Ansökningar på eget initiativ, 2016

Här kan du ta del av de frivilliga ansökningar om upphandlingsskadeavgift som Konkurrensverket har gjort under 2016. Du kan även ta del av de domar som kommit.

Ansökningar på eget initiativ: 2019, 2018, 2017, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011

Upphandlande myndighet/ upphandlande enhet
Konkurrensverket Domstol

Stockholms läns landsting
Pressmeddelande

2016-12-21
(Dnr 728/2016)
Konkurrensverket yrkar på
10 000 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har landstinget brutit mot LOU genom att ingå avtal om tillhandahållande av tjänster inom medicinsk radiologi utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2017-06-14
(27377-16)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets talan och dömer Stockholms läns landsting att betala 10 000 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

 

Stockholms läns landsting
Pressmeddelande

2016-12-21
(Dnr 729/2016)
Konkurrensverket yrkar på
10 000 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har landstinget brutit mot LOU genom att ingå avtal om tillhandahållande av tjänster inom medicinsk radiologi utan föregående annonsering trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2017-06-14
(27373-16)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets talan och dömer Stockholms läns landsting att betala 10 000 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Region Skåne
Pressmeddelande

2016-12-06
(Dnr 724/2016)
Konkurrensverket yrkar på 200 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Region Skåne brutit mot LOU genom att ingå vårdavtal om anestesi- och intensivvård utan föregående annonsering trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2017-06-21
(12846-16)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets talan och dömer Region Skåne att betala 200 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Region Skåne
Pressmeddelande

2016-12-06
(Dnr 725/2016)
Konkurrensverket yrkar på
1 150 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Region Skåne brutit LOU genom att ingå vårdavtal avseende gynekologivård utan föregående annonsering trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2017-06-21
(12845-16)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets talan och dömer Region Skåne att betala 1 150 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.


Arbetsförmedlingen
Pressmeddelande

2016-10-26
(Dnr 589/2016)
Konkurrensverket yrkar på
90 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Arbetsförmedlingen brutit mot LOU genom att ingå avtal om IT-konsulttjänster utan föregående annonsering trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten

2017-02-14
(23032-16)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets talan och dömer Arbetsförmedlingen att betala 90 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.


 

Arbetsförmedlingen
Pressmeddelande

2016-10-26
(Dnr 590/2016)
Konkurrensverket yrkar på
150 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Arbetsförmedlingen brutit mot LOU genom att ingå avtal om IT-konsulttjänster utan föregående annonsering trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2917-02-14
(23030-16)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets talan och dömer Arbetsförmedlingen att betala 150 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Norrbottens läns landsting
Pressmeddelande

 2016-10-19
(Dnr 584/2016)
Konkurrensverket yrkar på
80 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Norrbottens läns landsting brutit mot LOU genom att ingå avtal om transport av avlidna utan föregående annonsering trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2016-12-21
(2127-16)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets talan och dömer landstinget att betala 80 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Stockholms läns landsting
Pressmeddelande

2016-10-12
(Dnr 569/2016)
Konkurrensverket yrkar på 530 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Stockholms läns landsting brutit mot LOU genom att ingå avtal om tillhandahållande av tjänster av läkare inom kirurgi utan föregående annonsering trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2016-11-30
(21779-16)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets talan och dömer landstinget att betala 530 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.
Stockholms läns landsting
Pressmeddelande

2016-10-12
(Dnr 570/2016)
Konkurrensverket yrkar på 430 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Stockholms läns landsting brutit mot LOU genom att ingå avtal om tillhandahållande av tjänster inom invärtesmedicin utan föregående annonsering trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2016-11-30
(21780-16)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets talan och dömer landstinget att betala 430 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Stockholms läns landsting
Pressmeddelande

2016-10-12
(Dnr 571/2016)
Konkurrensverket yrkar på 275 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Stockholms läns landsting brutit mot LOU genom att ingå avtal om tillhandahållande av tjänster inom reumatologi utan föregående annonsering trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2016-11-30
(21781-16)
Förvaltningsrätten bifaller  Konkurrensverkets talan och dömer landstinget att betala 275 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Stockholms läns landsting
Pressmeddelande

2016-10-12
(Dnr 572/2016)
Konkurrensverket yrkar på 390 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Stockholms läns landsting
brutit mot LOU genom att ingå avtal om tillhandahållande av tjänster inom urologi utan föregående annonsering trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2016-11-30
(21782-16)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets talan och dömer landstinget att betala 390 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Västra Götalandsregionen
Pressmeddelande

 2016-09-22
(Dnr 506/2016)
Konkurrensverket yrkar på 450 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Västra Götalandsregionen brutit mot LOU genom att ingå avtal om journalhantering utan föregående annonsering trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2017-04-20
(10014-16)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets talan och dömer Västra Götalandsregionen att betala 450 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Västernorrlands läns landsting
Pressmeddelande

2016-08-29
(Dnr 494/2016)
Konkurrensverket yrkar på 700 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Västernorrlands läns landsting  brutit mot LOU genom att ingå avtal om köp av bemanningstjänster för  länsverksamhetschef inom kadiologi utan föregående annonsering trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2016-11-25
(2748-16E)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets talan och dömer landstinget att betala 700 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Karolinska universitetssjukhuset
Pressmeddelande

 2016-07-22
(Dnr 442/2016)
Konkurrensverket yrkar på 200 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Karolinska universitetssjukhuset  brutit mot LOU genom att ingå avtal om köp av en autofrys utan föregående annonsering trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2016-11-01
(16041-16)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets talan och dömer Karolinska universitetssjukhuset att betala 200 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Laholms kommun
Pressmeddelande

2016-07-01
(Dnr 386/2916)
Konkurrensverket yrkar på 80 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Laholms kommun brutit mot LOU genom att ingå avtal om  IT-uppdrag utan föregående annonsering trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2016-09-28
(7173-16)
Förvaltningsrätten bifaller delvis Konkurrensverkets talan och dömer Laholms kommun att betala 40 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Kammarrätten
2016-12-23
(5524-16)
Kammarrätten bifaller Konkurrensverkets överklagan och dömer Laholms kommun att betala 80 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Västerås kommun
Pressmeddelande

2016-06-15
(Dnr 362/2016)
Konkurrensverket yrkar på
80 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Västerås kommun brutit mot LOU genom att ingå avtal om webbsändningar utan föregående annonsering trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2016-09-09
(3177-16E)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets talan och dömer Västerås kommun att betala 80 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Polismyndigheten
Pressmeddelande

2016-04-14
(Dnr 202/2016)
Konkurrensverket yrkar på
400 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Polismyndigheten brutit mot LOU genom att ingå avtal om polititransport, transport av avlidna, utan föregående annonsering trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2016-08-24
(7652-16)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets talan och dömer Polismyndigheten att betala 400 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Hällefors kommun
Pressmeddelande

2016-03-17
(Dnr 208/2016)
Konkurrensverket yrkar på
150 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Hällefors kommun brutit mot LOU genom att ingå avtal om byggarbeten utan föregående annonsering trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2016-11-22
(1267-16)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets talan och dömer Hällefors kommun att betala 150 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.


Hällefors kommun
Pressmeddelande

2016-03-17
(Dnr 209/2016)
Konkurrensverket yrkar på 40 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Hällefors kommun brutit mot LOU genom att ingå avtal om målnings- och fönsterrenoveringsarbeten utan föregående annonsering trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2016-11-22
(1268-16)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets talan och dömer Hällefors kommun att betala 40 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Herrljunga kommun
Pressmeddelande

2016-01-14
(Dnr 28/2016)
Konkurrensverket yrkar på
50 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Herrljunga kommun brutit mot LOU genom att ingå avtal om bemanningstjänster utan föregående annonsering trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2016-04-13
(205-16)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets talan och dömer Herrljunga kommun att betala 50 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

 Ansökningar på eget initiativ: 2019, 2018, 2017, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011

Senast uppdaterad: