Lagstiftningen

Regelverket för upphandlingsstatistik består av lagen om upphandlingsstatistik och förordningen om upphandlingsstatistik. Därutöver finns Upphandlingsmyndighetens och Konkurrensverkets förskrifter. Även delar av upphandlingsregelverket har betydelse för upphandlingsstatistiken.

Lagen (2019:669) om upphandlingsstatistik, förordningen (2020:332) om upphandlingsstatistik och Upphandlingsmyndighetens föreskrifter anger vilka krav en annonsdatabas och den som driver annonsdatabasen behöver uppfylla för att annonsdatabasen ska registreras samt vilka skyldigheter en registrerad annonsdatabas har.

En del av kraven i lagen och förordningen om upphandlingsstatistik handlar om att en registrerad annonsdatabas ska ha funktioner som gör att upphandlande myndigheter och enheter kan fullgöra sina skyldigheter när det gäller annonsering av offentliga upphandlingar. Därför har även delar av upphandlingslagarna samt upphandlingsförordningen och förordningen om kollektivtrafik viss betydelse.

Konkurrensverkets föreskrifter anger vad en ansökan behöver innehålla för att vi ska kunna behandla ansökan och besluta om registreringen samt när, var och hur ansökningsavgiften och den årliga registeravgiften ska betalas.

Relaterad information

Senast uppdaterad: