Ansökningar på eget initiativ, 2011

Här kan du ta del av de frivilliga ansökningar om upphandlingsskadeavgift som Konkurrensverket har gjort under 2011. Du kan även ta del av de domar som kommit.

Ansökningar på eget initiativ: 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012

Upphandlande myndighet/ upphandlande enhet
Konkurrensverket Domstol

Falu kommun
Pressmeddelande

2011-12-01
(Dnr 739/2011)
Konkurrensverket yrkar på
10 000 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Falu kommun brutit mot LOU genom att sluta ett avtal avseende drift och  
underhåll av kommunens gator och  vägar utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2013-02-13
(5096-11)
Förvaltningsrätten bifaller delvis Konkurrensverkets talan och dömer Falu kommun att betala 7 000 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Kammarrätten
2013-10-02
(672-13)
Förvaltningsrätten ändrar kammarrättens dom, och dömer Falu kommun att betala 8 000 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Högsta förvaltningsdomstolen
2014-10-31
(7021-13)
Högsta förvaltningsdomstolen avslår överklagandena.

Försvarsmakten
Pressmeddelande

2011-11-18
(Dnr 702/11)
Konkurrensverket yrkar på
270 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Försvarsmakten brutit mot LOU genom att ingå ett avtal om köp av tjänster för att ta fram en medieplan. Avtalet ingicks utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2012-02-03
(23243-11)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets talan och dömer Försvarsmakten att betala 270 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Kammarrätten
2012-06-07
(1305-12)
Kammarrätten avslog överklagandet.

Luleå kommun
Pressmeddelande

2011-10-26
(Dnr 654/2011)
Konkurrensverket yrkar på
100 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Luleå kommun brutit mot LOU genom att ingå ett avtal om köp av licenser till programvara för datorer. Avtalet ingicks utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2012-03-20
(2166-11E)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets talan och dömer Luleå kommun att betala 100 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Länstrafiken i Jämtlands län
Pressmeddelande

2011-08-29
(Dnr 553/2011)
Konkurrensverket yrkar på
1 900 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Länstrafiken i Jämtlands län brutit mot LUF genom att ingå ett avtal om inköp av ett biljetthanteringsystem. Avtalet ingicks utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2013-05-21
(2591-11E)
Konkurrensverket återkallade sin ansökan om upphandlingsskadeavgift. Förvaltningsrätten avskriver därför målet.

Sigtuna kommun
Pressmeddelande

2011-08-29
(Dnr 554/2011)
Konkurrensverket yrkar på
850 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Sigtuna kommun brutit mot LOU genom att ingå ett byggentreprenadavtal om anläggande av en strandpromenad med mera. Avtalet ingicks utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

 Förvaltningsrätten
2012-04-24
(4495-11E)
Förvaltningsrätten avslår Konkurrensverket ansökan om upphandlingsskadeavgift.

Kammarrätten
2013-05-23
(3103-12)
Konkurrensverket återkallade sin överklagan av förvaltningsrättens dom. Målet avskrivs därför.

Migrationsverket
Pressmeddelande

2011-06-17
(Dnr 435/2011)
Konkurrensverket yrkar på 
5 500 000 kronor i upphandlingsavgift. Enligt Konkurrensverket har Migrationsverket brutit mot LOU genom att ingå ett byggentreprenadavtal om ombyggnation av hyresavtal. Avtalet ingicks utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2012-02-14
(3834-11)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets ansökan och dömer Migrationsverket att betala 5 500 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Kammarrätten
2012-09-26
(748-12)
Kammarrätten upphäver  förvaltningsrättens dom och avslår Konkurrensverkets ansökan om  upphandlingsskadeavgift.  

Högsta förvaltningsdomstolen
2013-05-17
(5766-12)
Högsta förvaltningsdomstolen avslår överklagandet.

Akademiska hus
Pressmeddelande

2011-05-03
(Dnr 642/2010)
Konkurrensverket yrkar på 
10 000 000 kronor i upphandlingsavgift. Enligt Konkurrensverket har Akademiska hus brutit mot LOU genom att ingå ett byggentreprenadavtal om uppförande av Veterinär- och husdjurscentrum. Avtalet ingicks utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2012-03-16
(2298-11)
Förvaltningsrätten avlår ansökningen.

Kammarrätten
2013-05-23
(2291-12)
Konkurrensverket återkallade sin överklagan av förvaltningsrättens dom. Målet avskrivs därför.

Ansökningar på eget initiativ: 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012

Senast uppdaterad: