Frågor och svar

Här hittar du frågor och svar om offentlig upphandling, en ordlista med vanliga begrepp och länkar till andra webbplatser med information om offentlig upphandling.

Frågeforum

I Konkurrensverkets frågeforum kan du ställa frågor till våra upphandlingsexperter, rapportera problem och hjälpa oss med förslag och idéer.

Konkurrensverkets frågeforum

Träffa oss

Konkurrensverket kan komma till din region eller kommun och prata om offentlig upphandling. Vi berättar om vår tillsynsverksamhet och ger vår syn på aktuella upphandlingsfrågor.

Träffa oss

Vanliga begrepp

Här hittar du förklaringar till vanligt förekommande upphandlingstermer.

Ordlista över upphandlingstermer

Mer information

Här hittar du länkar till andra webbplatser med information om offentlig upphandling.

Upphandling på andra webbplatser

 

Relaterad information

Senast uppdaterad: