Innehåll på sidan

Grandvision N.V. och Smart Eyes Holding AB

Prövning av förvärv, dnr 128/2022 – Grandvisions förvärv av Smarteyes.

Konkurrensverkets beslut

2022-03-17
(Dnr 128/2022)

Konkurrensverket har beslutat att inleda en särskild undersökning för att närmare granska Grandvision N.V:s planerade förvärv av Smart Eyes Holding AB.

Ta del av Konkurrensverkets beslut

Konkurrensverkets beslut

2022-06-27
(Dnr 128/2022)

Konkurrensverket har genomfört en fördjupad undersökning av Grandvisions förvärv av Smarteyes. Fristen för prövningen av förvärvet förlängdes med 30 dagar efter miss från företaget att inkomma med väsentligt underlag.

Konkurrensverkets utredning ger inte stöd för att koncentrationen ger upphov till vertikala effekter som påtagligt hämmar förekomsten eller utvecklingen av en effektiv konkurrens. Konkurrensverket lämnar Grandvision N.V:s förvärv av ensam kontroll över Smart Eyes Holding AB utan åtgärd.

Ta del av Konkurrensverkets beslut

Grandvision N.V.

Smart Eyes Holding AB

Typ av ärende

Företagsförvärv

Bransch

Detalj- och dagligvaruhandel

Typ av beslut

Avskrivning

Status

Avslutat

Diarienummer

dnr 128/2022

Årtal

2022-2022