KKVFS - konkurrens

Konkurrensverket ger ut föreskrifter och allmänna råd som publiceras i Konkurrensverkets författningssamling (KKVFS). Föreskrifterna innehåller bindande regler.

Allmänna råd är till skillnad från författningar, dvs. lagar, förordningar och andra föreskrifter, inte bindande. De utgör Konkurrensverkets rekommendationer om tillämpningen av en författning och anger hur någon kan eller bör handla i ett visst avseende.

Chefsjuristen är ansvarig utgivare för Konkurrensverkets författningssamling.

Gällande föreskrifter - konkurrens

Om anmälan om företagskoncentration  KKVFS 2010:3 (310 kb)

Gällande allmänna råd - konkurrens

Om bagatellavtal

KKVFS 2017:3 (109 kb)

Om eftergift och nedsättning av konkurrensskadeavgift

KKVFS 2021:1 (252 kb)

Träder i kraft 1 mars 2021

Om eftergift och nedsättning av konkurrensskadeavgift


 

KKVFS 2015:1 (265 kb)

Ändring i Konkurrensverkets allmänna råd (KKVFS 2015:1) KKVFS 2017:1 (188 kb)

Ersätts av KKVFS 2021:1 den 1 mars 2021
 

Om näringsförbud vid överträdelser av konkurrensreglerna


 

KKVFS 2015:2  (280 kb)
Ändring i Konkurrensverkets allmänna råd (KKVFS 2015:2) KKVFS 2017:2 (125 kb)

Upphör att gälla 1 mars 2021

 

Relaterad information

Senast uppdaterad: