Vägledning – Får jag direktupphandla?

Planerar du att göra en upphandling men är osäker på om upphandlingen måste annonseras?

Starta vår vägledning om direktupphandling och andra undantag från annonseringsplikt för att få reda på vad som gäller. Vägledningen är tänkt att fungera som ett beslutsstöd och utgår ifrån att användaren har en konkret fråga framför sig. Det är bara reglerna i lagen om offentlig upphandling (2016:1145, LOU) som omfattas av vägledningen.

Observera att det sedan den 1 januari 2017 finns en ny lag som gäller vid upphandling av koncessioner.

Du är helt anonym när du går igenom vägledningen och inga personliga uppgifter sparas.

Klicka på bilden för att starta vägledningen "Får jag direktupphandla?"

Vägledningen kan inte ersätta juridisk rådgivning

Denna vägledning kan inte ersätta juridisk rådgivning. I vägledningen har vissa förenklingar gjorts, vilket bland annat innebär att undantag från upphandlingsplikt som sällan aktualiseras inte är med. Det är alltid den upphandlande myndigheten som ansvarar för att upphandlingslagstiftningen följs.

Konkurrensverket och Upphandlingsmyndigheten ger inte vägledning eller förhandsbesked i frågor som rör specifika fall.

Lämna synpunkter på vägledningen

Vi vill att våra vägledningar ska vara till nytta för dig som användare. Lämna därför gärna synpunkter, kommentarer och förslag till oss. Dina kommentarer hjälper oss göra denna och andra vägledningar ännu bättre.

Lämna synpunkter på vägledningen om direktupphandling

Relaterad information