Ansökningar på eget initiativ, 2012

Här kan du ta del av de frivilliga ansökningar om upphandlingsskadeavgift som Konkurrensverket har gjort under 2012. Du kan även ta del av de domar som kommit.

Ansökningar på eget initiativ: 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2011

Upphandlande myndighet/ upphandlande enhet
 Konkurrensverket Domstol

Göteborgs Stads Parkeringsaktiebolag
Pressmeddelade

2012-11-05
(Dnr 582/2012)
Konkurrensverket yrkar på
37 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Göteborgs Stads Parkeringsaktiebolag brutit mot LOU genom att ingå ett avtal för tjänster inom managementområdet utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

 Förvaltningsrätten
(13115-12E)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets talan och dömer Göteborgs Stads Parkeringsaktiebolag att betala 37 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Tillväxtverket
Pressmeddelande

 2012-10-26
(Dnr 609/2012)
Konkurrensverket yrkar på
45 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Tillväxtverket brutit mot LOU genom att ingå ett avtal  avseende lokal med mera inför en medarbetardag utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2013-04-22
(22373-12)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets talan och dömer Tillväxtverket att betala 45 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Akademiska Hus Norr
Pressmeddelande

2012-09-11
(Dnr 476/2012)
Konkurrensverket yrkar på
3 000 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Akademiska Hus Norr brutit mot LOU genom att ingå ett avtal med en byggentreprenad utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2014-06-12
(1643-12)
Förvaltningsrätten bialler Konkurrensverkets talan och dömer Akademinska Hus Norr att betala 3 000 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Länstrafiken i Västerbotten
Pressmeddelande

 2012-06-28
(Dnr 251/2012)
Konkurrensverket yrkar på
1 900 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Länstrafiken i Västerbotten brutit mot LUF genom att ingå ett avtal om biljetthanteringssystem utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2014-12-03
(1209-12)
Förvaltningsrätten avslår Konkurrensverkets ansökan.

Västernorrlands läns Trafik
Pressmeddelande

2012-06-28
(Dnr 252 2012)
Konkurrensverket yrkar på
1 700 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Västernorrlands läns Trafik brutit mot LUF genom att ingå ett avtal om biljetthanteringssystem utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2014-12-03
(1231-12)
Förvaltningsrätten avslår Konkurrensverkets ansökan.

Borlänge kommun

2012-06-14
(Dnr 375/2012)
Konkurrensverket yrkar på
40 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Borlänge kommun brutit mot LOU genom att ingå ett avtal om ljudanläggning utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2013-04-12
(2643-12)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets talan och dömer Borlänge kommun att betala 40 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

 Malmö stad

 2012-04-25
(Dnr 226/2012)
Konkurrensverket yrkar på
170 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Malmö stad brutit mot LOU genom att ingå ett avtal om vinterväghållning utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.


Förvaltningsrätten
2012-07-09
(4137-12E)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets talan och dömer Malmö kommun att betala 170 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Luleå tekniska universitet

2012-03-07
(Dnr 93/2012)
Konkurrensverket yrkar på
100 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Luleå tekniska universitet brutit mot LOU genom att ingå ett avtal om köp av mediatjänster utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2012-03-30
(424-12E)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets talan och dömer Luleå tekniska universitet att betala 100 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Kustbevakningen
Pressmeddelande

2012-01-27
(Dnr 16/2012)
Konkurrensverket yrkar på
35 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Kustbevakningen brutit mot LOU genom att ingå ett avtal om köp av utrustning för kommunikationsradio utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2012-02-15
(286-12)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets talan och dömer Kustbevakningen att betala 35 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Försvarets materielverk
Pressmeddelande

 

2012-01-19
(Dnr 832/2011)
Konkurrensverket yrkar på
600 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Försvarets materielverk brutit mot LOU genom att ingå ett avtal om köp av bogseringsfordon utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2012-07-25
(1271-12)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets talan och dömer Försvarets materialverk att betala 600 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Kammarrätten
2013-04-11
(5426-12)
Kammarrätten avslår Försvarets materielverks överklagan.

Försvarets materielverk
Pressmeddelande

2012-01-19
(Dnr 833/2011)
Konkurrensverket yrkar på
220 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Försvarets materielverk brutit mot LOU genom att ingå ett avtal om köp av tjänster i samband med uppdatering och utveckling av verktyg utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2012-07-25
(1281-12)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets talan och dömer Försvarets materialverk att betala 220 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Kammarrätten
2013-04-11
(5427-12)
Kammarrätten avslår Försvarets materielverks överklagan.

Högsta förvaltningsdomstolen
2013-06-10
(3205-13)
Högsta förvaltningsdomstolen meddelar inte prövningstillstånd.

Försvarets materielverk
Pressmeddelande

2012-01-19
(Dnr 834/2011)
Konkurrensverket yrkar på
240 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Försvarets materielverk brutit mot LOU genom att ingå ett avtal om tjänster för utarbetande av logistikstrategi utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2012-07-25
(1273-12)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets talan och dömer Försvarets materialverk att betala 240 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Kammarrätten
2013-04-11
(5452-12)
Kammarrätten avslår Försvarets materielverks överklagan.

Ansökningar på eget initiativ: 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2011

Senast uppdaterad: