Ansökningar på eget iniativ

Här kan du ta del av Konkurrensverkets samtliga frivilliga ansökningar om upphandlingsskadeavgift. Du kan även ta del av de domar som kommit.

Ansökningar på eget initiativ: 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011

2021

Upphandlande myndighet/

upphandlande enhet 

Konkurrensverket Domstol

Västerås stad

2021-02-11
(dnr 108/2021)
Konkurrensverket yrkar på 4 500 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.
Enligt Konkurrensverket har Västerås stad brutit mot LOU genom att ingå avtal om it-drifttjänster utan föregående annonsering trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

 Inte avgjort ännu.

2020

Upphandlande myndighet/

upphandlande enhet 

Konkurrensverket Domstol

Hedemora kommun

2020-12-21
(dnr 539/2020)
Konkurrensverket på 230 000 kronor i upp­hand­lings­skade­avgift. Enligt Konkur­rens­verket har Hedemora kommun brutit mot LOU genom att ingå avtal om socionom­tjänster utan föregående annonsering trots att för­ut­sätt­ningar för ett sådant agerande saknades.

 

Arbetsmarknads- och socialnämnden i Malmö kommun

 2020-12-15
(dnr 718/2020)
Konkurrensverket yrkar på 10 000 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Arbetsmarknads- och socialnämnden i Malmö kommun brutit mot LOU genom att ingå avtal angående tjänsten boende med stöd utan föregående annonsering trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2021-02-12
(15878-20)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets ansökan och beslutar att Arbetsmarknads- och socialnämnden i Malmö kommun ska betala 10 000 000 kronor till staten i upphandlingsskadeavgift. 

Region Blekinge

2020-12-10
(dnr 701/2020)
Konkurrensverket yrkar på 960 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Region blekinge brutit mot LOU genom att ingå avtal om tolktjänster utan föregående annonsering trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Inte avgjort ännu.

Huddinge kommun

2020-10-19
(dnr 590/2020)
Konkurrensverket yrkar på 2 miljoner kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Huddinge kommun brutit mot LOU genom att ingå två avtal om vinterväghållning för vintersäsongen 2019–2020 samt sandupptagning 2020 utan föregående annonsering trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Inte avgjort ännu. 

Hallsbergs kommun

2020-10-15
(dnr 589/2020)
Konkurrensverket yrkar på 800 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Hallsbergs kommun brutit mot LOU genom att ingå avtal om ombyggnation av fastigheten Skördetröskan 4 utan föregående annonsering trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Inte avgjort ännu. 

Örebro kommun

2020-09-24
(dnr 527/2020)
Konkurrensverket yrkar på 145 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Örebro kommun brutit mot LOU genom att sluta avtal om parkeringsautomater utan föregående annonsering. Eftersom förutsättningarna för att sluta avtal utan föregående annonsering saknades utgör avtalet en otillåten direktupphandling.

 

Inte avgjort ännu. 

Nynäshamns kommun

2020-06-23
(dnr 374/2020)
Konkurrensverket yrkar på 1 500 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Nynäshamns kommun brutit mot LOU genom att ingå avtal med Vaktberget Fastigheter AB utan föregående annonsering trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2021-01-26
(13760-20)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets ansökan och beslutar att Nynäshamns kommun ska betala 1 500 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Örebrokompaniet AB

2020-06-16
(dnr 358/2020)
Konkurrensverket yrkar på 220 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Örebrokompaniet brutit mot LOU genom att ingå avtal om genomförande av ett evenemang utan föregående annonsering trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Inte avgjort ännu. 

Skellefteå Kraft Elnät AB

2020-06-02
(dnr 339/2020)
Konkurrensverket yrkar på 225 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Skellefteå Kraft brutit mot LOU genom att ingå avtal med om materiel till Vitberget, Bergsbyn och Rönnskär utan föregående annonsering trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2020-11-13
(1186-20)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrens­verkets ansökan och beslutar att Skellefteå Kraft Elnät AB ska betala en upp­handl­ings­skade­avgift om 225 000 kronor.

Kalix kommun

2020-05-28
(dnr 327/2020)
Konkurrensverket yrkar på 400 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Kalix kommun brutit mot LUK genom att ingå avtal med om materiel till Vitberget, Bergsbyn och Rönnskär utan föregående annonsering trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Inte avgjort ännu.  

Sundsvalls kommun

2020-04-17
(dnr 245/2020)
Konkurrensverket yrkar på 900 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Sundsvalls kommun brutit mot LOU genom att ingå avtal om grönyteskötsel utan föregående annonsering trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltninsrätten
2020-05-25
(1729-20 E)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrens­verkets ansökan och beslutar att Sundsvalls kommun ska betala en upp­handl­ings­skade­avgift om 900 000 kronor.

Karolinska Institutet

2020-03-26
(dnr 221/2020)
Konkurrensverket yrkar på 200 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Karolinska Institutet brutit mot LOU genom att ingå  avtal avseende mindre instrument för laborativ verksamhet utan föregående annonsering trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltninsrätten
2020-10-06
(7078-20)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrens­verkets ansökan och beslutar att Karolinska Institutet ska betala en upp­handl­ings­skade­avgift om 200 000 kronor.

 

Kammarrätten
(2021-02-19)
(7000-20)
Karolinska institutet har återkallat sitt överklagande av Förvaltningsrättens dom därför skriver Kammarrätten av ärendet.

Statens konstråd

 2020-02-21
(dnr 147/2020)
Konkurrensverket yrkar på 105 000 kronor i upphandlings­skade­avgift. Enligt Konkurrens­verket har Statens konstråd brutit mot LOU genom att ingå avtal om platsspecifikt byggnadsanknuten konst till Studenthuset vid Linköpings universitet utan föregående annonsering trots att förutsätt­ningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2020-12-02
(4299-20)
Förvaltningsrätten bifaller delvis Konkurrensverkets ansökan och beslutar att Statens konstråd ska betala en upphandlingsskadeavgift om 80 000 kronor.

Kristianstads kommun

2020-01-23
(dnr 60/2020)
Konkurrensverket yrkar på 800 000 kronor i upphandlings­skade­avgift. Enligt Konkurrens­verket har Kristianstads kommun brutit mot LUF genom att ingå avtal avseende nybyggnation av en anläggning för läkemedels­rening vid Degeberga reningsverk utan föregående annonsering trots att förutsätt­ningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2020-05-13
(876-20)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrens­verkets ansökan och beslutar att Kristianstads kommun ska betala en upp­handl­ings­skade­avgift om 800 000 kronor.

2019

Upphandlande myndighet/ upphandlande enhet  Konkurrensverket Domstol

Härjedalens kommun

 2019-12-13
(dnr 765/2019)
Konkurrensverket yrkar på 260 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Härjedalens kommun brutit mot LOU genom att ingå avtal om bemanningstjänster utan föregående annonsering trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2020-01-27
(5754-19 E)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrens­verkets ansökan och beslutar att Härje­dalens kommun ska betala en upp­handl­ings­skade­avgift om 260 000 kronor.

Tornberget Fastighetsförvaltnings AB

 2019-12-04
(dnr 744/2019)
Konkurrensverket yrkar på 100 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Tornberget fastighetsförvaltnings AB brutit mot LOU genom att ingå avtal om driftentreprenörtjänster utan föregående annonsering trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2020-02-25
(27414-19)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets ansökan och beslutar att Tornberget Fastighetsförvaltnings AB ska betala en upphandlingsskadeavgift om 100 000 kronor.

Region Gotland, socialnämnden

2019-11-06
(dnr 688/2019)
Konkurrensverket yrkar på 530 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har socialnämnden brutit mot LOU genom att ingå avtal utan föregående annonsering trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2020-03-12
(24981-19)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets ansökan och beslutar att Socialnämnden i Region Gotland ska betala en upphandlingsskadeavgift om 530 000 kronor.

Västtrafik AB

2019-11-05
(dnr 677/2019)
Konkurrensverket yrkar på 1 000 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Västtrafik brutit mot LUF genom att ingå ramavtal om konsulttjänster utan föregående annonsering.

Förvaltningsrätten
2019-12-18
(5974-19)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets ansökan och beslutar att Västtrafik AB ska betala en upphandlingsskadeavgift om 1 000 000 kronor.

Louis De Geer Konsert & Kongress

2019-09-27
(dnr 584/2019)
Konkurrensverket yrkar på 260 000 i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Louis De Geer Konsert & Kongress brutit mot LOU genom att köpa in livsmedel och alkoholhaltiga drycker utan föregående annonsering trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2020-02-05
(8122-19)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets ansökan och beslutar att Louise De Geer Konsert & Kongress ska betala en upphandlingsskadeavgift om 260 000 kr.

Stockholms universitet

2019-09-26
(dnr 583/2019)
Konkurrensverket yrkar på 160 000 kronor i upphandlingsskadeagift. Enligt Konkurrensverket har Stockholms universitet brutit mot LOU genom att ingå avtal om julbord utan föregående annonsering.

Förvaltningsrätten
2019-10-14
(21650-19)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets ansökan och beslutar att Stockholms univeristet ska betala en upphandlingsskadeavgift om 160 000 kronor.

SKL Kommentus Inköpscentral AB

2019-09-13
(dnr 550/2019)
Konkurrensverket yrkar på 400 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har SKL Kommentus Inköpscentral brutit mot LOU genom att ingå avtal om upphandlingskonsulttjänster utan föregående annonsering trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2019-09-20
(20782-19)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets ansökan och beslutar att SKL Kommentus Inköpscentral AB ska betala en upphandlingsskadeavgift om 400 000 kronor.

Kristinehamns kommun

2019-09-04
(dnr 534/2019)
Konkurrensverket yrkar på 430 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Kristinehamns kommun brutit mot LOU genom att ingå avtal om drift av biograf utan föregående annonsering trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2020-07-29
(4812-19)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets ansökan och beslutar att Kristinehamns kommun ska betala upphandlingsskadeavgift om 430 000 kr.

Karolinska institutet
Pressmeddelande

2019-08-22
(dnr 512/2019)
Konkurrensverket yrkar på 8 000 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Karolinska institutet brutit mot LOU genom att ingå avtal om molekylärbiologiska produkter utan föregående annonsering trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2020-02-04
(19292-19)
Förvaltningsrätten bifaller delvis Konkurrensverkets ansökan och beslutar att Karolinska Institutet ska betala en upphandlingsskadeavgift om 3 000 000 kronor.

Kammarrätten
2021-02-15
(1304-20)
Kammarrätten avslår Konkurrensverkets överklagande.

Uppsala Kommun Skolfastigheter AB
Pressmeddelande

 

 

2019-05-29
(dnr 383/2019)
Konkurrensverket yrkar på 150 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Uppsala kommun Skolfastigeheter AB brutit mot LOU genom att ingå avtal om förlängning av drift av molntjänster för filserver utan föregående annonsering.

Förvaltningsrätten
2019-07-31
(3240-19)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets ansökan och beslutar att Uppsala Kommun Skolfastigheter AB ska betala en upphandlingsskadeavgift om 150 000 kronor.

Sala kommun
Pressmeddelande

 

 

2019-05-23
(dnr 363/2019)
Konkurrensverket yrkar på 1 100 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Sala kommun brutit mot LOU genom att ingå avtal om byggentreprenadarbeten utan föregående annonsering.

Förvaltningsrätten
2019-09-25
(3079-19 E)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets ansökan och beslutar att Sala kommun ska betala en upphandlingsskadeavgift om 1 100 000 kronor.

Huge Bostäder AB
Pressmeddelande

 

 

2019-04-25
(dnr 308/2019)
Konkurrensverket yrkar på 220 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Huge Bostäder brutit mot LOU genom att ingå avtal om VVS-arbeten utan föregående annonsering.

Förvaltningsrätten
2019-06-14
(9459-19)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets ansökan och beslutar att Huge Bostäder AB ska betala en upphandlingsskadeavgift om 220 000 kr.

Östra Göinge
Pressmeddelande

 

 

2019-02-27
(dnr 190/2019)
Konkurrensverket yrkar att förvaltningsrätten beslutar att Östra Göinge kommun ska betala 375 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Förvaltningsrätten
2019-07-08
(2344-19)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets ansökan och beslutar att Östra Göinge kommun ska betala en upphandlingsskadeavgift om 375 000 kr. 

2018

Upphandlande myndighet/ upphandlande enhet   Konkurrensverket  Domstol

Landstinget Dalarna
Pressmeddelande

 

 

2018-12-20
(dnr 703/2018)
Konkurrensverket yrkar på 375 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Landstinget Dalarna brutit mot LOU genom att ingå avtal om ambulanstransporter med flygplan utan föregående annonsering.

Förvaltningsrätten
2019-05-06
(5628-18)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets ansökan och beslutar att Region Dalarna ska betala en upphandlingsskadeavgift om 375 000 kronor.

Region Gotland
Pressmeddelande

 

 

 

2018-12-20
(dnr 702/2018)
Konkurrensverket yrkar på 230 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Region Gotland brutit mot LOU genom att ingå avtal om ambulanstransporter med flygplan utan föregående annonsering.

Förvaltningsrätten
2019-09-02
(28818-18)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets ansökan och beslutar att Region Gotland ska betala en upphandlingsskadeavgift om 230 000 kronor.

Kammarrätten
2020-01-08
(6714-19)
Region Gotland överklagade till Kammarrätten som avslår överklagandet.

Högsta förvaltningsdomstolen
2020-06-02
(514-20)
Högsta förvaltningsdomstolen meddelar inte prövningstillsånd. Kammarrättens dom står fast.

 

Malmö stad
Pressmeddelande

2018-12-18
(dnr 691/2018)
Konkurrensverket yrkar på 75 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Malmö stad brutit mot LOU genom att ingå avtal om rekryteringstjänster utan föregående annonsering.

 Inte avgjort ännu.

Sölvesborgs kommun
Pressmeddelande

 

 

2018-12-07
(dnr 665/2018)
Konkurrensverket yrkar på 250 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Sölvesborgs kommun brutit mot LOU genom att ingå avtal om socionomtjänster utan föregående annonsering.

 

Förvaltningsrätten
2018-12-12
(5203-18)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets ansökan och beslutar att Sölvesborgs kommun ska betala upphandlingsskadeavgift om 250 000 kronor.

Region Västerbotten
Pressmeddelande

 

 

2018-12-03
(dnr 654/2018)
Konkurrensverket yrkar på 4 200 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Region Västerbotten brutit mot LOU genom att ingå avtal om bemanningstjänster utan föregående annonsering.

 

Förvaltningsrätten
(2019-09-24)
(3326-18)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets ansökan och beslutar att Region Västerbotten ska betala en upphandlingsskadeavgift om 4 200 000 kronor.

Region Norrbotten
Pressmeddelande

 

 

2018-12-03
(dnr 653/2018)
Konkurrensverket yrkar på 4 000 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Region Norrbotten brutit mot LOU genom att ingå avtal om bemanningstjänster utan föregående annonsering.

Förvaltningsrätten
(2019-09-24)
(1914-19)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets ansökan och beslutar att Region Norrbotten ska betala en upphandlingsskadeavgift om 4 000 000 kronor.

Region Jämtland Härjedalen
Pressmeddelande

 

2018-12-03
(652/2018)
Konkurrensverket yrkar på 3 500 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Region Jämtland Härjedalen brutit mot LOU genom att ingå avtal om bemanningstjänster utan föregående annonsering.

Förvaltningsrätten
(2019-09-24)
(1917-19)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets ansökan och beslutar att Region Jämtland Härjedalen ska betala en upphandlingsskadeavgift om 3 500 000 kronor.

Region Västernorrland
Pressmeddelande

2018-12-03
(dnr 651/2018)
Konkurrensverket yrkar på 5 500 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Region Västernorrland brutit mot LOU genom att ingå avtal om bemanningstjänster utan föregående annonsering.

 

Förvaltningsrätten
(2019-09-24)
(1916-19)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets ansökan och beslutar att Region Västernorrland ska betala en upphandlingsskadeavgift om 5 500 000 kronor.

Telge fastigheter
Pressmeddelande

 

2018-10-12
(dnr 565/2018)
Konkurrensverket yrkar på 500 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Telge Fastigheter brutit mot LOU genom att ingå avtal om köp av digitala skärmar utan att annonsera avtalet enligt LOU.

Förvaltningsrätten
2019-03-29
(23042-18)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets ansökan och beslutar att Telge Fastigheter AB ska betala en upphandlingsskadeavgift om 500 000 kronor.

Kammarrätten
2019-05-20
(2720-19)
Telge Fastigheter överklagade till Kammarrätten som inte meddelar prövningstillstånd. Förvaltningsrättens dom står därmed fast.

Ragunda kommun
Pressmeddelande

2018-09-14
(dnr 519/2018)
Konkurrensverket yrkar på 130 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Ragunda kommun brutit mot LOU genom att ingå avtal om bemanningstjänster utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2020-02-07
(4015-18 E)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets ansökan och beslutar att Ragunda kommun ska betala en upphandlingsskadeavgift om 130 000 kronor.

Lunds universitet
Pressmeddelande

2018-08-30
(dnr 482/2018)
Konkurrensverket yrkar på 50 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Lunds universitet brutit mot LOU genom att ingå avtal om resetjänster utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2019-10-07
(9848-18)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets ansökan och beslutar att Lunds universitet ska betala en upphandlingsskadeavgift om 50 000 kronor.

Lunds universitet
Pressmeddelande

2018-08-30
(dnr 483/2018)
Konkurrensverket yrkar på 230 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Lunds universitet brutit mot LOU genom att ingå avtal om budtjänster utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2019-10-07
(9849-18)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets ansökan och beslutar att Lunds universitet ska betala en upphandlingsskadeavgift om 230 000 kronor.

Lunds universitet
Pressmeddelande

2018-08-30
(dnr 484/2018)
Konkurrensverket yrkar på 45 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Lunds universitet brutit mot LOU genom att ingå avtal om köp av bygg- och järnvaror utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.


Förvaltningsrätten
2019-10-07
(9850-18)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets ansökan och beslutar att Lunds universitet ska betala en upphandlingsskadeavgift om 45 000 kronor.

Lunds universitet
Pressmeddelande

2018-08-30
(dnr 485/2018)
Konkurrensverket yrkar på 75 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Lunds universitet brutit mot LOU genom att ingå avtal om konferenstjänster utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2019-10-07
(9851-18)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets ansökan och beslutar att Lunds universitet ska betala en upphandlingsskadeavgift om 75 000 kronor.

Malmö kommun
Pressmeddelande

2018-07-05
(dnr 408/2018)
Konkurrensverket yrkar på 1 200 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Mamö kommun brutit mot LOU genom att ingå avtal avseende IT-produkter och produktnära tjänster utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvalningsrätten
2019-07-01
(7414-18)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets talan och dömer Malmö kommun att betala 1 100 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Södertälje kommun
Pressmeddelande

2018-05-17
(Dnr 311/2018)
Konkurrensverket yrkar på 875 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Södertälje kommun brutit mot LUK genom att ingå avtal om drift av gästhamn utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvalningsrätten
2018-10-01
(11218-18)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets talan och dömer Södertälje kommun att betala 875 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Örebro universitet
Pressmeddelande

 

 2018-04-19
(Dnr 262/2018)
Konkurrensverket yrkar på
150 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Örebro universitet brutit mot LOU genom att ingå avtal om konsulttjänster utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2018-12-21
(1967-18)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets talan och dömer Örebro universitet att betala 150 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Mariestads kommun
Pressmeddelande

2018-02-22
(Dnr 144/2018)
Konkurrensverket yrkar på
730 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Mariestads kommun brutit mot LOU genom att ingå avtal om byggentreprenad avseende ett LSS-boende utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2018-08-31
(938-18)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets talan och dömer Mariestads kommun att betala 730 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Knivsta kommun
Pressmeddelande

2018-02-02
(Dnr 87/2018)
Konkurrensverket yrkar på 210 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Knivsta kommun brutit mot LOU genom att ingå avtal om konsulttjänster utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2018-05-25
(58318-E)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets talan och dömer Knivsta kommun att betala 210 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

 

2017

Upphandlande myndighet/ upphandlande enhet
 Konkurrensverket Domstol

Umeå Energi AB
Pressmeddelande

2017-12-11
(Dnr 659/2017)
Konkurrensverket yrkar på
200 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Umeå Energi  brutit mot LUF genom att ingå avtal om konsulttjänster utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2018-04-17
(2980-17)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets talan och dömer Umeå Energi att betala 200 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Stockholms kommun
Pressmeddelande

2017-12-01
(Dnr 643/2017)
Konkurrensverket yrkar på
150 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Stockholms kommun har brutit mot LOU genom att ingå avtal om konsulttjänster utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2018-11-27
(27862-17)
Förvaltningsrätten bifaller delvis Konkurrensverkets talan och dömer Stockholms kommun att betala 140 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Lerums kommun
Pressmeddelande

2017-12-01
(Dnr 636/2017)
Konkurrensverket yrkar på
3 000 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Lerums kommun brutit mot LOU genom att ingå ett avtal om uppförande av 30 lägenheter utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2018-05-03
(5384-14)
Förvaltningsrätten bifaller delvis Konkurrensverkets talan och dömer Lerums kommun att betala 200 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Södertälje kommun
Pressmeddelande

2017-11-09
(Dnr 567/2017)
Konkurrensverket yrkar på
425 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Södertälje kommun brutit mot LOU genom att ingå ett avtal om verksamhetssystem utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2018-01-18
(26003-17)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets talan och dömer Södertälje kommun att betala 425 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Lidköpings kommun
Pressmeddelande

2017-10-12
(Dnr 511/2017)
Konkurrensverket yrkar på
190 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Lidköpings kommun brutit mot LOU genom att ingå ett avtal om grävtjänster utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2018-01-24
(4908-17)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets talan och dömer Linköpings kommun att betala 190 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

 

Alingsås kommun
Pressmeddelande

2017-06-29
(Dnr 337/2017)
Konkurrensverket yrkar på
5 000 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Alingsås kommun brutit mot LOU genom att ingå ett avtal om drift av vårdboende utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2018-06-29
(7530-17)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets ansökan och beslutar att Alingsås kommun ska betala en upphandlingsskadeavgift om 5 000 000 kronor.

Kammarrätten
209-05-08
(3556-18)
Kammarrätten avslår kommunens överklagande och dömer Alingsås kommun att betala 5 000 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

 

Tierps kommunfastigheter AB
Pressmeddelande

2017-04-28
(Dnr 238/2017)
Konkurrensverket yrkar på
2 500 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Tierps kommunfastigheter AB brutit mot LOU genom att ingå ett avtal avseende om- och tillbyggnation utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2018-03-09
(2308-17E)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets talan och dömer Tierps kommunfastigheter att betala 250 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Östersundshem 2 AB
Pressmeddelande

2017-02-23
(Dnr 113/2017)
Konkurrensverket yrkar på
5 000 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Östersundshem 2 AB brutit mot LOU genom att ingå ett byggentreprenadkontrakt av Attefallshus utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades. 

Förvaltningsrätten
2018-07-05
(700-17E)
Förvaltningsrätten bifaller delvis Konkurrensverkets talan och dömer Östersundshem 2 AB att betala 2 000 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

2016

Upphandlande myndighet/ upphandlande enhet
Konkurrensverket Domstol

Stockholms läns landsting
Pressmeddelande

2016-12-21
(Dnr 728/2016)
Konkurrensverket yrkar på
10 000 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har landstinget brutit mot LOU genom att ingå avtal om tillhandahållande av tjänster inom medicinsk radiologi utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2017-06-14
(27377-16)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets talan och dömer Stockholms läns landsting att betala 10 000 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

 

Stockholms läns landsting
Pressmeddelande

2016-12-21
(Dnr 729/2016)
Konkurrensverket yrkar på
10 000 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har landstinget brutit mot LOU genom att ingå avtal om tillhandahållande av tjänster inom medicinsk radiologi utan föregående annonsering trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2017-06-14
(27373-16)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets talan och dömer Stockholms läns landsting att betala 10 000 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Region Skåne
Pressmeddelande

2016-12-06
(Dnr 724/2016)
Konkurrensverket yrkar på 200 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Region Skåne brutit mot LOU genom att ingå vårdavtal om anestesi- och intensivvård utan föregående annonsering trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2017-06-21
(12846-16)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets talan och dömer Region Skåne att betala 200 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Region Skåne
Pressmeddelande

2016-12-06
(Dnr 725/2016)
Konkurrensverket yrkar på
1 150 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Region Skåne brutit LOU genom att ingå vårdavtal avseende gynekologivård utan föregående annonsering trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2017-06-21
(12845-16)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets talan och dömer Region Skåne att betala 1 150 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.


Arbetsförmedlingen
Pressmeddelande

2016-10-26
(Dnr 589/2016)
Konkurrensverket yrkar på
90 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Arbetsförmedlingen brutit mot LOU genom att ingå avtal om IT-konsulttjänster utan föregående annonsering trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten

2017-02-14
(23032-16)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets talan och dömer Arbetsförmedlingen att betala 90 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.


 

Arbetsförmedlingen
Pressmeddelande

2016-10-26
(Dnr 590/2016)
Konkurrensverket yrkar på
150 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Arbetsförmedlingen brutit mot LOU genom att ingå avtal om IT-konsulttjänster utan föregående annonsering trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2917-02-14
(23030-16)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets talan och dömer Arbetsförmedlingen att betala 150 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Norrbottens läns landsting
Pressmeddelande

 2016-10-19
(Dnr 584/2016)
Konkurrensverket yrkar på
80 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Norrbottens läns landsting brutit mot LOU genom att ingå avtal om transport av avlidna utan föregående annonsering trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2016-12-21
(2127-16)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets talan och dömer landstinget att betala 80 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Stockholms läns landsting
Pressmeddelande

2016-10-12
(Dnr 569/2016)
Konkurrensverket yrkar på 530 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Stockholms läns landsting brutit mot LOU genom att ingå avtal om tillhandahållande av tjänster av läkare inom kirurgi utan föregående annonsering trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2016-11-30
(21779-16)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets talan och dömer landstinget att betala 530 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.
Stockholms läns landsting
Pressmeddelande

2016-10-12
(Dnr 570/2016)
Konkurrensverket yrkar på 430 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Stockholms läns landsting brutit mot LOU genom att ingå avtal om tillhandahållande av tjänster inom invärtesmedicin utan föregående annonsering trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2016-11-30
(21780-16)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets talan och dömer landstinget att betala 430 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Stockholms läns landsting
Pressmeddelande

2016-10-12
(Dnr 571/2016)
Konkurrensverket yrkar på 275 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Stockholms läns landsting brutit mot LOU genom att ingå avtal om tillhandahållande av tjänster inom reumatologi utan föregående annonsering trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2016-11-30
(21781-16)
Förvaltningsrätten bifaller  Konkurrensverkets talan och dömer landstinget att betala 275 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Stockholms läns landsting
Pressmeddelande

2016-10-12
(Dnr 572/2016)
Konkurrensverket yrkar på 390 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Stockholms läns landsting
brutit mot LOU genom att ingå avtal om tillhandahållande av tjänster inom urologi utan föregående annonsering trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2016-11-30
(21782-16)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets talan och dömer landstinget att betala 390 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Västra Götalandsregionen
Pressmeddelande

 2016-09-22
(Dnr 506/2016)
Konkurrensverket yrkar på 450 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Västra Götalandsregionen brutit mot LOU genom att ingå avtal om journalhantering utan föregående annonsering trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2017-04-20
(10014-16)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets talan och dömer Västra Götalandsregionen att betala 450 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Västernorrlands läns landsting
Pressmeddelande

2016-08-29
(Dnr 494/2016)
Konkurrensverket yrkar på 700 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Västernorrlands läns landsting  brutit mot LOU genom att ingå avtal om köp av bemanningstjänster för  länsverksamhetschef inom kadiologi utan föregående annonsering trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2016-11-25
(2748-16E)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets talan och dömer landstinget att betala 700 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Karolinska universitetssjukhuset
Pressmeddelande

 2016-07-22
(Dnr 442/2016)
Konkurrensverket yrkar på 200 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Karolinska universitetssjukhuset  brutit mot LOU genom att ingå avtal om köp av en autofrys utan föregående annonsering trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2016-11-01
(16041-16)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets talan och dömer Karolinska universitetssjukhuset att betala 200 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Laholms kommun
Pressmeddelande

2016-07-01
(Dnr 386/2916)
Konkurrensverket yrkar på 80 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Laholms kommun brutit mot LOU genom att ingå avtal om  IT-uppdrag utan föregående annonsering trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2016-09-28
(7173-16)
Förvaltningsrätten bifaller delvis Konkurrensverkets talan och dömer Laholms kommun att betala 40 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Kammarrätten
2016-12-23
(5524-16)
Kammarrätten bifaller Konkurrensverkets överklagan och dömer Laholms kommun att betala 80 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Västerås kommun
Pressmeddelande

2016-06-15
(Dnr 362/2016)
Konkurrensverket yrkar på
80 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Västerås kommun brutit mot LOU genom att ingå avtal om webbsändningar utan föregående annonsering trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2016-09-09
(3177-16E)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets talan och dömer Västerås kommun att betala 80 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Polismyndigheten
Pressmeddelande

2016-04-14
(Dnr 202/2016)
Konkurrensverket yrkar på
400 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Polismyndigheten brutit mot LOU genom att ingå avtal om polititransport, transport av avlidna, utan föregående annonsering trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2016-08-24
(7652-16)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets talan och dömer Polismyndigheten att betala 400 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Hällefors kommun
Pressmeddelande

2016-03-17
(Dnr 208/2016)
Konkurrensverket yrkar på
150 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Hällefors kommun brutit mot LOU genom att ingå avtal om byggarbeten utan föregående annonsering trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2016-11-22
(1267-16)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets talan och dömer Hällefors kommun att betala 150 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.


Hällefors kommun
Pressmeddelande

2016-03-17
(Dnr 209/2016)
Konkurrensverket yrkar på 40 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Hällefors kommun brutit mot LOU genom att ingå avtal om målnings- och fönsterrenoveringsarbeten utan föregående annonsering trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2016-11-22
(1268-16)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets talan och dömer Hällefors kommun att betala 40 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Herrljunga kommun
Pressmeddelande

2016-01-14
(Dnr 28/2016)
Konkurrensverket yrkar på
50 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Herrljunga kommun brutit mot LOU genom att ingå avtal om bemanningstjänster utan föregående annonsering trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2016-04-13
(205-16)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets talan och dömer Herrljunga kommun att betala 50 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

2015

Upphandlande myndighet/ upphandlande enhet
Konkurrensverket Domstol

VafabMiljö kommunalförbund
Pressmeddelande

2015-12-17
(Dnr 797/2015)
Konkurrensverket yrkar på
10 000 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har kommunalförbundet brutit mot LOU genom att ingå avtal om tillhandahållande av avfallstjänster utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2018-03-19
(6658-15E)
Konkurrensverkets ansökan avslås.

Timrå kommun
Pressmeddelande

2015-12-14
(dnr 754/2015)
Konkurrensverket yrkar på
60 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Timrå kommun brutit mot LOU genom att ingå avtal om köp av begagnade datorer utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2016-09-13
(4062-15E)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets talan och dömer  Timrå kommun att betala 60 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

 

Stockholms stad
Pressmeddelande

2015-11-18
(738/2015)
Konkurrensverket yrkar på
100 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Stockholms stad brutit mot LOU genom att ingå avtal om bullerskyddsskärm utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2016-12-28
(24947-15)
Förvaltningsrätten bifaller delvis Konkurrensverkets talan och dömer  Stockholms stad att betala 90 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Stockholms läns landsting
Pressmeddelande

2015-11-13
(729/2015)
Konkurrensverket yrkar på
750 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har landstinget brutit mot LOU genom att ingå avtal om barnortopedi utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2016-02-01
(24565-15)
Förvaltningsrätten bifaller  Konkurrensverkets talan och dömer Stockholms läns landsting att betala 750 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Stockholms läns landsting
Artikel

2015-10-30
(705/29015)
Konkurrensverket yrkar på
270 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har landstinget brutit mot LOU genom att ingå avtal om höftartroskopier och om akuta knäskador utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2015-11-30
(23530-15)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets talan och dömer  Stockholms läns landsting att betala 270 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Karolinska universitetssjukhuset
Pressmeddelande

2015-09-29
(625/2015)
Konkurrensverket yrkar på
500 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Karolinska universitetssjukhuset brutit mot LOU genom att ingå avtal om artroskopisk kirurgi för patienter som är 15 år eller yngre utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2016-05-27
(21027-15)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets talan och dömer Stockholms läns landsting att betala 500 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Stockholms läns landsting
Pressmeddelande

2015-06-22
(416/2015)
Konkurrensverket yrkar på
10 000 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har landstinget brutit mot LOU genom att ingå avtal om basal hemsjukvård avseende kvällar, nätter och helger utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2015-12-10
(13345-15)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets talan och dömer Stockholms läns landsting att betala 10 000 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Stockholms stad
Pressmeddelande

2015-06-10
(447/2015)
Konkurrensverket yrkar på
180 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Stockholms stad brutit mot LOU genom att ingå avtal om leverans och montering av bryggor m.m. utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2015-12-11
(12388-15)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets talan och dömer  Stockholms stad att betala 180 000  kronor i upphandlingsskadeavgift.

Södertälje kommun
Pressmeddelande

 2015-06-09
(449/2015)
Konkurrensverket yrkar på
2 000 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Södertälje kommun brutit mot LOU genom att ingå avtal om drift av vård - och omsorgsboenden utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2016-09-01
(12268-15)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets talan och dömer Södertälje kommun att betala 2000 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Upplands-Bro Kommunfastigheter AB
Artikel

2015-05-22
(380/2015)
Konkurrensverket yrkar på
200 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Upplands-Bro Kommunfastigheter AB brutit mot LOU genom att ingå avtal om borrning för bergvärme och bergkyla utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2015-09-10
(10872-15)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets talan och dömer Södertälje kommun att betala 200 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Nykvarns kommun
Pressmeddelande

2015-04-24
(296/2015)
Konkurrensverket yrkar på
60 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Nykvarns kommun brutit mot LOU genom att ingå avtal om asfaltsbeläggningsarbeten utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2015-09-07
(8584-15)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets talan och dömer Nykvarns kommun att betala 60 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Nykvarnbostäder
Pressmeddelande

2015-04-24
(297/2015)
Konkurrensverket yrkar på
110 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Nykvarnbostäder brutit mot LOU genom att ingå avtal om asfaltsbeläggningsarbeten utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2015-09-07
(8586-15)
Förvaltningsrätten biföll  Konkurrensverkets talan och dömer Nykvarnbostäder att betala 110 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Umeå kommun
Pressmeddelande

2015-03-20
(216/2015)
Konkurrensverket yrkar på
140 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Umeå kommun brutit mot LOU genom att ingå avtal om hårdvara för lagring av data utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2016-04-20
(417-15)
Förvaltningsrätten biföll  Konkurrensverkets talan och dömer Umeå kommun att betala 140 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Skellefteå Kommun
Pressmeddelande

2015-03-16
(196/2015)
Konkurrensverket yrkar på
140 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Skellefteå kommun brutit mot LOU genom att ingå avtal med Umeå kommun om samverkan i en gemensam nämnd avseende IT-kapacitetstjänster. Avtalet medför att Skellefteå kommun anskaffar tjänster av Umeå kommun mot ersättning och omfattas därför av LOU:s tillämpningsområde.

Förvaltningsrätten
2016-04-20
(439-15)
Förvaltningsrätten biföll  Konkurrensverkets talan och dömer Skellefteå kommun att betala 140 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Lunds kommun
Pressmeddelande

2015-02-12
(109/2015)
Konkurrensverket yrkar på
250 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Lunds kommun brutit mot LOU genom att ingå avtal om maskindiskmedel och service av diskmaskiner utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2015-03-05
(1506-15)
Förvaltningsrätten biföll  Konkurrensverkets talan och dömer Lunds kommun att betala 250 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

2014

Upphandlande myndighet/ upphandlande enhet
Konkurrensverket
Domstol

Stockholms läns landsting
Pressmeddelande

2014-12-19
(Dnr 852/2014)
Konkurrensverket yrkar på
350 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Stockholms läns landsting brutit mot LOU genom att ingå avtal om bedrivande av lymfödemmottagning i öppen vård utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2015-10-19
(30818-4)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets talan och dömer Stockholms läns landsting att betala 350 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Bergs Tingslags Elektriska AB 
Pressmeddelande

2014-12-19
(Dnr 853/2014)
Konkurrensverket yrkar på
550 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Bergs Tingslags Elektriska brutit mot LOU genom att ingå avtal om grävtjänster utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2016-03-17
(4235-14E)
Förvaltningsrätten bifaller delvis Konkurrensverkets talan och dömer Bergs Tingslags Elektriska att betala 480 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Kommunalförbundet Inköp Gävleborg
Pressmeddelande

2014-12-12
(Dnr 833/2014)
Konkurrensverket yrkar på
170 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har kommunalförbundet Inköp Gävleborg brutit mot LOU genom att ingå avtal om tryckeritjänster utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2015-05-27
(6075-14)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets talan och dömer kommunalförbundet Inköp Gävleborg att betala 170 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Stockholms läns landsting
Pressmeddelande

2014-12-04
(Dnr 816/2014)
Konkurrensverket yrkar på
500 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Stockholms läns landsting brutit mot LOU genom att ingå avtal om plastikkirurgi utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2015-10-19
(29514-14)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets talan och dömer Stockholms läns landsting att betala 500 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Mullsjö kommun
Pressmeddelande

2014-11-12
(Dnr 751 2014)
Konkurrensverket yrkar på
250 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Mullsjö kommun brutit mot LOU genom att ingå avtal om lokalvård utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2015-02-16
(5406-14)
Förvaltningsrätten bifaller delvis Konkurrensverkets talan och dömer Millsjö kommun att betala 210 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Akademiska hus AB
Pressmeddelande

2014-07-02
(Dnr 473/2014)
Konkurrensverket yrkar på
400 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Akademiska hus brutit mot LOU genom att ingå avtal om byggentreprenad utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.
 

 

 

Förvaltningsrätten
2015-04-02
(7088-14)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets talan och dömer Akademiska hus att betala 400 000 kronor.

Kammarrätten
2015-06-16
(7088-14)
Kammarrätten instämmer i förvaltningsrättens bedömning och avslår därför ärendet.

Högsta förvaltningsdomstolen
2015-06-21
(4104-15)
Högsta förvaltningsdomstolen meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens dom står fast.

Akademiska hus AB
Pressmeddelande

2014-07-02
(Dnr 474/2014)
Konkurrensverket yrkar på
200 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Akademiska hus brutit mot LOU genom att ingå avtal om byggentreprenad utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2015-04-02
(7091-14)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets talan och dömer Akademiska hus att betala 
200 000 kronor.

Kammarrätten
2015-06-16
(77091-14,)
Kammarrätten instämmer i förvaltningsrättens bedömning och avslår därför ärendet.

Högsta förvaltningsdomstolen
2015-06-21
(4105-15)
Högsta förvaltningsdomstolen meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens dom står fast.

Akademiska hus AB
Pressmeddelande

2014-07-02
(Dnr 475/2014)
Konkurrensverket yrkar på
125 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Akademiska hus brutit mot LOU genom att ingå avtal om byggentreprenad utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2015-04-02
(7093-14)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets talan och dömer Akademiska hus att betala 125 000 kronor.

Kammarrätten
2015-06-16
(7093-14)
Kammarrätten instämmer i förvaltningsrättens bedömning och avslår därför ärendet.

Högsta förvaltningsdomstolen
2015-06-21
(4106-15)
Högsta förvaltningsdomstolen meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens dom står fast.

Akademiska hus AB
Pressmeddelande

2014-07-02
(Dnr 476/2014)
Konkurrensverket yrkar på
100 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Akademiska hus brutit mot LOU genom att ingå avtal om markskötsel utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2015-04-02
(7095-14)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets talan och dömer Akademiska hus att betala 100 000 kronor.

Kammarrätten
2015-06-16
(7095-14, )
Kammarrätten instämmer i förvaltningsrättens bedömning och avslår därför ärendet.

Högsta förvaltningsdomstolen
2015-06-21
(4107-15)
Högsta förvaltningsdomstolen meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens dom står fast.

Akademiska hus AB
Pressmeddelande

2014-07-02
(Dnr 477/2014)
Konkurrensverket yrkar på
80 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Akademiska hus brutit mot LOU genom att ingå avtal om konsultuppdrag i form av en pressansvarig utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2015-04-02
(7096-14)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets talan och dömer Akademiska hus att betala 80 000 kronor.

Kammarrätten
2015-06-16
(7096-14)
Kammarrätten instämmer i förvaltningsrättens bedömning och avslår därför ärendet.

Högsta förvaltningsdomstolen
2015-06-21
(4108-15)
Högsta förvaltningsdomstolen meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens dom står fast.

Akademiska hus AB
Pressmeddelande

2014-07-02
(Dnr 478/2014)
Konkurrensverket yrkar på
70 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Akademiska hus brutit mot LOU genom att ingå avtal om takarbeten utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2015-04-02
(7098-14)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets talan och dömer Akademiska hus att betala 70 000 kronor.

Kammarrätten
2015-06-16
(7098-14)
Kammarrätten instämmer i förvaltningsrättens bedömning och avslår därför ärendet.

Högsta förvaltningsdomstolen
2015-06-21
(4109-15)
Högsta förvaltningsdomstolen meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens dom står fast.

Malmö kommun
Pressmeddelande

2014-06-12
(Dnr 420/2014)
Konkurrensverket yrkar på
325 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Malmö stad har brutit mot LOU genom att ingå avtal om hyra av bygg- och anläggningsprodukter utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2014-07-09
(5830-14)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets talan och dömer Malmö stad att betala 325 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Kammarrätten
2014-11-20
(4402-14)
Kammarrätten instämmer i förvaltningsrättens bedömning och avslår därför ärendet.

Högsta förvaltningsdomstolen
2015-09-29
(6649-14)
Högsta förvaltningsdomstolen meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens dom står fast.

Herrljunga kommun
Pressmeddelande

2014-05-22
(Dnr 364/2014)
Konkurrensverket yrkar på
65 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Herrljunga kommun brutit mot LOU genom att ingå avtal om konsulttjänster utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2015-01-07
(2622-14)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets talan och dömer Herrljunga kommun att betala 65 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Landstinget Kronoberg
Pressmeddelande

2014-02-05
(Dnr 65/2014)
Konkurrensverket yrkar på
200 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har landstinget Kronoberg brutit mot LOU genom att ingå avtal om konsulttjänster utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2014-03-20
(386-14)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets talan och dömer landstinget Kronoberg att betala 185 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Eskilstuna kommun
Pressmeddelande


2014-01-30
(Dnr 64/2014)
Konkurrensverket yrkar på
225 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Eskilstuna kommun brutit mot LOU genom att ingå avtal om arrangemang av två festivaler utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2014-04-23
(589-14)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets talan och dömer Eskilstuna kommun att betala 225 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

2013

Upphandlande myndighet/ upphandlande enhet
 Konkurrensverket Domstol

Stockholms läns landsting
Pressmeddelande

2013-12-18
(Dnr 765/2013)
Konkurrensverket yrkar på
3 000 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Stockholms läns landsting brutit mot LOU genom att ändra villkoren i ett tidigare avtal, vilket innebar att ett nytt avtal slöts. Avtalet ingicks utan föregående annonsering
trots att förutsättningarna för ett sådant agerande inte var
uppfyllda.

Förvaltningsrätten
2014-06-27
(30512-13)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets talan och dömer Stockholms läns landsting att betala
3 000 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Kammarrätten
2014-09-25
(5322-14)
Kammarrätten ger inte prövningstillstånd, förvaltningsrättens avgörande står därför fast.

Växjö kommun
Pressmeddelande

2013-09-13
(Dnr 487/2913)
Konkurrensverket yrkar på
52 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Växjö kommun brutit mot LOU genom att ingå avtal med Cranab AB utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2014-03-11
(3385-13)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets talan och dömer Växjö kommun att betala 52 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.Växjö kommun
Pressmeddelande

2013-09-13
(Dnr 488/2013)
Konkurrensverket yrkar på 81 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Växjö kommun brutit mot LOU genom att ingå avtal med  One Nordic AB utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2014-03-11
(3386-13)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets talan och dömer Växjö kommun att betala 81 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Växjö kommun
Pressmeddelande

2013-09-13
(Dnr 489/2013)
Konkurrensverket yrkar på
45 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Växjö kommun brutit mot LOU genom att ingå avtal med Danfo Aktiebolag utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2014-03-11
(3387-13)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets talan och dömer Växjö kommun att betala 45 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Växjö kommun
Pressmeddelande

2013-09-13
(Dnr 490/2013)
Konkurrensverket yrkar på
101 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Växjö kommun brutit mot LOU genom att ingå avtal med Bröderna Andersson Åkeri och Gräv i Hörby Aktiebolag utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2014-03-11
(3388-13)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets talan och dömer Växjö kommun att betala 101 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Växjö kommun
Pressmeddelande

2013-09-13
(Dnr 491/2013)
Konkurrensverket yrkar på
45 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Växjö kommun brutit mot LOU genom att ingå avtal med Broddson Aktiebolag utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2014-03-11
(3389-13)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets talan och dömer  Växjö kommun att betala 45 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Haninge bostäder
Pressmeddelande

2013-08-30
(Dnr 461/2013)
Konkurrensverket yrkar på
10 000 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Haninge bostäder brutit mot LOU genom att ingå avtal om uppförande av nio byggnader med sammanlagt nittio lägenheter utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2014-04-03
(20749-13)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets talan och dömer Haninge bostäder att betala 10 000 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Kammarrätten
2015-06-29
(2737-14)
Kammarrätten bifaller delvis överklagan och dömer Haninger bostäder att betala 9 000 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Täby kommun
Pressmeddelande

2013-08-15
(Dnr 440/2013)
Konkurrensverket yrkar på
2 450 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Täby kommun brutit mot LOU genom att köpa entreprenadarbeten utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2013-09-30
(19811-13)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets talan och dömer Täby kommun att betala 2 450 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Täby kommun
Pressmeddelande

2013-08-15
(Dnr 454/2013)
Konkurrensverket yrkar på
2 550 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Täby kommun brutit mot LOU genom att ingå avtal om ombyggnation av en bussterminal samt uppförande av en överbyggnad över en väg. Avtalet slöts utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2013-09-30
(19810-13)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets talan och dömer Täby kommun att betala 2 550 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Statens servicecenter
Pressmeddelande

2013-05-23
(Dnr 330/2013)
Konkurrensverket yrkar på
750 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Statens servicecenter brutit mot LOU genom att ingå avtal om konsultstöd utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2014-07-28
(2191-13)
Förvaltningsrätten avslår Konkurrensverkets ansökan.

Kammarrätten
2015-07-07
(2109-14)
Kammarrätten avslår Konkurrensverkets överklagan.

Statens servicecenter
Pressmeddelande

2013-05-23
(Dnr 331/2013)
Konkurrensverket yrkar på
700 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Statens servicecenter brutit mot LOU genom att ingå avtal om konsultstöd utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2014-07-28
(2192-13)
Förvaltningsrätten bifaller delvis Konkurrensverkets ansökangenom att besluta att Statens Servicecenter ska betala en upphandlingsskadeavgift om 350 000 kronor.

Kammarrätten
2015-07-07
(2110-14)
Kammarrätten ändrar förvaltningsrättens dom och bestämmer upphandlingsskadeavgiften till 100 000 kr.

Lejonfastigheter
Pressmeddelande

2013-03-14
(Dnr 23/2013)
Konkurrensverket yrkar på
135 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Lejonfastigheter brutit mot LOU genom att ingå avtal angående ombyggnad och inredning av restauranglokal utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2013-10-15
(1785-13)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets talan och dömer Lejonfastigheter att betala 135 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Sveriges Radio
Pressmeddelande

2013-02-21
(Dnr 48/2013)
Konkurrensverket yrkar på
200 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Sveriges Radio brutit mot LOU genom att ingå avtal om charter av ett fartyg, samt mat och dryck utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2013-05-28
(4303-13)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets talan och dömer  Sveriges Radio att betala 200 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Karolinska institutet
Pressmeddelande

2013-03-26
(Dnr 24/2013)
Konkurrensverket yrkar på
200 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Karolinska institutet brutit mot LOU genom att ingå avtal om hyra och service avkontorsmaskiner utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2013-04-15
(2916-13)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets talan och dömer Karolinska institutet att betala 200 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.


Sveriges Television
Pressmeddelande

 

2013-02-06
(Dnr 85 2013)
Konkurrensverket yrkar på
95 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Sveriges Televison brutit mot LOU genom att ingå avtal avseende upplåtelse av festlokaler samt köp av mat och dryck utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2013-04-29
(2922-13)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets talan och dömer Sveriges Television att betala 95 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Sveriges Television
Pressmeddelande

2013-02-06
(Dnr 86 2013)
Konkurrensverket yrkar på
115 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Sveriges Televison brutit mot LOU genom att ingå avtal avseende avseende arrangemang av en fest utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2013-04-29
(2987-13)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets talan och dömer Sveriges Television att betala 115 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

SJ
Pressmeddelande 24 januari 2013: SJ krävs på upphandlingsböter

Pressmeddelande 3 februari 2014: Konkurrensverket överklagar friande beslut mot SJ

Pressmeddelande 24 juni 2015: Konkurrensverket överklagar SJ-dom till högsta instans

Pressmeddelande 28 februari 2019: Klargörande från EU-domstolen i frågan om SJ ska följa upphandlingsreglerna

2013-01-24
(Dnr 57/2013, dnr 58/2013)
Konkurrensverket yrkar på
4 000 000 resp. 4 500 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har SJ brutit mot LUF genom att ingå ett städserviceavtal utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

2014-01-31
(dnr 57-58/2013)
Konkurrensverket överklagar förvaltningsrättens beslut till Kammarrätten i Stockholm.

2015-06-24
(57-58/2013)
Konkurrensverket överklagar Kammarrättens dom till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD). Konkurrensverket begär att HFD ska inhämta förhandsavgörande från EU-domstolen.

Förvaltningsrätten
2014-01-10
(1959-1960-13)
Förvaltningsrätten finner att SJ:s verksamhet inte omfattas av bestämmelsen i LUF och avvisar  därför Konkurrensverkets ansökningar.

Kammarrätten
2015-06-04
(603-604-14)
Kammarrätten avslår Konkurrensverkets överklagande.

Högsta förvaltningsrätten
2017-06-21
(C-388/17)
HFD beslutar att inhämta förhandsavgörande från EU-domstolen.

EU-domstolen
2018-09-19
(C-388/17)
Generaladvokaten presenterar sitt förslag till avgörande.

EU-domstolen
2019-02-28
(C-388/17)
Förhandsavgörande från EU-domstolen.

Högsta förvaltningsdomstolen
2019-06-17
(3999-4000-15)
HFD upphäver underinstansernas avgöranden och återvisar målen till förvaltningsrätten för fortsatt handläggning.

Förvaltningsrätten
2020-01-31
(13805-19, 13790-19)
Förvaltningsrätten avslår Konkurrensverkets ansökan om upphandlingsskadeavgift.

Karlstads kommun

2013-01-23
(Dnr 54/2013)
Konkurrensverket yrkar på
230 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Karlstads kommun brutit mot LOU genom att ingå avtal om köp av två lastbilar utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2013-07-17
(292-13 E)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets talan och dömer Karlstads kommun att betala 230 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

2012

Upphandlande myndighet/ upphandlande enhet
 Konkurrensverket Domstol

Göteborgs Stads Parkeringsaktiebolag
Pressmeddelade

2012-11-05
(Dnr 582/2012)
Konkurrensverket yrkar på
37 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Göteborgs Stads Parkeringsaktiebolag brutit mot LOU genom att ingå ett avtal för tjänster inom managementområdet utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

 Förvaltningsrätten
(13115-12E)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets talan och dömer Göteborgs Stads Parkeringsaktiebolag att betala 37 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Tillväxtverket
Pressmeddelande

 2012-10-26
(Dnr 609/2012)
Konkurrensverket yrkar på
45 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Tillväxtverket brutit mot LOU genom att ingå ett avtal  avseende lokal med mera inför en medarbetardag utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2013-04-22
(22373-12)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets talan och dömer Tillväxtverket att betala 45 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Akademiska Hus Norr
Pressmeddelande

2012-09-11
(Dnr 476/2012)
Konkurrensverket yrkar på
3 000 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Akademiska Hus Norr brutit mot LOU genom att ingå ett avtal med en byggentreprenad utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2014-06-12
(1643-12)
Förvaltningsrätten bialler Konkurrensverkets talan och dömer Akademinska Hus Norr att betala 3 000 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Länstrafiken i Västerbotten
Pressmeddelande

 2012-06-28
(Dnr 251/2012)
Konkurrensverket yrkar på
1 900 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Länstrafiken i Västerbotten brutit mot LUF genom att ingå ett avtal om biljetthanteringssystem utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2014-12-03
(1209-12)
Förvaltningsrätten avslår Konkurrensverkets ansökan.

Västernorrlands läns Trafik
Pressmeddelande

2012-06-28
(Dnr 252 2012)
Konkurrensverket yrkar på
1 700 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Västernorrlands läns Trafik brutit mot LUF genom att ingå ett avtal om biljetthanteringssystem utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2014-12-03
(1231-12)
Förvaltningsrätten avslår Konkurrensverkets ansökan.

Borlänge kommun

2012-06-14
(Dnr 375/2012)
Konkurrensverket yrkar på
40 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Borlänge kommun brutit mot LOU genom att ingå ett avtal om ljudanläggning utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2013-04-12
(2643-12)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets talan och dömer Borlänge kommun att betala 40 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

 Malmö stad

 2012-04-25
(Dnr 226/2012)
Konkurrensverket yrkar på
170 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Malmö stad brutit mot LOU genom att ingå ett avtal om vinterväghållning utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.


Förvaltningsrätten
2012-07-09
(4137-12E)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets talan och dömer Malmö kommun att betala 170 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Luleå tekniska universitet

2012-03-07
(Dnr 93/2012)
Konkurrensverket yrkar på
100 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Luleå tekniska universitet brutit mot LOU genom att ingå ett avtal om köp av mediatjänster utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2012-03-30
(424-12E)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets talan och dömer Luleå tekniska universitet att betala 100 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Kustbevakningen
Pressmeddelande

2012-01-27
(Dnr 16/2012)
Konkurrensverket yrkar på
35 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Kustbevakningen brutit mot LOU genom att ingå ett avtal om köp av utrustning för kommunikationsradio utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2012-02-15
(286-12)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets talan och dömer Kustbevakningen att betala 35 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Försvarets materielverk
Pressmeddelande

 

2012-01-19
(Dnr 832/2011)
Konkurrensverket yrkar på
600 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Försvarets materielverk brutit mot LOU genom att ingå ett avtal om köp av bogseringsfordon utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2012-07-25
(1271-12)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets talan och dömer Försvarets materialverk att betala 600 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Kammarrätten
2013-04-11
(5426-12)
Kammarrätten avslår Försvarets materielverks överklagan.

Försvarets materielverk
Pressmeddelande

2012-01-19
(Dnr 833/2011)
Konkurrensverket yrkar på
220 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Försvarets materielverk brutit mot LOU genom att ingå ett avtal om köp av tjänster i samband med uppdatering och utveckling av verktyg utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2012-07-25
(1281-12)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets talan och dömer Försvarets materialverk att betala 220 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Kammarrätten
2013-04-11
(5427-12)
Kammarrätten avslår Försvarets materielverks överklagan.

Högsta förvaltningsdomstolen
2013-06-10
(3205-13)
Högsta förvaltningsdomstolen meddelar inte prövningstillstånd.

Försvarets materielverk
Pressmeddelande

2012-01-19
(Dnr 834/2011)
Konkurrensverket yrkar på
240 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Försvarets materielverk brutit mot LOU genom att ingå ett avtal om tjänster för utarbetande av logistikstrategi utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2012-07-25
(1273-12)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets talan och dömer Försvarets materialverk att betala 240 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Kammarrätten
2013-04-11
(5452-12)
Kammarrätten avslår Försvarets materielverks överklagan.

2011

Upphandlande myndighet/ upphandlande enhet
Konkurrensverket Domstol

Falu kommun
Pressmeddelande

2011-12-01
(Dnr 739/2011)
Konkurrensverket yrkar på
10 000 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Falu kommun brutit mot LOU genom att sluta ett avtal avseende drift och  
underhåll av kommunens gator och  vägar utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2013-02-13
(5096-11)
Förvaltningsrätten bifaller delvis Konkurrensverkets talan och dömer Falu kommun att betala 7 000 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Kammarrätten
2013-10-02
(672-13)
Förvaltningsrätten ändrar kammarrättens dom, och dömer Falu kommun att betala 8 000 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Högsta förvaltningsdomstolen
2014-10-31
(7021-13)
Högsta förvaltningsdomstolen avslår överklagandena.

Försvarsmakten
Pressmeddelande

2011-11-18
(Dnr 702/11)
Konkurrensverket yrkar på
270 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Försvarsmakten brutit mot LOU genom att ingå ett avtal om köp av tjänster för att ta fram en medieplan. Avtalet ingicks utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2012-02-03
(23243-11)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets talan och dömer Försvarsmakten att betala 270 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Kammarrätten
2012-06-07
(1305-12)
Kammarrätten avslog överklagandet.

Luleå kommun
Pressmeddelande

2011-10-26
(Dnr 654/2011)
Konkurrensverket yrkar på
100 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Luleå kommun brutit mot LOU genom att ingå ett avtal om köp av licenser till programvara för datorer. Avtalet ingicks utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2012-03-20
(2166-11E)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets talan och dömer Luleå kommun att betala 100 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Länstrafiken i Jämtlands län
Pressmeddelande

2011-08-29
(Dnr 553/2011)
Konkurrensverket yrkar på
1 900 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Länstrafiken i Jämtlands län brutit mot LUF genom att ingå ett avtal om inköp av ett biljetthanteringsystem. Avtalet ingicks utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2013-05-21
(2591-11E)
Konkurrensverket återkallade sin ansökan om upphandlingsskadeavgift. Förvaltningsrätten avskriver därför målet.

Sigtuna kommun
Pressmeddelande

2011-08-29
(Dnr 554/2011)
Konkurrensverket yrkar på
850 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Sigtuna kommun brutit mot LOU genom att ingå ett byggentreprenadavtal om anläggande av en strandpromenad med mera. Avtalet ingicks utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

 Förvaltningsrätten
2012-04-24
(4495-11E)
Förvaltningsrätten avslår Konkurrensverket ansökan om upphandlingsskadeavgift.

Kammarrätten
2013-05-23
(3103-12)
Konkurrensverket återkallade sin överklagan av förvaltningsrättens dom. Målet avskrivs därför.

Migrationsverket
Pressmeddelande

2011-06-17
(Dnr 435/2011)
Konkurrensverket yrkar på 
5 500 000 kronor i upphandlingsavgift. Enligt Konkurrensverket har Migrationsverket brutit mot LOU genom att ingå ett byggentreprenadavtal om ombyggnation av hyresavtal. Avtalet ingicks utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2012-02-14
(3834-11)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets ansökan och dömer Migrationsverket att betala 5 500 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Kammarrätten
2012-09-26
(748-12)
Kammarrätten upphäver  förvaltningsrättens dom och avslår Konkurrensverkets ansökan om  upphandlingsskadeavgift.  

Högsta förvaltningsdomstolen
2013-05-17
(5766-12)
Högsta förvaltningsdomstolen avslår överklagandet.

Akademiska hus
Pressmeddelande

2011-05-03
(Dnr 642/2010)
Konkurrensverket yrkar på 
10 000 000 kronor i upphandlingsavgift. Enligt Konkurrensverket har Akademiska hus brutit mot LOU genom att ingå ett byggentreprenadavtal om uppförande av Veterinär- och husdjurscentrum. Avtalet ingicks utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2012-03-16
(2298-11)
Förvaltningsrätten avlår ansökningen.

Kammarrätten
2013-05-23
(2291-12)
Konkurrensverket återkallade sin överklagan av förvaltningsrättens dom. Målet avskrivs därför.

Till sidans topp

Senast uppdaterad: