Pågående ärenden

Här kan du ta del av de ärenden som vi för närvarande utreder inom upphandlingstillsynen. Den fortsatta utredningen får visa om det finns fog för misstankarna om överträdelse av upphandlingsregelverket.

Kontakta oss om du vill veta mer om någon av utredningarna
Konkurrensverkets prioriteringspolicy


Här kan du ta del av våra ärenden som gått till domstol
Här kan du ta del av våra ärenden som lett till tillsynsbeslut

Pågående ärenden inom upphandlingstillsynen som prioriterats för djupare utredning

Diarienummer utredningsärende Upphandlande myndighet/ upphandlande enhet  Vad ärendet rör Varför ärendet prioriteras

688/2020 

Stockholm Vatten AB

Insamling och transport av hushållsavfall

Obligatorisk ansökan eftersom
avtal har fått bestå med hänsyn till ett tvingande allmänintresse.

652/2020

Region Värmland

Samarbetsavtal för periodbiljett

Förebyggande syfte
eftersom det kan vara otillåten direktupphandling, eventuellt vägledande kring
upphandling av kollektivtrafik.

651/2020

Region Örebro län

Samarbetsavtal för periodbiljett

Förebyggande syfte
eftersom det kan vara otillåten direktupphandling, eventuellt vägledande kring
upphandling av kollektivtrafik.

611/2020

Kriminalvården

Hyresavtal avseende nya verksamhetslokaler

Förebyggande syfte eftersom det kan vara otillåten direktupphandling, eventuellt vägledande i frågan om hyresundantaget.

610/2020

Bodens kommun

Avtal rörande renovering och nybyggnation och hyra

Förebyggande syfte eftersom det kan vara otillåten direktupphandling, eventuellt vägledande i frågan om hyresundantaget.

550/2020

Ystads kommun

Skolskjuts

Obligatorisk ansökan eftersom kommunen brutit mot avtalsspärr.

544/2020

Sundbybergs kommun

Städning av skola och förskola

Obligatorisk ansökan eftersom avtal har fått bestå med hänsyn till ett tvingande allmänintresse.

520/2020

 Region Jämtland Härjedalen

Chefsstöd 

Förebyggande syfte eftersom det kan vara otillåten direktupphandling.

502/2020

Domstolsverket

Hyresavtal avseende domstolsbyggnad

Förebyggande syfte eftersom det kan vara otillåten direktupphandling, eventuellt vägledande i frågan om hyresundantaget.

491/2020

Vellinge kommun

Vård- och omsorgsboende

Förebyggande syfte eftersom det kan vara otillåten direktupphandling, eventuellt vägledande kring inga lämpliga anbud.

469/2020 

Universeum AB 

Ny lärmiljö life science

 

Förebyggande syfte eftersom det kan vara otillåten direktupphandling. Eventuellt vägledande i frågan om offentligt styrt organ.  

468/2020

Universeum AB 

Om- och tillbyggnad

Förebyggande syfte eftersom det kan vara otillåten direktupphandling. Eventuellt vägledande i frågan om offentligt styrt organ.  

467/2020

Universeum AB 

Restaurangverksamhet

Förebyggande syfte eftersom det kan vara otillåten direktupphandling. Eventuellt vägledande i frågan om offentligt styrt organ och koncession.

458/2020

Åklagarmyndigheten

Hyresavtal om nya lokaler

Förebyggande syfte eftersom det kan vara otillåten direktupphandling, eventuellt vägledande i frågan om hyresundantaget.

457/2020 

Polismyndigheten 

Nybyggnation 

Förebyggande
syfte eftersom det kan vara otillåten direktupphandling. Eventuellt vägledande
i frågan om hyresundantaget.

456/2020

Högkolan i Kristianstad

Hyresavtal om nya lokaler

Förebyggande syfte eftersom det kan vara otillåten direktupphandling, eventuellt vägledande i frågan om hyresundantaget.

450/2020

Västerås kommun

It-driftjänster

Förebyggande syfte eftersom det kan vara otillåten direktupphandling.

446/2020

Håbo kommun

Granskningsrapport

Förebyggande syfte eftersom det kan vara otillåtna direktupphandlingar, eventuellt vägledande om vad som ryms i undantaget synnerliga skäl.

442/2020

Eksjö kommun

Revision av avfallspanna

Allmänpreventivt eftersom det kan vara en otillåten direktupphandling

362/2020

Uppsala kommun

Presentkort

Förebyggande syfte eftersom det kan vara en otillåten direktupphandling, eventuellt vägledande i frågan om icke-diskriminering och stöd till enskild.

343/2020

Nyköpings kommun 

Beläggningsarbeten

Förebyggande syfte eftersom det kan vara otillåten direktupphandling. Eventuellt bristande agerande från kommunens sida i samband med återkommande misslyckade annonserade upphandlingar.

342/2020

Polismyndigheten

Bärgningstjänster

Förebyggande syfte eftersom det kan vara otillåten direktupphandling.

332/2020 

Affärsverkets Karlskrona AB

Räkfrossa 

Förebyggande syfte eftersom det kan
vara en otillåten direktupphandling, vägledning i frågan om vad som kan vara en koncession.

256/2020

Karlshamn kommun

Solpaneler

Förebyggande syfte eftersom det kan vara en otillåten direktupphandling, eventuellt vägledande i frågan om intern upphandling och verksamhetskriteriet

239/2020

Kriminalvården

Köp av urinprovstickor

Förebyggande syfte eftersom det kan vara otillåten direktupphandling. Eventuellt bristande agerande från kommunens sida. Eventuellt vägledande i frågan om separata operativa enheter.

227/220

Sundbybergs stad

Städtjänster

Förebyggande syfte eftersom det kan vara otillåten direktupphandling.

19/2020

Sigtuna kommun

Konsultförmedling

Förebyggande syfte eftersom det kan vara en otillåten direktupphandling. Eventuellt vägledande i frågan om ansvar vid samordnad upphandling. 

775/2019 

Hedemora kommun

Socionombemanning

Förebyggande syfte eftersom det kan vara en otillåten direktupphandling.

761/2019

Filipstads kommun

Avtal om fibernät

Förebyggande syfte eftersom det kan vara en otillåten direktupphandling. Eventuellt vägledande i frågan om teleundantagets tillämplighet.

724/2019

Stiftelsen Dansens Hus

Inköp av konsulttjänster

Eventuellt vägledande i fråga om kriterierna för offentligt styrt organ. Eventuellt bristande agerande hos stiftelsen.

573/2019

Tranås kommun

Avtal om marknadsföring m.m.

Förebyggande syfte eftersom det kan vara en otillåten direktupphandling, eventuellt vägledande i frågan om möjligheten till intern upphandling.

539/2019

Norrköpings kommun

Köp av konsulttjänster

Eventuellt vägledande i frågan om legala förutsättningar vid användandet av ett konsultmäklaruppdrag. Även prioriterat sett till allmänintresset eftersom det kommit in flera klagomål eller upplysningar om samma eller liknande eventuella överträdelser.

415/2019 

Region Blekinge

Köp av tolktjänster 

Förebyggande syfte eftersom det kan vara en otillåten direktupphandling. 

338/2019

 VA SYD

VA SYD:s inköp från SYSAV AB

Förebyggande syfte eftersom det kan vara en otillåten direktupphandling. 

337/2019

Österlens Kommunala Renhållnings AB

Österlens Kommunala Renhållnings AB:s inköp från SYSAV AB  

Förebyggande syfte eftersom det kan vara en otillåten direktupphandling.

247/2019

MKB Fastighets AB

Köp av entreprenadarbeten i samband med renovering och tillbyggnation av modullägenheter

Förebyggande syfte, eftersom det kan vara en otillåten direktupphandling.

217/2019

Hallbergs Bostadsstiftelse

Byggentreprenadkontrakt uppförande av marklägenheter

Förebyggande syfte, eftersom det kan vara en otillåten direktupphandling.

148/2019

Ystads kommun

Kommunens inköp från Sysav AB och Sysav Industri AB

Förebyggande syfte, eftersom det kan vara en otillåten direktupphandling.

147/2019

Vellinge kommun

Kommunens inköp från Sysav AB och Sysav Industri AB

Förebyggande syfte,  eftersom det kan vara en otillåten direktupphandling.

146/2019

Trelleborgs kommun

Kommunens inköp från Sysav AB och Sysav Industri AB

Förebyggande syfte, eftersom det kan vara en otillåten direktupphandling.

145/2019

Tomelilla kommun

Kommunens inköp från Sysav AB och Sysav Industri AB

Förebyggande syfte, eftersom det kan vara en otillåten direktupphandling.

144/2019

Svedala kommun

Kommunens inköp från Sysav AB och Sysav Industri AB

Förebyggande syfte, eftersom det kan vara en otillåten direktupphandling.

143/2019

Staffanstorps kommun

Kommunens inköp från Sysav AB och Sysav Industri AB

Förebyggande syfte, eftersom det kan vara en otillåten direktupphandling.

142/2019

Skurups kommun

Kommunens inköp från Sysav AB och Sysav Industri AB

Förebyggande syfte, eftersom det kan vara en otillåten direktupphandling.

141/2019

Sjöbo kommun

Kommunens inköp från Sysav AB och Sysav Industri AB

Förebyggande syfte, eftersom det kan vara en otillåten direktupphandling.

140/2019

Simrishamns kommun

Kommunens inköp från Sysav AB och Sysav Industri AB

Förebyggande syfte, eftersom det kan vara en otillåten direktupphandling.

139/2019

Malmö kommun

Kommunens inköp från Sysav AB och Sysav Industri AB

Förebyggande syfte, eftersom det kan vara en otillåten direktupphandling.

138/2019

Lunds kommun

Kommunens inköp från Sysav AB och Sysav Industri AB

Förebyggande syfte, eftersom det kan vara en otillåten direktupphandling.

137/2019

Lomma kommun

Kommunens inköp från Sysav AB och Sysav Industri AB

Förebyggande syfte, eftersom det kan vara en otillåten direktupphandling.

136/2019

Kävlinge kommun

Kommunens inköp från Sysav AB och Sysav Industri AB

Förebyggande syfte, eftersom det kan vara en otillåten direktupphandling.

135/2019

Burlövs kommun

Kommunens inköp från Sysav AB och Sysav Industri AB

Förebyggande syfte, eftersom det kan vara en otillåten direktupphandling.

29/2019

Mora kommun

Avtal om snöröjningstjänster efter ett försök att genomföra ett dynamiskt inköpssystem

Förebyggande syfte, eftersom det kan vara en otillåten direktupphandling. Eventuellt vägledande om dynamiska inköpssystem.

696/2018

Malmö kommun

Avtal om boende med stöd

Allmänpreventivt syfte. Eventuellt vägledande i ex. frågor om Idéburet offentligt partnerskap. Prioriterades även till följd av eventuella brister i den egna förvaltningen. Stort allmänintresse efter granskning i SVT.

299/2018

 Wisby Strand Congress & Event Gotland AB

Påstått upphandlings- och konkurrensproblem - Restaurangmarknaden på Gotland

Förebyggande syfte eftersom det kan vara en otillåten direktupphandling. Eventuellt vägledande i frågan om tilldelning av koncession. 

193/2018

Sveriges kommuner och landsting, SKL

Bygge av nya lokaler i Kvarteret Snäckan 8

Förebyggande
syfte, eftersom det kan vara en otillåten direktupphandling.

 

 

Senast uppdaterad: