Innehåll på sidan

Avgifter i samband med ansökan om att registrera en annonsdatabas

Konkurrensverkets verksamhet i egenskap av registermyndighet är avgiftsfinansierad. Det innebär att det är de registrerade annonsdatabaserna som via en årlig registeravgift finansierar upprätthållandet av annonsdatabasregistret och tillsynen över de registrerade annonsdatabaserna. Ansökningsförfarandet finansieras genom en ansökningsavgift.

Att avgifterna ska tas ut samt storleken på avgifterna har bestämts av regeringen i förordningen (2020:332) om upphandlingsstatistik. Konkurrensverkets föreskrifter om avgifter handlar om när och hur avgifterna ska betalas.

Ansökningsavgift

Ansökningsavgiften för att ansöka om registrering av en annonsdatabas är 23 800 kronor (från 1 januari 2024). Avgiften betalar du till Danske Bank, bankgiro 5050-1709. På inbetalningen måste du ange sökandes namn och organisationsnummer samt namnet på annonsdatabasen. Tänk på att du ska betala ansökningsavgiften samtidigt som du skickar din ansökan till oss.

Konkurrensverkets prövning av ansökan påbörjas först när avgiften har betalats.

Vid utebliven betalning kan ansökan komma att avvisas.

Registeravgift

Du som driver en registrerad annonsdatabas ska betala en årlig registeravgift om 30 500 kronor (från 1 januari 2024). Den årliga registeravgiften betalas per registrerad annonsdatabas och avser innevarande kalenderår. Om inget annat anges betalas registeravgiften efter fakturering från Konkurrensverket och i enlighet med de anvisningar som anges på fakturan.

För annonsdatabaser som är registrerade den 1 januari faktureras registeravgiften i januari. För annonsdatabaser som registreras under året faktureras registeravgiften efter beslut om registrering.

Registeravgiften erläggs med samma belopp oavsett när på året registreringen sker.

Relaterad information