Innehåll på sidan

Svartlistade handelsmetoder

Den svarta listan innehåller handelsmetoder som är förbjudna enligt lagen om förbud mot otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter.

Lagen om förbud mot otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter reglerar de handelsmetoder som ingår i den svarta listan. Nedan kan du ta del av den svarta listan. Den grå listan innehåller handelsmetoder som är förbjudna om parterna inte kommit överens om dem på förhand. 

Förbjudna handelsmetoder enligt den svarta listan:

  • 1. Betala senare än 30 dagar efter den tidpunkt som anges i lagen

  • 2. Avbeställa en order med kortare varsel än 30 dagar

  • 3. Ensidigt driva igenom en ändring av villkoren i ett avtal

  • 4. Kräva betalning av leverantören för sådant som inte är kopplat till leverantörens försäljning

  • 5. Kräva ersättning för skada som inte orsakats av leverantören

  • 6. Inte ge en skriftlig bekräftelse av villkor för ett avtal

  • 7. Hota eller bestraffa en leverantör som utnyttjar sina avtalsenliga och juridiska rättigheter

  • 8. Kräva ersättning för klagomålshantering när inte leverantören gjort fel