Innehåll på sidan

Beräkna upphandlingens värde

För att veta vilka regler du ska använda när du upphandlar behöver du beräkna upphandlingens värde. Beroende på om värdet överskrider direktupphandlingsgränsen eller det aktuella tröskelvärdet gäller olika bestämmelser i upphandlingsreglerna.

Under direktupphandlingsgränsen

När du beräknar om en upphandling understiger direktupphandlingsgränsen ska du uppskatta det totala belopp som ska betalas i upphandlingen. Om det finns options- eller förlängningsklausuler i upphandlingen ska även de räknas in i värdet. Räkna också ihop alla upphandlingar av liknande kontrakt som har upphandlats under de föregående tolv månaderna eller kommer att upphandlas under de kommande tolv månaderna.

Om upphandlingens värde inte överskrider direktupphandlingsgränsen kan du direktupphandla.

Över direktupphandlingsgränsen och under tröskelvärdet

När du beräknar om en upphandling understiger tröskelvärdet ska du uppskatta det totala belopp som ska betalas i upphandlingen. Om det finns options- eller förlängningsklausuler i upphandlingen ska även de räknas in i värdet. Räkna också ihop alla upphandlingar av liknande kontrakt som har upphandlats under de föregående tolv månaderna eller kommer att upphandlas under de kommande tolv månaderna.

Om värdet överstiger direktupphandlingsgränsen men understiger det aktuella tröskelvärdet får du genomföra upphandlingen på ett lämpligt sätt. Upphandlingen måste dock genomföras i enlighet med de grundläggande principerna.

Läs mer om genomförande av en upphandling enligt de icke-direktivstyrda reglerna på Upphandlingsmyndighetens webbplats

Över tröskelvärdet

När du beräknar om en upphandling överstiger tröskelvärdet ska du uppskatta det totala belopp som ska betalas i upphandlingen. Om det finns options- eller förlängningsklausuler i upphandlingen, eller om det planeras att betalas premier eller andra ersättningar till anbudsgivarna ska även deras värde räknas in.

Tänk på att det inte är tillåtet att välja metod för uppskattningen av upphandlingens värde, eller att dela upp upphandlingen, i syfte att undvika reglerna som gäller över tröskelvärdet.

Om värdet överstiger tröskelvärdet får du alltid använda något av följande förfaranden:

  • Öppet förfarande
  • Selektivt förfarande

Läs mer om olika upphandlingsförfaranden på Upphandlingsmyndighetens webbplats

I de fall som särskilt anges i lagen får du även använda följande förfaranden:

  • Konkurrenspräglad dialog
  • Förfarande för upprättande av innovationspartnerskap
  • Förhandlat förfarande med föregående annonsering
  • Förhandlat förfarande utan föregående annonsering (även kallad direktivstyrd direktupphandling)
  • Projekttävling

I 5 kap. LOU, LUF och LUK samt 3 kap. LUFS finns fler metoder för beräkningen av upphandlingens värde.

Relaterad information