Pågående ärenden

Här kan du ta del av de ärenden som vi för närvarande utreder inom upphandlingstillsynen. Den fortsatta utredningen får visa om det finns fog för misstankarna om överträdelse av upphandlingsregelverket.

Kontakta oss om du vill veta mer om någon av utredningarna
Konkurrensverkets prioriteringspolicy


Här kan du ta del av våra ärenden som gått till domstol
Här kan du ta del av våra ärenden som lett till tillsynsbeslut

Pågående ärenden inom upphandlingstillsynen som prioriterats för djupare utredning

Diarienummer utredningsärende Upphandlande myndighet/ upphandlande enhet  Vad ärendet rör Varför ärendet prioriteras

340/2021 

Huddinge kommun  

Markanvisningsavtal 

Förebyggande syfte eftersom det kan vara otillåten direktupphandling, eventuellt vägledande i frågan om innehåll i markanvisningar. 

339/2021 

VA Syd

Tilläggstjänster 

Förebyggande syfte eftersom det kan vara otillåten direktupphandling. 

321/2021 

Inlandståget AB  

Inköp för upprustning av tågvagnar 

Förebyggande syfte eftersom det kan vara otillåten direktupphandling, eventuellt vägledande i frågan om väsentlig ändring. 

309/2021

 

Töreboda kommun

Utförande av trygghetsboende

Förebyggande syfte eftersom det kan vara otillåten direktupphandling, eventuellt vägledande i frågan om modellen där leverantör tillsammans med kommuner inrättar kooperativ hyresgästförening som i sin tur agerar beställare. 

302/2021

Mälarenergi AB

Konsulttjänster

Förebyggande syfte eftersom det kan vara otillåten direktupphandling, eventuellt vägledande i frågan om väsentlig ändring.

262/2021

Hörby kommun

Bemanningstjänster

Förebyggande syfte eftersom det kan vara otillåten direktupphandling, eventuellt förtroendeskadligt beteende sett till påstådda kopplingar till vald leverantör.

240/2021 

Kalix kommun 

Avtal om multifunktionsskrivare 

Förebyggande syfte eftersom det kan vara otillåten direktupphandling och eventuellt bristande agerande från kommunens sida i samband med upprepade direktupphandlingar.

237/2021 

Piteå kommun 

Placeringar inom socialtjänstområdet 

Förebyggande syfte eftersom det kan vara otillåten direktupphandling.

217/2021 

Norrköping Norrevo Fastigheter AB 

Lokalvård 

Obligatorisk ansökan eftersom avtal har fått bestå med hänsyn till ett tvingande allmänintresse.

202/2021 

Specialpedagogiska skolmyndigheten 

Transporter 

Obligatorisk ansökan eftersom avtal har fått bestå med hänsyn till ett tvingande allmänintresse.

193/2021

Norrköping Norrevo Fastigheter AB 

Lokalvård 

Obligatorisk ansökan eftersom avtal har fått bestå med hänsyn till ett tvingande allmänintresse.

137/2021

Avfallsprojektet 2

Otillåtna direktupphandlingar på avfallsmarknaden

117/2021

Västmanlands tingsrätt

Köp av tolktjänster

Förebyggande syfte eftersom det kan vara otillåten direktupphandling. 

39/2021 

Skånetrafiken 

Transporter 

Förebyggande syfte eftersom det kan vara otillåten direktupphandling, eventuellt vägledande om tillämpligheten av 17 kap. 12 § LOU. 

758/2020

Stiftelsen Korsvägen

Fråga om offentligt styrt organ

Förebyggande syfte eftersom det kan vara otillåten direktupphandling och eventuellt vägledande eftersom ett beslut skulle kunna klargöra frågor kopplade till bedömningen om aktör är ett offentligt styrt organ.

709/2020

Piteå Science Park AB

Inköp av konsulttjänster

Förebyggande syfte eftersom det kan vara otillåten direktupphandling.

691/2020 

Skinnskattebergs kommun 

Köp av konsulttjänster 

Förebyggande syfte eftersom det kan vara otillåten direktupphandling. 

682/2020

Region Blekinge

Konsulttjänster

Förebyggande syfte eftersom det kan vara otillåten direktupphandling, eventuella brister i kommunens agerande. 

665/2020

Stockholms kommun

Avtal om konsulttjänster

Förebyggande syfte eftersom det kan vara otillåten direktupphandling, eventuellt vägledande i frågan om ändring av kontrakt.

652/2020

Region Värmland

Samarbetsavtal för periodbiljett

Förebyggande syfte
eftersom det kan vara otillåten direktupphandling, eventuellt vägledande kring
upphandling av kollektivtrafik.

651/2020

Region Örebro län

Samarbetsavtal för periodbiljett

Förebyggande syfte
eftersom det kan vara otillåten direktupphandling, eventuellt vägledande kring
upphandling av kollektivtrafik.

610/2020

Bodens kommun

Avtal rörande renovering och nybyggnation och hyra

Förebyggande syfte eftersom det kan vara otillåten direktupphandling, eventuellt vägledande i frågan om hyresundantaget.

502/2020

Domstolsverket

Hyresavtal avseende domstolsbyggnad

Förebyggande syfte eftersom det kan vara otillåten direktupphandling, eventuellt vägledande i frågan om hyresundantaget.

469/2020 

Universeum AB 

Ny lärmiljö life science

 

Förebyggande syfte eftersom det kan vara otillåten direktupphandling. Eventuellt vägledande i frågan om offentligt styrt organ.  

468/2020

Universeum AB 

Om- och tillbyggnad

Förebyggande syfte eftersom det kan vara otillåten direktupphandling. Eventuellt vägledande i frågan om offentligt styrt organ.  

467/2020

Universeum AB 

Restaurangverksamhet

Förebyggande syfte eftersom det kan vara otillåten direktupphandling. Eventuellt vägledande i frågan om offentligt styrt organ och koncession.

442/2020

Eksjö Energi AB

Revision av avfallspanna

Allmänpreventivt eftersom det kan vara en otillåten direktupphandling.

342/2020

Polismyndigheten

Bärgningstjänster

Förebyggande syfte eftersom det kan vara otillåten direktupphandling.

256/2020

Karlshamn kommun

Solpaneler

Förebyggande syfte eftersom det kan vara en otillåten direktupphandling, eventuellt vägledande i frågan om intern upphandling och verksamhetskriteriet

338/2019

 VA SYD

VA SYD:s inköp från SYSAV AB

Förebyggande syfte eftersom det kan vara en otillåten direktupphandling. 

337/2019

Österlens Kommunala Renhållnings AB

Österlens Kommunala Renhållnings AB:s inköp från SYSAV AB  

Förebyggande syfte eftersom det kan vara en otillåten direktupphandling.

148/2019

Ystads kommun

Kommunens inköp från Sysav AB och Sysav Industri AB

Förebyggande syfte, eftersom det kan vara en otillåten direktupphandling.

147/2019

Vellinge kommun

Kommunens inköp från Sysav AB och Sysav Industri AB

Förebyggande syfte,  eftersom det kan vara en otillåten direktupphandling.

146/2019

Trelleborgs kommun

Kommunens inköp från Sysav AB och Sysav Industri AB

Förebyggande syfte, eftersom det kan vara en otillåten direktupphandling.

145/2019

Tomelilla kommun

Kommunens inköp från Sysav AB och Sysav Industri AB

Förebyggande syfte, eftersom det kan vara en otillåten direktupphandling.

144/2019

Svedala kommun

Kommunens inköp från Sysav AB och Sysav Industri AB

Förebyggande syfte, eftersom det kan vara en otillåten direktupphandling.

143/2019

Staffanstorps kommun

Kommunens inköp från Sysav AB och Sysav Industri AB

Förebyggande syfte, eftersom det kan vara en otillåten direktupphandling.

142/2019

Skurups kommun

Kommunens inköp från Sysav AB och Sysav Industri AB

Förebyggande syfte, eftersom det kan vara en otillåten direktupphandling.

141/2019

Sjöbo kommun

Kommunens inköp från Sysav AB och Sysav Industri AB

Förebyggande syfte, eftersom det kan vara en otillåten direktupphandling.

140/2019

Simrishamns kommun

Kommunens inköp från Sysav AB och Sysav Industri AB

Förebyggande syfte, eftersom det kan vara en otillåten direktupphandling.

139/2019

Malmö kommun

Kommunens inköp från Sysav AB och Sysav Industri AB

Förebyggande syfte, eftersom det kan vara en otillåten direktupphandling.

138/2019

Lunds kommun

Kommunens inköp från Sysav AB och Sysav Industri AB

Förebyggande syfte, eftersom det kan vara en otillåten direktupphandling.

137/2019

Lomma kommun

Kommunens inköp från Sysav AB och Sysav Industri AB

Förebyggande syfte, eftersom det kan vara en otillåten direktupphandling.

136/2019

Kävlinge kommun

Kommunens inköp från Sysav AB och Sysav Industri AB

Förebyggande syfte, eftersom det kan vara en otillåten direktupphandling.

135/2019

Burlövs kommun

Kommunens inköp från Sysav AB och Sysav Industri AB

Förebyggande syfte, eftersom det kan vara en otillåten direktupphandling.

193/2018

Sveriges kommuner och regioner, SKR

Bygge av nya lokaler i Kvarteret Snäckan 8

Förebyggande
syfte, eftersom det kan vara en otillåten direktupphandling.

 

 

Senast uppdaterad: