Innehåll på sidan

Däckia Euromaster

Utredning av konkurrensbegränsande samarbete, dnr 605/2010 – Däckia Euromaster

Konkurrensverkets beslut

2010-11-24
(Dnr 605/2010)

Yrkande om konkurrens­skadeavgift på sammanlagt drygt 9 miljoner kronor.

Ta del av Konkurrensverkets beslut

Tingsrätten

2011-10-17
(T 18896-10)

Mellandom: Tingsrätten fastställde att Konkurrensverkets talan om konkurrens­skadeavgift mot Däckia inte var preskriberad. 

Marknadsdomstolen

2012-08-22
(MD 2012:9)

Marknadsdomstolen fastställde tingsrättens mellandom. Målet kan fortsätta att behandlas i tingsrätten. 

Ta del av beslut från Marknadsdomstolen

Tingsrätten

2014-01-21
(T 18896-10)

Biföll i allt väsentligt Konkurrensverkets talan och fastställde konkurrensskadeavgiften till sammanlagt 2,5 miljoner kronor.

Ta del av beslut från Tingsrätten

Däckia Euromaster

Typ av ärende

Konkurrensbegränsande samarbeten

Bransch

Fordon, färdmedel, resande

Detalj- och dagligvaruhandel

Typ av beslut

Stämningsansökning

Konkurrensskadeavgift

Dom

Status

Avslutat

Diarienummer

dnr 605/2010

Årtal

2010-2014