Ansökningar på eget initiativ, 2013

Här kan du ta del av de frivilliga ansökningar om upphandlingsskadeavgift som Konkurrensverket har gjort under 2013. Du kan även ta del av de domar som kommit.

Ansökningar på eget initiativ: 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2012, 2011

Upphandlande myndighet/ upphandlande enhet
 Konkurrensverket Domstol

Stockholms läns landsting
Pressmeddelande

2013-12-18
(Dnr 765/2013)
Konkurrensverket yrkar på
3 000 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Stockholms läns landsting brutit mot LOU genom att ändra villkoren i ett tidigare avtal, vilket innebar att ett nytt avtal slöts. Avtalet ingicks utan föregående annonsering
trots att förutsättningarna för ett sådant agerande inte var
uppfyllda.

Förvaltningsrätten
2014-06-27
(30512-13)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets talan och dömer Stockholms läns landsting att betala
3 000 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Kammarrätten
2014-09-25
(5322-14)
Kammarrätten ger inte prövningstillstånd, förvaltningsrättens avgörande står därför fast.

Växjö kommun
Pressmeddelande

2013-09-13
(Dnr 487/2913)
Konkurrensverket yrkar på
52 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Växjö kommun brutit mot LOU genom att ingå avtal med Cranab AB utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2014-03-11
(3385-13)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets talan och dömer Växjö kommun att betala 52 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.Växjö kommun
Pressmeddelande

2013-09-13
(Dnr 488/2013)
Konkurrensverket yrkar på 81 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Växjö kommun brutit mot LOU genom att ingå avtal med  One Nordic AB utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2014-03-11
(3386-13)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets talan och dömer Växjö kommun att betala 81 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Växjö kommun
Pressmeddelande

2013-09-13
(Dnr 489/2013)
Konkurrensverket yrkar på
45 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Växjö kommun brutit mot LOU genom att ingå avtal med Danfo Aktiebolag utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2014-03-11
(3387-13)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets talan och dömer Växjö kommun att betala 45 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Växjö kommun
Pressmeddelande

2013-09-13
(Dnr 490/2013)
Konkurrensverket yrkar på
101 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Växjö kommun brutit mot LOU genom att ingå avtal med Bröderna Andersson Åkeri och Gräv i Hörby Aktiebolag utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2014-03-11
(3388-13)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets talan och dömer Växjö kommun att betala 101 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Växjö kommun
Pressmeddelande

2013-09-13
(Dnr 491/2013)
Konkurrensverket yrkar på
45 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Växjö kommun brutit mot LOU genom att ingå avtal med Broddson Aktiebolag utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2014-03-11
(3389-13)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets talan och dömer  Växjö kommun att betala 45 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Haninge bostäder
Pressmeddelande

2013-08-30
(Dnr 461/2013)
Konkurrensverket yrkar på
10 000 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Haninge bostäder brutit mot LOU genom att ingå avtal om uppförande av nio byggnader med sammanlagt nittio lägenheter utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2014-04-03
(20749-13)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets talan och dömer Haninge bostäder att betala 10 000 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Kammarrätten
2015-06-29
(2737-14)
Kammarrätten bifaller delvis överklagan och dömer Haninger bostäder att betala 9 000 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Täby kommun
Pressmeddelande

2013-08-15
(Dnr 440/2013)
Konkurrensverket yrkar på
2 450 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Täby kommun brutit mot LOU genom att köpa entreprenadarbeten utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2013-09-30
(19811-13)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets talan och dömer Täby kommun att betala 2 450 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Täby kommun
Pressmeddelande

2013-08-15
(Dnr 454/2013)
Konkurrensverket yrkar på
2 550 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Täby kommun brutit mot LOU genom att ingå avtal om ombyggnation av en bussterminal samt uppförande av en överbyggnad över en väg. Avtalet slöts utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2013-09-30
(19810-13)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets talan och dömer Täby kommun att betala 2 550 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Statens servicecenter
Pressmeddelande

2013-05-23
(Dnr 330/2013)
Konkurrensverket yrkar på
750 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Statens servicecenter brutit mot LOU genom att ingå avtal om konsultstöd utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2014-07-28
(2191-13)
Förvaltningsrätten avslår Konkurrensverkets ansökan.

Kammarrätten
2015-07-07
(2109-14)
Kammarrätten avslår Konkurrensverkets överklagan.

Statens servicecenter
Pressmeddelande

2013-05-23
(Dnr 331/2013)
Konkurrensverket yrkar på
700 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Statens servicecenter brutit mot LOU genom att ingå avtal om konsultstöd utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2014-07-28
(2192-13)
Förvaltningsrätten bifaller delvis Konkurrensverkets ansökangenom att besluta att Statens Servicecenter ska betala en upphandlingsskadeavgift om 350 000 kronor.

Kammarrätten
2015-07-07
(2110-14)
Kammarrätten ändrar förvaltningsrättens dom och bestämmer upphandlingsskadeavgiften till 100 000 kr.

Lejonfastigheter
Pressmeddelande

2013-03-14
(Dnr 23/2013)
Konkurrensverket yrkar på
135 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Lejonfastigheter brutit mot LOU genom att ingå avtal angående ombyggnad och inredning av restauranglokal utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2013-10-15
(1785-13)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets talan och dömer Lejonfastigheter att betala 135 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Sveriges Radio
Pressmeddelande

2013-02-21
(Dnr 48/2013)
Konkurrensverket yrkar på
200 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Sveriges Radio brutit mot LOU genom att ingå avtal om charter av ett fartyg, samt mat och dryck utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2013-05-28
(4303-13)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets talan och dömer  Sveriges Radio att betala 200 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Karolinska institutet
Pressmeddelande

2013-03-26
(Dnr 24/2013)
Konkurrensverket yrkar på
200 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Karolinska institutet brutit mot LOU genom att ingå avtal om hyra och service avkontorsmaskiner utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2013-04-15
(2916-13)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets talan och dömer Karolinska institutet att betala 200 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.


Sveriges Television
Pressmeddelande

 

2013-02-06
(Dnr 85 2013)
Konkurrensverket yrkar på
95 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Sveriges Televison brutit mot LOU genom att ingå avtal avseende upplåtelse av festlokaler samt köp av mat och dryck utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2013-04-29
(2922-13)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets talan och dömer Sveriges Television att betala 95 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Sveriges Television
Pressmeddelande

2013-02-06
(Dnr 86 2013)
Konkurrensverket yrkar på
115 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Sveriges Televison brutit mot LOU genom att ingå avtal avseende avseende arrangemang av en fest utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2013-04-29
(2987-13)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets talan och dömer Sveriges Television att betala 115 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

SJ
Pressmeddelande 24 januari 2013: SJ krävs på upphandlingsböter

Pressmeddelande 3 februari 2014: Konkurrensverket överklagar friande beslut mot SJ

Pressmeddelande 24 juni 2015: Konkurrensverket överklagar SJ-dom till högsta instans

Pressmeddelande 28 februari 2019: Klargörande från EU-domstolen i frågan om SJ ska följa upphandlingsreglerna

2013-01-24
(Dnr 57/2013, dnr 58/2013)
Konkurrensverket yrkar på
4 000 000 resp. 4 500 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har SJ brutit mot LUF genom att ingå ett städserviceavtal utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

2014-01-31
(dnr 57-58/2013)
Konkurrensverket överklagar förvaltningsrättens beslut till Kammarrätten i Stockholm.

2015-06-24
(57-58/2013)
Konkurrensverket överklagar Kammarrättens dom till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD). Konkurrensverket begär att HFD ska inhämta förhandsavgörande från EU-domstolen.

Förvaltningsrätten
2014-01-10
(1959-1960-13)
Förvaltningsrätten finner att SJ:s verksamhet inte omfattas av bestämmelsen i LUF och avvisar  därför Konkurrensverkets ansökningar.

Kammarrätten
2015-06-04
(603-604-14)
Kammarrätten avslår Konkurrensverkets överklagande.

Högsta förvaltningsrätten
2017-06-21
(C-388/17)
HFD beslutar att inhämta förhandsavgörande från EU-domstolen.

EU-domstolen
2018-09-19
(C-388/17)
Generaladvokaten presenterar sitt förslag till avgörande.

EU-domstolen
2019-02-28
(C-388/17)
Förhandsavgörande från EU-domstolen.

Högsta förvaltningsdomstolen
2019-06-17
(3999-4000-15)
HFD upphäver underinstansernas avgöranden och återvisar målen till förvaltningsrätten för fortsatt handläggning.

Förvaltningsrätten
2020-01-31
(13805-19, 13790-19)
Förvaltningsrätten avslår Konkurrensverkets ansökan om upphandlingsskadeavgift.

Karlstads kommun

2013-01-23
(Dnr 54/2013)
Konkurrensverket yrkar på
230 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Karlstads kommun brutit mot LOU genom att ingå avtal om köp av två lastbilar utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Förvaltningsrätten
2013-07-17
(292-13 E)
Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets talan och dömer Karlstads kommun att betala 230 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Ansökningar på eget initiativ: 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2012, 2011

Senast uppdaterad: