Ansökningsformulär

I formuläret för ansökan om registrering framgår vilken information vi behöver för att kunna pröva ansökan. Utöver formuläret och de dokument som ska bifogas till formuläret ska även bilagan Försäkran skrivas ut, signeras och postas till Konkurrensverket.

En ansökan om att registrera en annonsdatabas ska ske till Konkurrensverket i det ansökningsformulär med tillhörande bilaga som finns på den här sidan.

Den som avser att registrera flera annonsdatabaser lämnar en ansökan för varje annonsdatabas som ska registreras.

Ansökningsformuläret finns både som ett webbformulär och i Word-format.

Ansök om registrering av annonsdatabas

Fyll i formuläret för att ansöka om registrering av annonsdatabas. Till ansökan ska även en sanningsförsäkran bifogas.

Wordformuläret för ansökan med tillhörande bilagor (exklusive sanningsförsäkran) kan skickas in till Konkurrensverket på flera olika sätt, den kan:

  • skickas via e-post till Konkurrensverket på adressen registrator@kkv.se
  • skickas med post till Konkurrensverket, 103 85 Stockholm
  • lämnas in på Konkurrensverkets kontor. Besöksadress: Ringvägen 100, trapphus A våning 8, 118 60 Stockholm.

Det går även att använda vårt filöverföringsverktyg för att skicka in ansökan med tillhörande bilagor. Om ni vill använda verktyget behöver ni kontakta vår it-funktion på mejladress itstod@kkv.se

Sanningsförsäkran

För att en anmälan ska kunna anses fullständig ska en försäkran som är egenhändigt undertecknad av firmatecknande eller behörig person för den som ansöker om registrering av annonsdatabasen skickas eller lämnas in till Konkurrensverket i original.

Undertecknad försäkran: 

  • skickas med post till Konkurrensverket, 103 85 Stockholm eller
  • lämnas in på Konkurrensverkets kontor. Besöksadress: Ringvägen 100, trapphus A våning 8, 118 60 Stockholm.

Relaterad information

Senast uppdaterad: