Tröskelvärden

Ska du annonsera inom hela EU, endast i Sverige eller kan du direktupphandla ditt behov av varar och tjänster? För att ta reda på det behöver du veta vad ditt inköp kommer att kosta. Olika regler gäller beroende på om kontraktets värde beräknas bli mer eller mindre än ett så kallat tröskelvärde.

Tröskelvärdet avgör vilka regler i lagstiftningen som ska tillämpas. Det är EU som beslutar om vilka tröskelvärden som gäller. Tröskelvärdena revideras vartannat år. När du ska göra en upphandling behöver du därför uppskatta det framtida kontraktets värde.

Över tröskelvärdet

För upphandlingar som har ett värde som beräknas överstiga de så kallade tröskelvärdena gäller en mer omfattande lagstiftning. Dessa upphandlingar brukar kallas direktivstyrda.

Under tröskelvärdet

För upphandlingar som understiger tröskelvärdena gäller särskild nationell lagstiftning som är något enklare. Likheterna mellan vår nationella upphandling och direktivstyrd upphandling är dock stora. Skillnaderna består främst i att upphandlingsförfarandena är andra och regler om annonsering samt tidsfrister är olika.

För upphandling av vissa välfärdstjänster som framgår av bilaga 2 a i LOU finns särskilda regler som förenklar ytterligare.

Mer information om upphandling av välfärdstjänster under tröskelvärdena finns på Upphandlingsmyndighetens webbplats

Direktupphandling

Tröskelvärdena påverkar också gränsen för direktupphandling. Direktupphandlingsgränsen är en procentsats av gällande tröskelvärden.

Mer om direktupphandling


Tröskelvärdena revideras vartannat år.

Tröskelvärden och direktupphandlingsgränser (gäller från 1 januari 2020)

Tröskelvärden och direktupphandlingsgräns enligt LOU (gäller från 1 januari 2020)

Varor och tjänster Euro SEK
Statliga myndigheter 139 000 1 427 377
Övriga upphandlande myndigheter 214 000 2 197 545
Direktupphandlingsgräns   615 312

Byggentreprenader
   
Samtliga upphandlande myndigheter 5 350 000 54 938 615
Direktupphandlingsgräns   615 312

Sociala tjänster och andra särskilda tjänster (bilaga 2)
Samtliga upphandlande myndigheter 750 000 7 701 675
Direktupphandlingsgräns   615 312
     
Välfärdstjänster (bilaga 2 a)    
Samtliga upphandlande myndigheter 750 000 7 701 675
Direktupphandlingsgräns   2 156 469

Tröskelvärden och direktupphandlingsgräns enligt LUF (gäller från 1 januari 2020)

Varor och tjänster Euro SEK
Upphandlande enheter 428 000 4 395 089
Direktupphandlingsgräns   1 142 723

Byggentreprenader
   
Upphandlande enheter 5 350 000 54 938 615
Direktupphandlingsgräns   1 142 723

Sociala tjänster och andra särskilda tjänster (bilaga 2)
Upphandlande enheter 1 000 000 10 268 900
Direktupphandlingsgräns   1 142 723

Tröskelvärden och direktupphandlingsgräns enligt LUFS (gäller från 1 januari 2020)

Varor och tjänster Euro SEK
Upphandlande myndigheter och enheter 428 000 4 395 089
Direktupphandlingsgräns   1 142 723

Byggentreprenader
   
Upphandlande myndigheter och enheter 5 350 000 54 938 615
Direktupphandlingsgräns   1 142 723

Tjänster enligt bilaga 3 till LUFS (B-tjänster)
Upphandlande myndigheter och enheter 428 000 4 395 089
Direktupphandlingsgräns   1 142 723

Tröskelvärden och direktupphandlingsgräns enligt LUK (gäller från 1 januari 2020)

Bygg- och tjänstekoncessioner Euro SEK
Upphandlande myndigheter och enheter 5 350 000 54 938 615
Direktupphandlingsgräns   2 746 930

Sociala tjänster och andra särskilda tjänster (bilaga 3)


Upphandlande myndigheter och enheter 5 350 000 54 938 615
Direktupphandlingsgräns   2 746 930

Tröskelvärden och direktupphandlingsgränser (1 januari 2018–31 december 2019) 

Relaterad information

Senast uppdaterad: