KKVFS - konkurrens

Konkurrensverkets författningssamling (KKVFS) innehåller föreskrifter och allmänna råd.

Gällande föreskrifter - konkurrens

Om anmälan om företagskoncentration  KKVFS 2010:3 (310 kb)

Gällande allmänna råd - konkurrens

Om bagatellavtal
 

KKVFS 2017:3 (109 kb)

Om näringsförbud vid överträdelser av konkurrensreglerna


 

KKVFS 2015:2  (280 kb)
Ändring i Konkurrensverkets allmänna råd (KKVFS 2015:2) KKVFS 2017:2 (125 kb)

 

Om eftergift och nedsättning av konkurrensskadeavgift


 

KKVFS 2015:1 (265 kb)

Ändring i Konkurrensverkets allmänna råd (KKVFS 2015:1) KKVFS 2017:1 (188 kb)
 

Relaterad information