Innehåll på sidan

Konkurrensverkets författningssamling

Konkurrensverket ger ut föreskrifter och allmänna råd som publiceras i Konkurrensverkets författningssamling (KKVFS). Föreskrifterna innehåller bindande regler.

Allmänna råd är till skillnad från författningar, det vill säga lagar, förordningar och andra föreskrifter, inte bindande. De utgör Konkurrensverkets rekommendationer om tillämpningen av en författning och anger hur någon kan eller bör handla i ett visst avseende.

Chefsjuristen är ansvarig utgivare för Konkurrensverkets författningssamling.

Gällande föreskrifter

Titel Föreskrifter
Om anmälan om företagskoncentration  KKVFS 2010:3
Om ansökan om registrering av en annonsdatabas enligt lagen (2019:668) om upphandlingsstatistik KKVFS 2020:1
Om betalning av avgifter enligt lagen (2019:668) om upphandlingsstatistik KKVFS 2020:2
Om ändring i Konkurrensverkets föreskrifter (2020:2) om betalning av avgifter enligt lagen (2019:668) om upphandlingsstatistik KKVFS 2020:3

Gällande allmänna råd

Titel Allmänna råd
Om avtal av mindre betydelse (bagatellavtal)

KKVFS 2017:3

Om eftergift och nedsättning av konkurrensskadeavgift

KKVFS 2021:1

Register över samtliga föreskrifter och allmänna råd

 

I registret tas författningarna upp under sina löpnummer i Konkurrensverkets författningssamling. En författning som innebär ändring, fortsatt giltighet eller ikraftträdande av en annan författning anges under denna.

2021

KKVFS 2021:1. Konkurrensverkets allmänna råd om eftergift och nedsättning av konkurrensskadeavgift. Ersätter KKVFS 2015:1.

KKVFS 2021:2. Upphävande av Konkurrensverkets allmänna råd om näringsförbud vid överträdelser av konkurrensreglerna (KKVFS 2015:2)

2020

KKVFS 2020:1. Konkurrensverkets föreskrifter om ansökan om registrering av en annonsdatabas enligt lagen (2019:668) om upphandlingsstatistik;

KKVFS 2020:2. Konkurrensverkets föreskrifter om betalning av avgifter enligt lagen (2019:668) om upphandlingsstatistik;

KKVFS 2020:3. Föreskrifter om ändring i Konkurrensverkets föreskrifter (2020:2) om betalning av avgifter enligt lagen (2019:668) om upphandlingsstatistik;

2017

KKVFS 2017:1. Ändring i Konkurrensverkets allmänna råd (KKVFS 2015:1) om eftergift och nedsättning av konkurrensskadeavgift.

KKVFS 2017:2. Ändring i Konkurrensverkets allmänna råd (KKVFS 2015:2) om näringsförbud vid överträdelse av konkurrensreglerna.

KKVFS 2017:3. Konkurrensverkets allmänna råd om avtal av mindre betydelse (bagatellavtal) som inte omfattas av förbudet i 2 kap. 1 § konkurrenslagen (2008:579). Ersätter KKVFS 2009:1.

KKVFS 2017:4. Upphävande av Konkurrensverkets allmänna råd för tillämpningen av förordningen (2006:260) om antidiskrimineringsvillkor i upphandlingskontrakt.

2015

KKVFS 2015:1. Konkurrensverkets allmänna råd om eftergift och nedsättning av konkurrensskadeavgift. Ersätter KKVFS 2012:1.

KKVFS 2015:2. Konkurrensverkets allmänna råd om näringsförbud vid överträdelser av konkurrensreglerna. Upphävt genom KKVFS 2021:2.

2012

KKVFS 2012:1. Konkurrensverkets allmänna råd om eftergift och nedsättning av konkurrensskadeavgift. Ersätter KKVFS 2009:2.

KKVFS 2012:2. Konkurrensverkets allmänna råd om näringsförbud vid överträdelser av konkurrensreglerna. Ersätter KKVFS 2010:1.

2010

KKVFS 2010:1. Konkurrensverkets allmänna råd om näringsförbud vid överträdelser av konkurrensreglerna. Ersatt av KKVFS 2012:2.

KKVFS 2010:2. Allmänt råd för tillämpningen av förordningen (2006:260) om antidiskrimineringsvillkor i upphandlingskontrakt. Upphävt genom KKVFS 2017:4.

KKVFS 2010:3. Konkurrensverkets föreskrifter om anmälan om företagskoncentration enligt konkurrenslagen. Ersätter KKVFS 2009:3.

2009

KKVFS 2009:1. Allmänt råd om avtal av mindre betydelse (bagatellavtal) som inte omfattas av förbudet i 2 kap. 1 § konkurrenslagen (2008:579). Ersatt av KKVFS 2017:3.

KKVFS 2009:2. Allmänt råd om eftergift och nedsättning av konkurrensskadeavgift. Ersatt av KKVFS 2012:1.

KKVFS 2009:3. Föreskrifter om anmälan om företagskoncentration. Ersatt av KKVFS 2010:3.

2008

KKVFS 2008:1. Allmänt råd för tillämpningen av förordningen (2006:260) om antidiskrimineringsvillkor i upphandlingskontrakt.

KKVFS 2008:2. Föreskrifter om anmälan om företagskoncentration. Ersatt av KKVFS 2009:3

KKVFS 2008:3. Allmänt råd om eftergift och nedsättning av konkurrensskadeavgift. Ersatt av KKVFS 2009:2

2007

2006

KKVFS 2006:1. Allmänt råd om eftergift och nedsättning av konkurrensskadeavgift. Ersatt av KKVFS 2008:3.

KKVFS 2006:2. Upphävande av vissa av Konkurrensverkets allmänna råd om företagskoncentrationer.

KKVFS 2006:3. Konkurrensverkets föreskrifter om anmälan enligt 37 § konkurrenslagen. Upphört att gälla 1 november 2008 (KKVFS 2008:2).

2004

KKVFS 2004: 1. Allmänt råd om avtal av mindre betydelse (bagatellavtal) som inte omfattas av förbudet i 6 § konkurrenslagen (1993:20). Ersatt av KKVFS 2009:1.

2002

KKVFS 2002:1. Allmänt råd om nedsättning och eftergift av konkurrensskadeavgift enligt 28a och 28 b §§ konkurrenslagen (1993:20) i kartellärenden. Ersatt av KKVFS 2006:1.

2000

KKVFS 2000:1. Föreskrifter om anmälan enligt 37 § konkurrenslagen (1993:20). Upphört att gälla 2 maj 2006 (KKVFS 2006:3).

KKVFS 2000:2. Allmänt råd om begreppet företagskoncentration. Upphävt genom KKVFS 2006:2.

KKVFS 2000:3. Allmänt råd om gemensamma företag. Upphävt genom KKVFS 2006:2.

KKVFS 2000:4. Allmänt råd om begreppet berörda företag. Upphävt genom KKVFS 2006:2.

KKVFS 2000:5. Allmänt råd om beräkning av omsättning. Upphävt genom KKVFS 2006:2.

KKVFS 2000:6. Föreskrifter om anmälan eller ansökan enligt 9 eller 20 § konkurrenslagen (1993:20). Upphävt genom KKVFS 2007:3.

KKVFS 2000:7. Föreskrifter om ansökan enligt 2 § lagen (1994:1845) om tillämpningen av Europeiska gemenskapernas konkurrens- och statsstödsregler och 20 § konkurrenslagen (1993:20).  Upphävt genom KKVFS 2007:3.

1999

KKVFS 1999:1. Allmänt råd om avtal av mindre betydelse (bagatellavtal) som inte omfattas av förbudet i 6 § konkurrenslagen (1993:20). Ersätts av KKVFS 2004:1.

1997

KKVFS 1997:1. Allmänt råd om Konkurrensverkets bedömning av viss samverkan mellan små och medelstora lastbilsåkerier som inte omfattas av förbudet i 6 § konkurrenslagen (1993:20). Ersätts av KKVFS 1999:1.

1996

KKVFS 1996:1. Föreskrifter om anmälan eller ansökan enligt 9 eller 20 §§ konkurrenslagen (1993:20). Upphävda genom KKVFS 2000:6.

KKVFS 1996:2. Föreskrifter om anmälan enligt 37 § konkurrenslagen (1993:20).
Upphävda genom KKVFS 2000:1

1994

KKVFS 1994:1. Förordning om upphävande av förordningen (KKVFS 1993:8) om formulär med mera på konkurrensområdet inom EES.

1993

KKVFS 1993:1. Föreskrifter om anmälan eller ansökan enligt 9 eller 20 §§ konkurrenslagen (1993:20). Upphävda genom KKVFS 1996:1.

KKVFS 1993:2. Allmänt råd om avtal av mindre betydelse (bagatellavtal) som inte omfattas av förbudet i 6 § konkurrenslagen (1993:20). Upphävt genom KKVFS 1999:1.

KKVFS 1993:3. Föreskrifter om anmälan enligt 37 § konkurrenslagen (1993:20). Upphävda genom KKVFS 1996:2.

KKVFS 1993:4. Allmänt råd om gruppundantagen för ensamåterförsäljaravtal (SFS 1993:72) och exklusiva inköpsavtal (SFS 1993:73). Upphävt genom KKVFS 2007:2.

KKVFS 1993:5. Allmänt råd om Konkurrensverkets bedömning av vissa underleverantörsavtal i förhållande till förbudet i 6 § konkurrenslagen (1993:20). Upphävt genom KKVFS 2007:2.

KKVFS 1993:6. Allmänt råd om Konkurrensverkets bedömning av viss samverkan mellan små och medelstora lastbils- eller taxiåkerier som inte omfattas av förbudet i 6 § konkurrenslagen (1993:20). Upphävt genom KKVFS 1997:1.

KKVFS 1993:7. Allmänt råd om visst samarbete mellan företag som inte omfattas av förbudet i 6 § konkurrenslagen (1993:20). Upphävt genom KKVFS 2007:2.

KKVFS 1993:8. Förordning om formulär med mera  på konkurrensområdet inom EES. Upphävt genom KKVFS 1994:1.