Innehåll på sidan

Karlskrona kommun

Här kan du ta del av ärende dnr 743–744/2021, frivillig ansökan om att Karlskrona kommun ska betala upphandlingsskadeavgift.

Varför ärendet prioriterats

Förebyggande syfte eftersom det kan vara otillåten direktupphandling.

Ansökan om upphandlingsskadeavgift

2021-12-10
(dnr 743–744/2021)

Konkurrensverket yrkar på 80 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Karlskrona kommun brutit mot LOU genom att ingå avtal om drift av serveringskök utan föregående annonsering trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Konkurrensverket vill också att domstolen avgör om det är kommunen eller kommunens funktionsstödsnämnd som är ansvarig för upphandlingen och skickar samtidigt en separat ansökan om upphandlingsskadeavgift riktad mot funktionsstödsnämnden i kommunen.

Ta del av ansökan om upphandlingsskadeavgift, dnr 743/2021 – Karlskrona kommun

Ta del av ansökan om upphandlingsskadeavgift, dnr 744/2021 – Funktionsstödsnämnden i Karlskrona kommun

Förvaltningsrätten

2022-03-09
(4926-21)

Förvaltningsrätten meddelar i en mellandom att Karlskrona kommun är upphandlande myndighet och ansvarig för avtalet om drift av serveringskök.

Ta del av förvaltningsrättens mellandom

Förvaltningsrätten

2022-08-02
(4926-21)

Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets ansökan och beslutar att Karlskrona kommun ska betala 80 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Ta del av förvaltningsrättens dom

Karlskrona kommun

Åtgärd

Frivillig ansökan om upphandlingsskadeavgift

Ärendet rör

Utbildning

Vård och omsorg

Status

Pågående

Diarienummer

dnr 71/2021

dnr 743/2021

dnr 744/2021

Årtal

2021