Tipsa oss om konkurrensproblem

Du kan tipsa oss om otillåtna samarbeten, till exempel karteller, eller andra allvarliga överträdelser av konkurrenslagstiftningen. Du kan också tipsa oss om generella konkurrensproblem. Tipsen är ett viktigt komplement i vår tillsyn och hjälper oss att se till att konkurrensreglerna följs.

Tipsa om generella konkurrensproblem

Du kan tipsa oss genom att:

  • Skicka ett e-postmeddelande till tipsa@kkv.se. Om du vill vara anonym är det viktigt att ditt namn inte framgår av e-postmeddelandet eller någon annanstans i tipset. Skapa gärna en påhittad e-postadress om du vill vara anonym.
  • Ring oss på 08-700 16 00 och uppge att du vill lämna ett tips om ett konkurrensproblem.
  • Skicka ett brev till Konkurrensverket, 103 85 Stockholm. Om du vill vara anonym är det viktigt att ditt namn inte framgår av brevet eller någon annanstans i tipset.

Tipsa om karteller

Känner du till en kartell men är orolig att du kan drabbas negativt, privat eller professionellt, om det kommer fram att du tipsar Konkurrensverket? Då kan du använda Konkurrensverkets visselblåsartjänst för att lämna ett anonymt tips till oss.

Notera att de handlingar som kommer in till Konkurrensverket är allmänna handlingar. Läs mer om allmänna handlingar.

Konkurrensverkets visselblåsartjänst

Företag: Information tillsammans med tips/klagomål

När företag skickar in ett klagomål om ett konkurrensbegränsande samarbete, missbruk av dominerande ställning eller konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet behöver vi vissa uppgifter tillsammans med tipset.

De här uppgifterna behöver vi från företag

När vi fått ditt tips

När ett tips eller ett klagomål kommer in till oss görs en bedömning i varje enskilt fall om frågan ska granskas närmare. Bedömningen sker med utgångspunkt i vår prioriteringspolicy.

I praktiken innebär det att vi inhämtar tillräckligt med underlag för att fatta ett prioriteringsbeslut om vi ska granska frågan eller inte. Vi återkopplar till dig som har tipsat oss oavsett om vi beslutar att granska frågan eller inte.

Mer om hur vi arbetar med inkomna tips

Frågor

Kontakta oss på e-post tipsa@kkv.se eller telefon 08-700 16 00 så besvarar vi frågor och förklarar eventuella oklarheter.

Relaterad information