Innehåll på sidan

Publicerad 5 maj 2011

Upphandling, Rapportserie, 2011:5

Bättre statistik om offentliga upphandlingar

Rapport från ett pilotprojekt om insamling av upphandlingsstatistik ur annonser och tilldelningsmeddelanden.

Varje år upphandlas varor och tjänster för mellan 500 och 600 miljarder kronor. Brister i uppföljning och statistik gör det svårt att skilja på vad som är en bra och en dålig upphandling. I rapporten presenteras förslag om hur statistiken kan förbättras och i förlängningen medverka till bättre upphandlingar och en effektivare användning av skattemedel.

Hela rapporten som PDF

Klicka på länken nedan för att ladda ner hela rapporten

Antal sidor: 97

Ladda ner rapport
1019,43 Kb