Innehåll på sidan

Process i domstol – upphandlingsskadeavgift

Här kan du följa hur domstolsprocessen går till i mål som rör upphandlingsskadeavgift.

Vår tillsyn enligt upphandlingslagarna kan leda till en domstolsprocess i tre situationer:

  • När en upphandlande myndighet eller enhet överklagar ett beslut som vi har meddelat om upphandlingsskadeavgift på grund av en otillåten direktupphandling.
  • När en upphandlande myndighet eller enhet överklagar ett tillsynsbeslut som vi har meddelat.
  • När Konkurrensverket ansöker om upphandlingsskadeavgift på grund av en otillåten direktupphandling som påbörjats innan den 1 januari 2024.

Vår tillsyn enligt valfrihetslagarna kan leda till domstolsprocess när en upphandlande myndighet eller enhet överklagar ett tillsynsbeslut som vi har meddelat.

På den här sidan kan du läsa mer om domstolsprocessen i mål som rör upphandlingsskadeavgift. Domstolsprocessen i mål som rör tillsynsbeslut kan du ta del av här.

Domstolsprocess i mål som rör upphandlingsskadeavgift

  • 1Att överklaga ett beslut om upphandlingsskadeavgift

  • 2Överklagandet blir ett mål i domstolen

  • 3Domstolen utreder målet

  • 4Domstolen avgör målet