Innehåll på sidan

Tempcon Group och Erling Anderssons Åkeri

Prövning av förvärv – särskild undersökning, dnr 458/2021 – Tempcon Group och Erling Anderssons Åkeri.

Konkurrrensverkets beslut

Konkurrensverket beslutar att genomföra en särskild undersökning enligt 4 kap. 11 § konkurrenslagen av Tempcon Group AB:s planerade förvärvav ensam kontroll över Erling Anderssons Åkeri AB.

Ta del av Konkurrensverkets beslut

Konkurrensverkets beslut

2021-10-14
(Dnr 458/2021)

Konkurrensverket lämnar Tempcon Group Aktiebolags förvärv av ensam kontroll över Erling Anderssons Åkeri AB utan åtgärd.

Ta del av Konkurrensverkets beslut

Tempcon Group

Erling Anderssons Åkeri

Typ av ärende

Företagsförvärv

Bransch

Distribution, logistik och transport

Status

Avslutat

Diarienummer

dnr 458/2021

Årtal

2021-2021