Innehåll på sidan

Stockholm Vatten AB

Här kan du ta del av ärende dnr 228–232/2021, obligatorisk ansökan om att Stockholm Vatten AB ska betala upphandlingsskadeavgift.

Ansökan om upphandlingsskadeavgift

2021-04-01
(dnr 228–232/2021)

Konkurrensverket yrkar på sammanlagt cirka 10 miljoner kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Stockholm Vatten brutit mot LOU när de har genomfört flera otillåtna direktupphandlingar när de slöt avtal om avfallstjänster. Avtalen har fått bestå på grund av tvingande hänsyn till ett allmänintresse.

Ta del av ansökan om upphandlingsskadeavgift, dnr 228/2021

Ta del av ansökan om upphandlingsskadeavgift, dnr 229/2021

Ta del av ansökan om upphandlingsskadeavgift, dnr 230/2021

Ta del av ansökan om upphandlingsskadeavgift, dnr 231/2021

Ta del av ansökan om upphandlingsskadeavgift, dnr 232/2021

Förvaltningsrätten

2021-12-13
(8132-21, 8138-21, 8151-21, 8152-21, 8165-21)

Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets ansökningar och beslutar att Stockholm Vatten AB ska betala sammanlagt 10 610 000 kronor i upphandlingsskadeavgifter.

Ta del av förvaltningsrätten dom, mål nr 8132-21

Ta del av förvaltningsrätten dom, mål nr 8165-21

Ta del av förvaltningsrätten dom, mål nr 8152-21

Ta del av förvaltningsrätten dom, mål nr 8151-21

Ta del av förvaltningsrätten dom, mål nr 8138-21

Stockholm Vatten AB

Åtgärd

Obligatorisk ansökan om upphandlingsskadeavgift

Ärendet rör

Distribution, logistik och transport

Energi, miljö och avfall

Status

Avslutat

Diarienummer

dnr 228/2021

dnr 229/2021

dnr 230/2021

dnr 231/2021

dnr 232/2021

Årtal

2021