Innehåll på sidan

Process i domstol – tillsynsbeslut

Här kan du följa hur domstolsprocessen går till i mål som rör tillsynsbeslut.

Konkurrensverkets tillsyn enligt upphandlingslagarna kan leda till en domstolsprocess i tre situationer:

  • När en upphandlande myndighet eller enhet överklagar ett tillsynsbeslut som vi har meddelat.
  • När en upphandlande myndighet eller enhet överklagar ett beslut som vi har meddelat om upphandlingsskadeavgift på grund av en otillåten direktupphandling.
  • När Konkurrensverket ansöker om upphandlingsskadeavgift på grund av en otillåten direktupphandling som påbörjats innan den 1 januari 2024.

Konkurrensverkets tillsyn enligt valfrihetslagarna kan leda till domstolsprocess när en upphandlande myndighet eller enhet överklagar ett tillsynsbeslut som vi har meddelat.

På den här sidan kan du läsa mer om domstolsprocessen i mål som rör tillsynsbeslut. Domstolsprocessen i mål som rör upphandlingsskadeavgift kan du ta del av här.

Domstolsprocessen i mål som rör tillsynsbeslut

  • 1Att överklaga ett tillsynsbeslut

  • 2Överklagandet blir ett mål i domstolen

  • 3Domstolen utreder målet

  • 4Domstolen avgör målet

  • 5Att överklaga en dom