Innehåll på sidan

Remondis Maintenance & Services International GmbH och Delete Group Oyj

Prövning av förvärv, dnr 392/2023 – Remondis förvärv av Delete.

Konkurrensverkets beslut

2023-08-02
(Dnr 392/2023)

Konkurrensverket har beslutat att inleda en särskild undersökning för att närmare granska ett förvärv inom branschen för industriella saneringstjänster, Remondis Maintenance & Services International GmbH planerade förvärv av ensam kontroll över Delete Group Oyj.

Ta del av Konkurrensverkets beslut

Konkurrensverkets beslut

2023-11-01
(Dnr 392/2023)

Den särskilda undersökningen har inte visat att förutsättningarna för ett förbud av koncentrationen är uppfyllda, det vill säga att förvärvet riskerar att påtagligt hämma förekomsten eller utvecklingen av en effektiv konkurrens inom landet i dess helhet eller en avsevärd del av det. Konkurrensverket lämnar därför förvärvet utan åtgärd.

Ta del av Konkurrensverkets beslut

Remondis Maintenance & Services International GmbH

Delete Group Oyj

Typ av ärende

Företagsförvärv

Bransch

Energi, miljö och avfall

Industri

Typ av beslut

Avskrivning

Status

Avslutat

Diarienummer

dnr 392/2023

Årtal

2023-2023