Tips och förfrågningar

Alla som vänder sig till Konkurrensverket med tips om konkurrens- eller upphandlingsproblem kan räkna med ett snabbt besked om hur vi kommer att hantera det.

När ett tips eller information om konkurrens- eller upphandlingsproblem kommer in ser en särskild arbetsgrupp (tipsfunktionen) över det som hänt och bedömer om det strider mot konkurrens- eller upphandlingsreglerna eller inte. Om det finns tillräckligt med underlag i form av konkreta bevis kan Konkurrensverket ta initiativ till en utredning.

Även tips eller information som ligger utanför konkurrensreglernas räckvidd kan leda till en utredning. Det gäller om Konkurrensverket anser att informationen kan utgöra underlag för förslag till förbättring av regelverk eller andra åtgärder på olika områden.

Företag kan själva gå vidare med konkurrensärenden

Om vi beslutar att inte göra något med stöd av konkurrensreglerna kan företag välja att själva gå vidare till Patent- och marknadsdomstolen. Där kan de begära att domstolen ålägger det berörda företaget att upphöra med överträdelsen. En talan om förbud för konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet väcks vid Patent- och marknadsdomstolen. Det kallas särskild talerätt. Företaget för en sådan talan genom att lämna in en ansökan till Patent- och marknadsdomstolen. Det går inte att överklaga vårt beslut om att inte utreda ett ärende. Du är alltid välkommen att ställa frågor till oss på Konkurrensverket om det är något du undrar över när det gäller vårt sätt att arbeta med konkurrens- och upphandlingsfrågor!

Relaterad information