Företag: Information tillsammans med ditt tips

När företag skickar in ett klagomål om ett konkurrensbegränsande samarbete, missbruk av dominerande ställning eller konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet behöver vi följande uppgifter om ditt klagomål/tips.

Beskrivning av det egna företaget

 • Vad består er verksamhet i?
 • Vilken omsättning ni har och hur har den utvecklats?
 • Vilka marknadsandelar?

 En beskrivning av det konkurrensbegränsande förfarandet

 • Vad består det i?
 • Vilka aktörer är inblandande?
 • Är det pågående eller avslutat?

En redogörelse av marknadsstrukturen

 • Vilka är era viktigaste konkurrenter, leverantörer och kunder?
 • Vad kännetecknar kunderna på marknaden? (Till exempel offentliga aktörer, små återförsäljare och så vidare).
 • Hur går inköpen till? (upphandlingar och så vidare).
 • Vilka marknadsandelar har era viktigaste konkurrenter, leverantörer och kunder?
 • Hur har era och era konkurrenters marknadsandelar utvecklats över tid?
 • Har marknaden förändrats på något sätt de senaste åren? Om ja, på vilket sätt?
 • Finns det några inträdeshinder? Har någon aktör etablerat sig på marknaden?

Hur påverkas marknaden av förfarandet?

 • Hur påverkas ni av förfarandet?
 • Hur påverkas marknaden av förfarandet?
 • Finns det risk att företag slås ut från marknaden på grund av förfarandet? Om ja, beskriv varför och på vilket sätt.
 • Hur påverkas konsumenterna av förfarandet?

Bifoga handlingar

Bifoga om möjligt handlingar som kan bidra till att styrka ert påstående om ett märkbart konkurrensproblem. Sådana handlingar kan till exempel vara avtal, protokoll från möten, affärshandlingar, e-postar eller annan typ av skriftlig korrespondens. Även anbud, prislistor eller marknadsföringsunderlag kan vara relevant.

Sekretess

Ange även om ni anser att några uppgifter omfattas av sekretess. Precisera dessa uppgifter.

Frågor

Om du har frågor kring detta är du välkommen att ringa oss på 08-700 16 00, Uppge att du vill prata konkurrens med tipsfunktionen så kopplar växeln dig rätt.

Relaterad information