Ställningstaganden

Här kan du ta del av Konkurrensverkets ställningstaganden inom upphandlingsområdet.

När lagregler och rättspraxis inte ger tillräcklig vägledning för hur en fråga ska bedömas behövs klargöranden. Här presenterar vi vår bedömning i oklara rättsfrågor. Ställningstagandena är inte bindande för till exempel domstolar.

Ställningstaganden

Betydelsen av den upphandlande myndighetens urval - Vem får välja i ett valfrihetssystem?

För att upphandlingsregelverket inte ska bli tillämpligt i ett valfrihetssystem är det av avgörande betydelse att den upphandlande myndigheten inte gör något urval bland de anslutna leverantörerna.
Ställningstagande 2019:2, publicerad december 2019
Ladda ner | Läs mer

Ramavtalsupphandlingar och öppenhetsprincipen

En upphandlande myndighet som är part i ett ramavtal är skyldig att ange den totala kvantitet och det högsta belopp som ramavtalet omfattar.
Ställningstagande 2019:1, publicerad juni 2019
Ladda ner | Läs mer

Anskaffningar mellan statliga myndigheter

Det finns ingen skyldighet för statliga myndigheter att tillämpa upphandlingslagstiftningen vid anskaffningar från varandra.
Ställningstagande 2018:1, publicerad december 2018
Ladda ner | Läs mer

Relaterad information