Tipsa oss om upphandlingsproblem

Du kan tipsa oss om otillåtna direktupphandlingar, andra allvarliga överträdelser av upphandlingslagstiftningen eller generella upphandlingsproblem. Tipsen är ett viktigt komplement till vår omvärldsbevakning och hjälper oss att se till att upphandlingsreglerna följs.

Så tipsar du Konkurrensverket

Du kan tipsa oss genom att:

 • Skicka ett e-postmeddelande till tipsa@kkv.se.
 • Använda vår visselblåsartjänst för anonyma tips.
 • Ring oss på 08-700 16 00 och uppge att du vill lämna ett upphandlingstips.
 • Skicka ett brev till Konkurrensverket, 103 85 Stockholm. Om du vill vara anonym är det viktigt att ditt namn inte framgår av brevet eller någon annanstans i tipset.
 • Notera att de handlingar som kommer in till Konkurrensverket är allmänna handlingar. Läs mer om allmänna handlingar.
 • Vid tips gällande upphandlingar som innehåller säkerhetsskyddsklassad information, vänligen kontakta Mattias Berger direkt på telefon 08-700 15 57.

Information tillsammans med ditt tips

Vi behöver vissa uppgifter tillsammans med ditt tips. Fyll gärna i vårt tipsformulär eller lämna följande uppgifter:

 • Vad har köpts in?
 • Vilket belopp (exklusive moms) uppgår inköpet/inköpen till?
 • Vilken upphandlande myndighet/enhet/organ har gjort inköpet?
 • Vilket företag är leverantör?
 • När gjordes inköpet?
 • Om avtal tecknades, när skedde detta?
 • Har den upphandlande myndigheten/enheten/organet gjort liknande inköp det senaste året?
 • Var kan Konkurrensverket vända sig för att få mer information om det aktuella köpet?

Bifoga gärna avtal, fakturor, upphandlingsdokument eller annat underlag som du har tillgängligt.

När vi fått ditt tips

När ett tips kommer in till oss görs en bedömning i varje enskilt fall om tipset ska granskas närmare. Bedömningen sker med utgångspunkt i vår prioriteringspolicy.

I praktiken innebär det att vi inhämtar tillräckligt med underlag för att fatta ett prioriteringsbeslut om vi ska granska frågan eller inte. Vi återkopplar till dig som har tipsat oss oavsett om vi beslutar att granska frågan eller inte.

Mer om hur vi arbetar med inkomna tips

Potentiell leverantör

Leverantörer har själva möjlighet att få både annonserade upphandlingar, direktupphandlingar och otillåtna direktupphandlingar prövade av domstol. Detta kan för en leverantör i många fall vara mer ändamålsenligt då domstolen har möjlighet att besluta att en upphandling ska rättas alternativt göras om. En domstol kan även besluta att ogiltigförklara ett avtal som ingått till följd av en otillåten direktupphandling.

Frågor

Kontakta oss på e-post tipsa@kkv.se eller telefon 08-700 16 00 så besvarar vi frågor och förklarar eventuella oklarheter.

Relaterad information

Senast uppdaterad: