Anskaffningar mellan statliga myndigheter

Här kan du ta del av Konkurrensverkets ställningstagande Anskaffningar mellan statliga myndigheter.

Ta del av ställningstagandet

Omfattas en statlig myndighets anskaffningar från en annan statlig myndighet av upphandlingsskyldighet?

Ställningstagandet i korthet

När en statlig myndighet anskaffar till exempel en tjänst från en annan statlig myndighet omfattas det, av flera olika skäl, inte av upphandlingslagstiftningen, om myndigheterna ingår i samma juridiska person. Statliga myndigheter ingår som huvudregel i samma juridiska person. Sådana anskaffningar omfattas därför inte av upphandlingslagstiftningen och behöver inte annonseras. En konsekvens av detta är att de inte medför upphandlingsskadeavgift. Överenskommelser som reglerar sådana anskaffningar kan enligt Konkurrensverket heller inte ogiltigförklaras. 

Ställningstagandet publicerades i december 2018.

 

Relaterad information

Senast uppdaterad: