Innehåll på sidan

Process i domstol – tillsynsbeslut

Här kan du följa hur domstolsprocessen går till i mål som rör tillsynsbeslut.

Konkurrensverkets tillsyn enligt upphandlings- och valfrihetslagarna kan leda till en domstolsprocess i två situationer:

  • När en upphandlande myndighet överklagar ett tillsynsbeslut som vi har meddelat.
  • När vi ansöker hos domstol om att en upphandlande myndighet ska betala en upphandlingsskadeavgift på grund av en otillåten direktupphandling.

På den här sidan kan du läsa mer om domstolsprocessen i mål som rör tillsynsbeslut. Domstolsprocessen i mål som rör upphandlingsskadeavgift kan du ta del av här.

Domstolsprocessen i mål som rör tillsynsbeslut