Innehåll på sidan

Region Stockholm

Här kan du ta del av ärende dnr 773/2022, frivillig ansökan om att Region Stockholm ska betala upphandlingsskadeavgift.

Varför ärendet prioriterats

Förebyggande syfte eftersom det kan vara otillåten direktupphandling.

Ansökan om upphandlingsskadeavgift

2022-11-29
(Dnr 773/2022)

Konkurrensverket yrkar på 10 miljoner kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Region Stockholm ingått ramavtal avseende bemanningstjänster inom hälso- och sjukvård utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för detta saknades. Ramavtalet utgör därmed en otillåten direktupphandling.

Ta del av ansökan om upphandlingsskadeavgift

Förvaltningsrätten

2023-05-31
(23387-22)

Förvaltningsrätten ger delvis bifall till Konkurrensverkets ansökan och beslutar att Region Stockholm ska betala 5 000 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Ta del av förvaltningsrättens dom

Region Stockholm

Åtgärd

Frivillig ansökan om upphandlingsskadeavgift

Ärendet rör

Vård och omsorg

Status

Pågående

Diarienummer

dnr 773/2022

dnr 369/2022

Årtal

2022