Ansökningar och domar upphandlingsskadeavgift

Här kan du ta del av Konkurrensverkets frivilliga och obligatoriska ansökningar om upphandlingsskadeavgift. Du kan också ta del av de domar som kommit.

Konkurrensverkets frivilliga ansökningar om upphandlingsskadeavgift

Konkurrensverket kan ansöka om upphandlingsskadeavgift på eget initiativ i de ärenden som vi väljer att prioritera. Här nedan kan du ta del av våra frivilliga ansökningar och de domar som kommit, år för år.

2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011

Samtliga ansökningar och domar

Konkurrensverkets obligatoriska ansökningar om upphandlingsskadeavgift

Konkurrensverket är skyldiga att ansöka om upphandlingsskadeavgift om dom­stolen har bestämt att inte ogiltigförklara ett avtal, trots att det ingåtts genom en otillåten direktupphandling. Här nedan kan du ta del av våra obligatoriska ansökningar och de domar som kommit, år för år.

2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011

Samtliga ansökningar och domar