Handläggning av eftergift

För att underlätta för företag som vill anmäla en kartell och ansöka om eftergift har Konkurrensverket en särskild eftergiftsgrupp som tar hand om ärenden och frågor om eftergift. Eftergiftsgruppen består av handläggare från konkurrensavdelningarna och den juridiska avdelningen. Eftergiftsgruppen leds av eftergiftssamordnaren.

Kontakta eftergiftsgruppen direkt på
tfn 08-700 15 99 (vardagar kl. 8.00-17.00) 
e-post eftergift_kkv@kkv.se

Handläggningsprocessen i korta drag

Ett företag kan kontakta eftergiftsgruppen anonymt för att kontrollera om eftergift är möjligt. Eftergiftsgruppen gör en intern avstämning och lämnar ett muntligt besked till företaget.

Företaget anmäler, skriftligt eller muntligt, en överträdelse till eftergiftsgruppen, som gör en intern avstämning för att kontrollera om Konkurrensverket redan har tillräckligt med information om den aktuella överträdelsen för att kunna genomföra en så kallad gryningsräd.

Är företaget det första att anmäla överträdelsen, och om Konkurrensverket inte känner till överträdelsen sedan tidigare, får företaget en så kallad förklaring. Det är ett beslut om att företaget kommer att slippa böter om det fortsättningsvis samarbetar med Konkurrensverket under utredningen.

Efter att en förklaring meddelats lämnar eftergiftsgruppen över ärendet till en konkurrensavdelning för vidare utredning av överträdelsen, men finns fortsatt tillgänglig för eftergiftsrelaterade frågor som kan uppstå.

Läs mer om hur eftergiftsgruppen handlägger ansökningar om eftergift.