Vad innebär det nya regelverket för upphandlande myndigheter och enheter?

Den 1 januari 2021 skedde några ändringar i upphandlingsregelverket som upphandlande myndigheter och enheter måste försäkra sig om att de uppfyller.

Det handlar om:

  1. Reglerna i upphandlingslagarna ändrades så att upphandlande myndigheter och enheter är skyldiga att annonsera och efterannonsera offentliga upphandlingar i en registrerad annonsdatabas, i stället för som tidigare i en allmänt tillgänglig annonsdatabas.
  2. Även upphandlingar under EU:s tröskelvärden ska efterannonseras.
  3. Vilka uppgifter som är obligatoriska i annonser och efterannonser ändrades samtidigt som de flyttas från upphandlingslagarna till upphandlingsförordningen. 

Information om vilka annonsdatabaser som är registrerade finns i annonsdatabasregistret

Observera att en registrering innebär att annonsdatabasen uppfyller kraven i lagen om upphandlingsstatistik samt därtill hörande förordning och föreskrifter. Registreringen innebär inte en kvalitetskontroll i förhållande till upphandlingsregelverket, t.ex. obligatoriska och frivilliga uteslutningsgrunder, och det är upphandlande myndigheter och enheter som ansvarar för att annonsering såväl över som under EU:s tröskelvärden sker i enlighet med upphandlingsregelverket.

För ytterligare information

Har du frågor om den nya lagstiftningen eller Konkurrensverkets arbete är du välkommen att kontakta oss via e-post registermyndighet@kkv.se.

Relaterad information

Senast uppdaterad: