Innehåll på sidan

Region Stockholm

Här kan du ta del av ärende dnr 773/2022, frivillig ansökan om att Region Stockholm ska betala upphandlingsskadeavgift.

Varför ärendet prioriterats

Förebyggande syfte eftersom det kan vara otillåten direktupphandling.

Ansökan om upphandlingsskadeavgift

2022-11-29
(Dnr 773/2022)

Konkurrensverket yrkar på 10 miljoner kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Region Stockholm ingått ramavtal avseende bemanningstjänster inom hälso- och sjukvård utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för detta saknades. Ramavtalet utgör därmed en otillåten direktupphandling.

Ta del av ansökan om upphandlingsskadeavgift

Region Stockholm

Åtgärd

Frivillig ansökan om upphandlingsskadeavgift

Ärendet rör

Vård och omsorg

Status

Pågående

Diarienummer

dnr 773/2022

dnr 369/2022

Årtal

2022