Innehåll på sidan

Så hanterar vi din ansökan

Efter att du skickat in en ansökan om forskningsbidrag till oss på Konkurrensverket bedömer vi den tillsammans med Rådet för forskningsfrågor. Här kan du ta del av de bedömningskriterier som tillämpas under bedömningen och läsa om de olika stegen i bedömningsprocessen.

Bedömningskriterier

Det övergripande bedömningskriteriet som vi tillämpar under bedömningsprocessen är god forskning med relevans för våra verksamhetsområden. Denna bedömning gör vi utifrån följande kriterier:

  • projektets syfte
  • projektets metod
  • forskarens kompetens
  • projektets relevans
  • projektets kostnad

Slutligen ges en sammantagen bedömning i en femgradig skala, 1–5.

Bedömningsprocessen