Innehåll på sidan

Karlskrona kommun

Här kan du ta del av ärende dnr 72/2021, Karlskrona kommun.

Varför ärendet prioriterats

Förebyggande syfte eftersom det kan vara otillåten direktupphandling.

Karlskrona kommun

Ärendet rör

Utbildning

Vård och omsorg

Status

Pågående

Diarienummer

dnr 71/2021

Årtal

2021