Innehåll på sidan

Region Skåne

Här kan du ta del av ärende dnr 402/2021, Region Skåne.

Varför ärendet prioriterats

Förebyggande syfte eftersom det kan vara otillåten direktupphandling, bristande agerande i regionens framförhållning för att tillgodose sitt behov.

Region Skåne

Ärendet rör

Fordon, färdmedel, resande

Vård och omsorg

Status

Pågående

Diarienummer

dnr 402/2021

Årtal

2021