Betydelsen av den upphandlande myndighetens urval – Vem får välja i ett valfrihetssystem?

Här kan du ta del av Konkurrensverkets ställningstagande om vem som får välja i ett valfrihetssystem.

Ta del av ställningstagandet

Betydelsen av den upphandlande myndighetens urvalVem får välja i ett valfrihetssystem?

Ställningstagandet i korthet

Grundprincipen i valfrihetssystem enligt LOV är brukarens rätt att själv välja utförare av den tjänst som den enskilde har rätt till. I de fall en brukare inte kan eller vill välja leverantör är det den upphandlande myndigheten som ansvarar för att brukaren blir tilldelad en utförare genom ett ickevalsalternativ.

Ett ickevalsalternativ baserat på faktorer som bestäms av den upphandlande myndigheten är enligt Konkurrensverket ett urval från den upphandlande myndighetens sida som omfattas av upphandlingslagstiftningen.

När brukaren i en ickevalssituation får tjänsten genom myndighetens egen verksamhet eller genom en leverantör som upphandlats separat behöver inte myndigheten göra ett urval av leverantör i valfrihetssystemet.

Ställningstagande 2019:2 publicerades i december 2019.

Relaterad information

Senast uppdaterad: