Rättslig vägledning

Ställningstaganden

När lagregler och rättspraxis inte ger tillräcklig vägledning för hur en fråga ska bedömas behövs klargöranden. Här presenterar vi vår bedömning i oklara rättsfrågor.
Ställningstaganden

Interaktiva vägledningar

Får du direktupphandla? Vilka möjligheter finns för samarbete i upphandlingar? Här finns Konkurrensverkets interaktiva vägledningar inom offentlig upphandling.
Interaktiva vägledningar

Domstolsavgöranden

Här kan du ta del av domstolsavgöranden i mål om upphandlingsskadeavgift.
Domstolsavgöranden

Relaterad information

Senast uppdaterad: