Innehåll på sidan

Remondis Maintenance & Services International GmbH och Delete Group Oyj

Prövning av förvärv, dnr 392/2023 – Remondis förvärv av Delete.

Konkurrensverkets beslut

2023-08-02
(Dnr 392/2023)

Konkurrensverket har beslutat att inleda en särskild undersökning för att närmare granska ett förvärv inom branschen för industriella saneringstjänster, Remondis Maintenance & Services International GmbH planerade förvärv av ensam kontroll över Delete Group Oyj.

Ta del av Konkurrensverkets beslut

Remondis Maintenance & Services International GmbH

Delete Group Oyj

Typ av ärende

Företagsförvärv

Bransch

Energi, miljö och avfall

Industri

Status

Pågående

Diarienummer

dnr 392/2023

Årtal

2023-