Innehåll på sidan

Ett ärendes gång – registrering av annonsdatabaser

Här kan du läsa om vår handläggning av ansökningar om registrering av annonsdatabaser, samt hur de olika stegen ser ut från det att ett ärende kommer in till att ett beslut publiceras.

Vår handläggning av ansökningar om registrering av annonsdatabaser

Syftet med registreringsförfarandet är dels att kontrollera om den sökande uppfyller de krav som ställs enligt lagen om upphandlingsstatistik och andra föreskrifter, dels att ge goda förutsättningar för att utöva tillsyn över annonsdatabaserna.

  • Konkurrensverket får in ansökan

  • Formaliakontroll

  • Sakprövning

  • Vi fattar beslut

  • Annonsdatabasregistret

  • Överklagande