Ansökningar på eget initiativ, 2018

Här kan du ta del av de frivilliga ansökningar om upphandlingsskadeavgift som Konkurrensverket har gjort under 2018. Du kan även ta del av de domar som kommit.

Ansökningar på eget initiativ: 2019, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011

Upphandlande myndighet/

upphandlande enhet 

 Konkurrensverket  Domstol

Landstinget Dalarna
Pressmeddelande

 

 2018-12-20
(dnr 703/2018)
Konkurrensverket yrkar på 375 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Landstinget Dalarna brutit mot LOU genom att ingå avtal om ambulanstransporter med flygplan utan föregående annonsering.

Förvaltningsrätten
2019-05-06
(5628-18)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets ansökan och beslutar att Region Dalarna ska betala en upphandlingsskadeavgift om 375 000 kronor.

Region Gotland
Pressmeddelande

 

 2018-12-20
(dnr 702/2018)
Konkurrensverket yrkar på 230 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Region Gotland brutit mot LOU genom att ingå avtal om ambulanstransporter med flygplan utan föregående annonsering.

Förvaltningsrätten
2019-09-02
(28818-18)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets ansökan och beslutar att Region Gotland ska betala en upphandlingsskadeavgift om 230 000 kronor.

Kammarrätten
2020-01-08
(6714-19)
Region Gotland överklagade till Kammarrätten som avslår överklagandet.

Högsta förvaltningsdomstolen
2020-06-02
(514-20)
Högsta förvaltningsdomstolen meddelar inte prövningstillsånd. Kammarrättens dom står fast.

 

Malmö stad
Pressmeddelande

 

 

2018-12-18
(dnr 691/2018)
Konkurrensverket yrkar på 75 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Malmö stad brutit mot LOU genom att ingå avtal om rekryteringstjänster utan föregående annonsering.

Inte avgjort ännu.

Sölvesborgs kommun
Pressmeddelande

 

 

 

2018-12-07
(dnr 665/2018)
Konkurrensverket yrkar på 250 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Sölvesborgs kommun brutit mot LOU genom att ingå avtal om socionomtjänster utan föregående annonsering.

Förvaltningsrätten
2018-12-12
(5203-18)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets ansökan och beslutar att Sölvesborgs kommun ska betala en upphandlingsskadeavgift om 250 000 kronor.

Region Västerbotten
Pressmeddelande

 

 

2018-12-03
(dnr 654/2018)
Konkurrensverket yrkar på 4 200 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Region Västerbotten brutit mot LOU genom att ingå avtal om bemanningstjänster utan föregående annonsering.

 

Förvaltningsrätten
(2019-09-24)
(3326-18)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets ansökan och beslutar att Region Västerbotten ska betala en upphandlingsskadeavgift om 4 200 000 kronor.

Region Norrbotten
Pressmeddelande

 

 

2018-12-03
(dnr 653/2018)
Konkurrensverket yrkar på 4 000 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Region Norrbotten brutit mot LOU genom att ingå avtal om bemanningstjänster utan föregående annonsering.

Förvaltningsrätten
(2019-09-24)
(1914-19)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets ansökan och beslutar att Region Norrbotten ska betala en upphandlingsskadeavgift om 4 000 000 kronor.

Region Jämtland Härjedalen
Pressmeddelande

 

2018-12-03
(652/2018)
Konkurrensverket yrkar på 3 500 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Region Jämtland Härjedalen brutit mot LOU genom att ingå avtal om bemanningstjänster utan föregående annonsering.

Förvaltningsrätten
(2019-09-24)
(1917-19)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets ansökan och beslutar att Region Jämtland Härjedalen ska betala en upphandlingsskadeavgift om 3 500 000 kronor.

Region Västernorrland
Pressmeddelande

2018-12-03
(dnr 651/2018)
Konkurrensverket yrkar på 5 500 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Region Västernorrland brutit mot LOU genom att ingå avtal om bemanningstjänster utan föregående annonsering.

 

Förvaltningsrätten
(2019-09-24)
(1916-19)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets ansökan och beslutar att Region Västernorrland ska betala en upphandlingsskadeavgift om 5 500 000 kronor.

Telge fastigheter
Pressmeddelande

 

 

 

 2018-10-12
(dnr 565/2018)
Konkurrensverket yrkar på 500 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Telge Fastigheter brutit mot LOU genom att ingå avtal om köp av digitala skärmar utan att annonsera avtalet enligt LOU.

Förvaltningsrätten
2019-03-29
(23042-18)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets ansökan och beslutar att Telge Fastigheter AB ska betala en upphandlingsskadeavgift om 500 000 kronor.

Kammarrätten
2019-05-20
(2720-19)
Telge Fastigheter överklagade till Kammarrätten som inte meddelar prövningstillstånd. Förvaltningsrättens dom står därmed fast.

Ragunda kommun
Pressmeddelande

2018-09-14
(dnr 519/2018)
Konkurrensverket yrkar på 130 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Ragunda kommun brutit mot LOU genom att ingå avtal om bemanningstjänster utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2020-02-07
(4015-18 E)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets ansökan och beslutar att Ragunda kommun ska betala en upphandlingsskadeavgift om 130 000 kronor.

Lunds universitet
Pressmeddelande

2018-08-30
(dnr 482/2018)
Konkurrensverket yrkar på 50 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Lunds universitet brutit mot LOU genom att ingå avtal om resetjänster utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2019-10-07
(9848-18)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets ansökan och beslutar att Lunds universitet ska betala en upphandlingsskadeavgift om 50 000 kronor.

Lunds universitet
Pressmeddelande

2018-08-30
(dnr 483/2018)
Konkurrensverket yrkar på 230 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Lunds universitet brutit mot LOU genom att ingå avtal om budtjänster utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2019-10-07
(9849-18)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets ansökan och beslutar att Lunds universitet ska betala en upphandlingsskadeavgift om 230 000 kronor.

Lunds universitet
Pressmeddelande

2018-08-30
(dnr 484/2018)
Konkurrensverket yrkar på 45 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Lunds universitet brutit mot LOU genom att ingå avtal om köp av bygg- och järnvaror utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.


Förvaltningsrätten
2019-10-07
(9850-18)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets ansökan och beslutar att Lunds universitet ska betala en upphandlingsskadeavgift om 45 000 kronor.

Lunds universitet
Pressmeddelande

2018-08-30
(dnr 485/2018)
Konkurrensverket yrkar på 75 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Lunds universitet brutit mot LOU genom att ingå avtal om konferenstjänster utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2019-10-07
(9851-18)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets ansökan och beslutar att Lunds universitet ska betala en upphandlingsskadeavgift om 75 000 kronor.

Malmö kommun
Pressmeddelande

2018-07-05
(dnr 408/2018)
Konkurrensverket yrkar på 1 200 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Mamö kommun brutit mot LOU genom att ingå avtal avseende IT-produkter och produktnära tjänster utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvalningsrätten
2019-07-01
(7414-18)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets talan och dömer Malmö kommun att betala 1 100 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Södertälje kommun
Pressmeddelande

2018-05-17
(Dnr 311/2018)
Konkurrensverket yrkar på 875 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Södertälje kommun brutit mot LUK genom att ingå avtal om drift av gästhamn utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvalningsrätten
2018-10-01
(11218-18)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets talan och dömer Södertälje kommun att betala 875 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Örebro universitet
Pressmeddelande

 

 2018-04-19
(Dnr 262/2018)
Konkurrensverket yrkar på
150 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Örebro universitet brutit mot LOU genom att ingå avtal om konsulttjänster utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2018-12-21
(1967-18)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets talan och dömer Örebro universitet att betala 150 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Mariestads kommun
Pressmeddelande

2018-02-22
(Dnr 144/2018)
Konkurrensverket yrkar på
730 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Mariestads kommun brutit mot LOU genom att ingå avtal om byggentreprenad avseende ett LSS-boende utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2018-08-31
(938-18)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets talan och dömer Mariestads kommun att betala 730 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Knivsta kommun
Pressmeddelande

2018-02-02
(Dnr 87/2018)
Konkurrensverket yrkar på 210 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Knivsta kommun brutit mot LOU genom att ingå avtal om konsulttjänster utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2018-05-25
(58318-E)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets talan och dömer Knivsta kommun att betala 210 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

 

Ansökningar på eget initiativ: 2019, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011

Senast uppdaterad: