Ansökningar på eget initiativ, 2017

Här kan du ta del av de frivilliga ansökningar om upphandlingsskadeavgift som Konkurrensverket har gjort under 2017. Du kan även ta del av de domar som kommit.

Ansökningar på eget initiativ: 2019, 2018, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011

Upphandlande myndighet/ upphandlande enhet
 Konkurrensverket Domstol

Umeå Energi AB
Pressmeddelande

2017-12-11
(Dnr 659/2017)
Konkurrensverket yrkar på
200 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Umeå Energi  brutit mot LUF genom att ingå avtal om konsulttjänster utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2018-04-17
(2980-17)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets talan och dömer Umeå Energi att betala 200 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Stockholms kommun
Pressmeddelande

2017-12-01
(Dnr 643/2017)
Konkurrensverket yrkar på
150 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Stockholms kommun har brutit mot LOU genom att ingå avtal om konsulttjänster utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2018-11-27
(27862-17)
Förvaltningsrätten bifaller delvis Konkurrensverkets talan och dömer Stockholms kommun att betala 140 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Lerums kommun
Pressmeddelande

2017-12-01
(Dnr 636/2017)
Konkurrensverket yrkar på
3 000 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Lerums kommun brutit mot LOU genom att ingå ett avtal om uppförande av 30 lägenheter utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2018-05-03
(5384-14)
Förvaltningsrätten bifaller delvis Konkurrensverkets talan och dömer Lerums kommun att betala 200 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Södertälje kommun
Pressmeddelande

2017-11-09
(Dnr 567/2017)
Konkurrensverket yrkar på
425 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Södertälje kommun brutit mot LOU genom att ingå ett avtal om verksamhetssystem utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2018-01-18
(26003-17)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets talan och dömer Södertälje kommun att betala 425 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Lidköpings kommun
Pressmeddelande

2017-10-12
(Dnr 511/2017)
Konkurrensverket yrkar på
190 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Lidköpings kommun brutit mot LOU genom att ingå ett avtal om grävtjänster utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2018-01-24
(4908-17)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets talan och dömer Linköpings kommun att betala 190 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Alingsås kommun
Pressmeddelande

2017-06-29
(Dnr 337/2017)
Konkurrensverket yrkar på
5 000 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Alingsås kommun brutit mot LOU genom att ingå ett avtal om drift av vårdboende utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2018-06-29
(7530-17)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets ansökan och beslutar att Alingsås kommun ska betala en upphandlingsskadeavgift om 5 000 000 kronor.

Kammarrätten
2019-05-08
(3556-18)
Kammarrätten avslår kommunens överklagande och dömer Alingsås kommun att betala 5 000 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Högsta förvaltningsdomstolen
2020-03-11
(3165-19)
Högsta förvaltningsdomstolen avslog kommunens överklagande i viss del och meddelade inte prövningstillstånd rörande målet i övrigt. Kammarrättens avgörande står därmed fast.

Tierps kommunfastigheter AB
Pressmeddelande

2017-04-28
(Dnr 238/2017)
Konkurrensverket yrkar på
2 500 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Tierps kommunfastigheter AB brutit mot LOU genom att ingå ett avtal avseende om- och tillbyggnation utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2018-03-09
(2308-17E)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets talan och dömer Tierps kommunfastigheter att betala 250 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Östersundshem 2 AB
Pressmeddelande

2017-02-23
(Dnr 113/2017)
Konkurrensverket yrkar på
5 000 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Östersundshem 2 AB brutit mot LOU genom att ingå ett byggentreprenadkontrakt av Attefallshus utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades. 

Förvaltningsrätten
2018-07-05
(700-17E)
Förvaltningsrätten bifaller delvis Konkurrensverkets talan och dömer Östersundshem 2 AB att betala 2 000 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Ansökningar på eget initiativ: 2019, 2018, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011

Senast uppdaterad: