Vad innebär det nya regelverket för upphandlande myndigheter och enheter?

Den 1 januari 2021 sker några ändringar i upphandlingsregelverket som upphandlande myndigheter och enheter måste försäkra sig om att de uppfyller.

Det handlar om:

  1. Reglerna i upphandlingslagarna ändras så att upphandlande myndigheter och enheter är skyldiga att annonsera och efterannonsera offentliga upphandlingar i en registrerad annonsdatabas, i stället för som i dag i en allmänt tillgänglig annonsdatabas.
  2. Även upphandlingar under EU:s tröskelvärden ska efterannonseras.
  3. Vilka uppgifter som är obligatoriska i annonser och efterannonser ändras samtidigt som de flyttas från upphandlingslagarna till upphandlingsförordningen. Ändringarna i upphandlingsförordningen är nu ute på remiss, se relaterade länkar.

Eftersom Konkurrensverket kommer vara registermyndighet för annonsdatabaserna kommer information om vilka annonsdatabaser som är registrerade att läggas upp på en särskild sida på Konkurrensverkets webbplats vartefter vi beslutar om registreringarna.

Observera att en registrering innebär att annonsdatabasen uppfyller kraven i lagen om upphandlingsstatistik samt därtill hörande förordning och föreskrifter. Registreringen innebär inte en kvalitetskontroll i förhållande till upphandlingsregelverket, t.ex. obligatoriska och frivilliga uteslutningsgrunder, och det är upphandlande myndigheter och enheter som ansvarar för att annonsering såväl över som under EU:s tröskelvärden sker i enlighet med upphandlingsregelverket.

För ytterligare information

Konkurrensverket kommer publicera information både i nyhetsbrevet och här på vår webbplats om förberedelserna för registrering av annonsdatabaser och om vad som kommer att gälla för annonsering och efterannonsering.

Har du frågor om den nya lagstiftningen eller Konkurrensverkets arbete är du välkommen att kontakta oss via e-post registermyndighet@kkv.se.

Relaterad information

Senast uppdaterad: