Ansök om registrering och avgifter

Den som driver en annonsdatabas kan ansöka om att registrera den. Ansökan görs då till Konkurrensverket och i det formulär som finns här på vår webbplats. I formuläret framgår vilken information vi behöver för att kunna pröva ansökan och besluta om annonsdatabasen ska registreras eller inte.

Det finns ingen skyldighet att registrera en annonsdatabas. Däremot är upphandlande myndigheter och enheter från och med 1 januari 2021 skyldiga att annonsera i en registrerad annonsdatabas.

Förutsättningarna för att registrera en annonsdatabas finns i lagen (2019:668) om upphandlingsstatistik, förordningen (2020:332) om upphandlingsstatistik samt Upphandlingsmyndighetens föreskrifter om insamling av uppgifter för statistikändamål (UFS 2020:1) och om upphandlings-ID (UFS 2020:2).

Den som avser att registrera flera annonsdatabaser lämnar in en ansökan per annonsdatabas som ska registreras.

Enligt förordningen om upphandlingsstatistik ska den som ansöker om registrering av en annonsdatabas betala en ansökningsavgift.

Information om ansökningsavgiften

Relaterad information

Senast uppdaterad: