Senast uppdaterad:

direktupphandling-vagledning-puff.jpg

Får jag direktupphandla?

Planerar du att göra en upphandling men är osäker på om upphandlingen måste annonseras? I vår vägledning om direktupphandling får du reda på vad som gäller.

Vill du samarbeta i en upphandling men är osäker på reglerna?

Samarbeten i upphandlingar

Vår interaktiva vägledning beskriver vilka möjligheter som finns för företag att samarbeta i upphandlingar.