Bedömningsprocessen

Här kan du läsa mer om hur Konkurrensverkets bedömningsprocess för forskningsbidrag fungerar.

En stor del av det forskningsanslag som Konkurrensverket har till sitt förfogande är vikt åt finansiering av forskning inom konkurrens- och upphandlingsrelaterade projekt på lärosäten i Sverige och utomlands.

Ansökan om forskningsbidrag sker en gång per år med slutdatum 1 februari.

Under våren bedöms ansökningarna av Konkurrensverket och ledamöterna i Rådet för forskningsfrågor. Rådets sekreterare sammanställer bedömningarna som i maj presenteras på ett av Rådets möten.

Rådet ger sedan en rekommendation om vilka ansökningar som ska beviljas, och generaldirektören för Konkurrensverket fattar därefter beslut om vilka projekt som tilldelas forskningsmedel. De flesta projekt löper över två till tre år och resulterar i working papers, artiklar, rapporter, böcker eller avhandlingar.

Beslut fattas för hela projektets bidragsperiod. Årligen distribueras kontrakten tillsammans med två rekvisitioner för utbetalning, en för omgående utbetalning i juli och en för utbetalning i december. Pengarna delas ut i förskott för kommande halvår med halva den beviljade summan per omgång.

När får jag veta om min ansökan beviljats?

Alla som har sökt bidrag hos oss får ett personligt besked om deras ansökan har beviljats bidrag eller inte. Bidragsbesluten skickas i normalfall ut i slutet av maj.

För de som fått sina ansökningar beviljade kommer vi årligen att skicka ut kontrakt tillsammans med två rekvisitioner för utbetalning, en för utbetalning i juli och en för utbetalning i december. Pengarna delas ut i förskott för kommande halvår med halva den beviljade summan per omgång.

Senast uppdaterad: