Övriga beslut och domar

FöretagKonkurrensverket (KKV)Stockholms tingsrätt (STR)Marknadsdomstolen (MD)

PEAB

2002-11-20
Åläggande enligt 45 § KL att lämna uppgifter till KKV, även om dessa rent tekniskt inte fanns i företagets direkta besittning.
 

 

2003-03-10
(MD 2003:9)
MD upphävde KKV:s beslut.

Svenska Petroleum Institutet (SPI)

1999-12-13
Ansökan om tillstånd att få genomföra en undersökning enligt 48 § KL hos SPI.

1999-12-15
(Ä 16791-99)
Stockholms tingsrätt tillåter att KKV genomför en undersökning hos SPI.
 

2000-02-03
(MD 2000:3)
MD lämnar SPI:s överklagande utan bifall.

Dagengruppen

1996-10-29
Åläggande enl. 45 § KL att lämna uppgifter till KKV.
 

1998-06-15
(Ä 8-150-96)
Upphävde KKV:s beslut.
 

1998-11-25
(MD 1998:18)
Fastställde STR:s beslut.
 

Horisontella konkurrensbegränsande samarbeten

Vertikala konkurrensbegränsande samarbeten

Missbruk av dominerande ställning

Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet

Företagskoncentrationer

Senast uppdaterad: