Innehåll på sidan

Ett ärendes gång – registrering av annonsdatabaser

Här kan du läsa om hur vi handlägger ansökningar om registrering av annonsdatabaser.

Vår handläggning av ansökningar om registrering av annonsdatabaser

Syftet med registreringsförfarandet är dels att kontrollera att sökanden uppfyller de krav som ställs enligt lagen om upphandlingsstatistik och andra föreskrifter och dels att ge Konkurrensverket goda förutsättningar för att utöva vår tillsyn över annonsdatabaserna.