Innehåll på sidan

Process i domstol – upphandlingsskadeavgift

Här kan du följa hur domstolsprocessen går till i mål som rör upphandlingsskadeavgift.

Konkurrensverkets tillsyn enligt upphandlings- och valfrihetslagarna kan leda till en domstolsprocess i två situationer:

  • När vi ansöker hos domstol om att en upphandlande myndighet ska betala en upphandlingsskadeavgift på grund av en otillåten direktupphandling.
  • När en upphandlande myndighet överklagar ett tillsynsbeslut som vi har meddelat.

På den här sidan kan du läsa mer om domstolsprocessen i mål som rör upphandlingsskadeavgift. Domstolsprocessen i mål som rör tillsynsbeslut kan du ta del av här.

Domstolsprocess i mål som rör upphandlingsskadeavgift