Horisontella konkurrensbegränsande samarbeten

Här hittar du Patent- och marknadsdomstolens (tidigare Stockholms tingsrätt) och Patent- och marknadsöverdomstolens (tidigare Marknadsdomstolen) beslut och domar i konkurrenslagsärenden och de beslut Konkurrensverket fattade innan ärendena gick till domstolsavgörande. Du hittar också Konkurrensverkets beslut om åläggande, avgiftsföreläggande, åtagande samt avskrivningsbeslut där vi har tagit ställning i sak eller som vi bedömer har ett allmänintresse.

Domar, stämningsansökningar, avgiftsförelägganden, ålägganden och åtaganden

Företag/aktörKonkurrens­verket (KKV)Patent- och marknads­domstolen (PMD), tidigare Stockholms tingsrätt (STR)Patent- och marknads­över­domstolen (PMÖD), tidigare Marknads­dom­stolen (MD)

Arla Foods AB

Läs mer i faktabladet

Läs pressmeddelande, 14 december 2020

2020-12-14
(Dnr 713/2020)
Konkurrensverket yrkar att Arla Foods AB ska betala strax över en miljon kronor i konkur­rens­skade­avgift efter att ha gjort sig skyldigt till otillåtet samarbete genom att utbyta strategisk information med en konkurrent inför en mejeri­upp­handling.

   

Artilleriet Interiors AB och Royal Design Group AB

Läs pressmeddelande, 2 juli 2020 

2020-07-02
(Dnr 117/2017 Artilleriet Interiors AB)
(Dnr 117/2017 Royal Design Group AB)
Konkurrensverket förelägger Artilleriet Interiors AB och Royal Design AB att betala sammanlagt över en halv miljon kronor i konkurrens­skade­avgift. Företagen accepterade avgifts­före­läggandet.

 

 

Telia Sonera Sverige AB och Göteborg Energi Gothnet AB

Läs mer i faktabladet

Läs debattartikel i GP

2014-12-18
(Dnr 848/2014)
Företagen krävs på närmare 35 miljoner kronor i konkurrens­skade­avgift för att ha bildat en anbuds­kartell inför en upphandling i Göteborgs Stad år 2009.

2016-12-21
(PMT 17299-14)
PMD biföll Konkurrensverkets talan och dömde företagen att betala samman­lagt 16 miljoner kronor i konkurrens­skade­avgift. En av mot­parterna över­klagade domen.

2018-02-13
(PMT 761-17)
PMÖD upphävde tingsrättens dom såvitt den gäller Telia Sverige AB och lämnade Konkurrens­verkets talan utan bifall. 

Alfa Quality Moving AB, NFB Transport Systems AB och ICM Kungsholms AB

Läs pressmeddelande om PMÖD:s dom, 29 november 2017

Läs pressmeddelande om tingsrättens dom, 16 maj 2016

Läs pressmeddelande, 15 juli 2014

2014-07-14
(Dnr 511/2014)
De tre företagen stäms på sammanlagt 42 miljoner kronor i konkurrens­­skade­­avgift för att de har samarbetat med varandra på ett otillåtet sätt i samband med utrikes bohags­flytt­ningar.

2016-05-16
(T 10057-14)
Tingsrätten lämnade Konkurrensverkets yrkande utan bifall.

Konkurrensverket överklagade domen till Marknads­dom­stolen. 

 2017-11-29
(PMT 7498-16)
PMÖD fastställde tingsrättens domslut.

Aleris Diagnostik AB, Capio S:t Görans Sjukhus AB och Hjärtkärlgruppen i Sverige AB

Läs mer i faktabladet

2013-08-28
(Dnr 483/2013)
Yrkande om konkurrens­skadeavgift på sammanlagt närmare 41 miljoner kronor för att företagen samarbetat på ett otillåtet sätt i samband med en upphandling av tjänster inom klinisk fysiologi och klinisk neurofysiologi.

2015-12-18
(T 12305-13)
Tingsrätten biföll Konkurrensverkets talan och dömde företagen att betala drygt 28 miljoner kronor i konkurrens­skadeavgift. Motparterna överklagade domen.

2017-04-28
(PMT 7497-16)
PMÖD upphävde tingsrättens dom och lämnade Konkurrens­verkets talan utan bifall.  

Ragn-Sells AB och Bilfrakt Bothnia AB

Läs mer i faktabladet

Läs pressmeddelande, 25 november 2016

2016-11-09
(Dnr 184/2014 Ragn-Sells)
(Dnr 184/2014 Bilfrakt)
Konkurrensverket förelägger Ragn-Sells AB och Bilfrakt Bothnia AB att betala sammanlagt 4,5 miljoner kronor i konkurrensskadeavgift. Företagen accepterade avgiftsföreläggandet.

   

SBS Discovery Radio AB (SBS Radio) och RBS Broadcasting AB (NRJ)

Läs mer i faktabladet

2014-12-03
(Dnr 174/2012)
Åtagande att till viss del upphöra med ett samarbete om försäljning av reklamtid i radio i vissa sändningsområden. Om företagen bryter mot åtagandet kan viten på 20 miljoner kronor för SBS Radio och 15 miljoner kronor för NRJ dömas ut. 

   

Svenska Hockeyligan AB 

2012-09-20
(Dnr 501/2012)
Konkurrensverket fattade beslut om att interimistiskt ålägga SHL att inte tillämpa beslut om att dess ägarklubbar inte skulle teckna korttidskontrakt med spelare från NHL som lockoutats. Konkurrensverket avslutade ärendet i och med att spel NHL inleddes den 19 januari 2013. 

 

2012-12-18
(MD A 2/12)
SHL överklagade Konkurrensverkets beslut om interimistiskt åläggande. MD upphävde Konkurrensverkets beslut om interimistiskt åläggande. 

Rationella Kontors Varuinköp AB (RKV) 

2012-06-18
(Dnr 607/2011)
Åtagande från RKV att inte tillhandahålla priser framtagna eller bearbetade inom RKV-kedjan i produktkataloger och liknande. Åtagandet förenades med ett vite om 1 miljon kronor.  

   

Björn Hägglunds Maskiner AB och Uppsala Asfaltanläggningar AB 

2011-12-10
(Dnr 327/2010 Uppsala asfaltsanläggningar)
(Dnr 327/2010 Björn Hägglunds Maskiner)
Avgiftsföreläggande för två företag som haft ett otillåtet samarbete vid upphandling av transport av förbränningsprodukter. Avgiftsföreläggande på 175 000 kronor resp. 293 000 kronor. 

   

Däckia Euromaster

2010-11-24
(Dnr 605/2010)
Yrkande om konkurrens­skadeavgift på sammanlagt drygt 9 miljoner kronor.

2014-01-21
(T 18896-10)
Biföll i allt väsentligt Konkurrensverkets talan och fastställde konkurrensskadeavgiften till sammanlagt 2,5 miljoner kronor.

2011-10-17
(T 18896-10)
Mellandom: Tingsrätten fastställde att Konkurrensverkets talan om konkurrens­skadeavgift mot Däckia inte var preskriberad. 

2012-08-22
(MD 2012:9)
Marknadsdomstolen fastställde tingsrättens mellandom. Målet kan fortsätta att behandlas i tingsrätten. 

Svenska Bilsportsförbundet (SBF)

Läs mer i faktabladet

2011-05-13
(Dnr 709/2009)
Åläggande vid vite om 1 miljon kronor att ändra vissa bestämmelser i SBF:s gemensamma regler som hindar licensierade bilförare och funktionärer att delta i andra tävlingar än de som arrangeras av SBF:s medlemmar. SBF har överklagat åläggandet till MD.

 

2011-06-28
MD avslog SBF:s yrkande om inhibition av KKV:s beslut.

2012-12-20
(MD 2012:16)
Marknadsdomstolen fastställde Konkurrensverkets beslut och ålade Svenska bilsportförbundet vid vite av 1 miljon kronor att inte tillämpa punkterna G. 7.1 och 7.2 i sina regler.

Scandorama AB och Ölvemarks Holiday AB

2010-12-08
(Dnr 645/2010)
Yrkande om konkurrens­skadeavgift på sammanlagt 13 miljoner kronor, justerat till 19 miljoner kronor.

2012-02-24
(T 19974-10)
Biföll i allt väsentligt Konkurrensverkets talan och fastställde konkurrensskadeavgiften till sammanlagt drygt 11 miljoner kronor.

 

Rundvirke Poles AB

2009-06-30
(Dnr 237/2007)
Konkurrensverket förelägger Rundvirke Poles AB att betala två miljoner kronor i konkurrensskadeavgift.

   

NCC AB, Skanska Sverige AB, Peab Asfalt AB, Vägverket, Peab Sverige AB, Peab Asfalt Syd AB, Kvalitetsasfalt i Mellansverige AB, Sandahls Grus & Asfalt AB och Svenska Väg AB
(Asfaltkartellen)

2003-03-21
(Dnr 341/2003)
Yrkande om konkurrensskadeavgift på sammanlagt ca 1,2 miljarder kronor.

2007-07-10
(T 5467-03)
Biföll delvis Konkurrensverkets talan och fastställde konkurrensskadeavgiften till sammanlagt närmare en 500 miljoner kronor samt förpliktade staten att svara för en mindre del av företagens rättegångs­kostnader. Alla företag utom Skanska och Kvalitetsasfalt överklagade domen till Marknads­domstolen. Vägverket drog sedan tillbaka sitt överklagande. Konkurrensverket anslutningsöverklagade beträffande tre av företagen.

2003-12-13
I en mellandom fann tingsrätten att 6 § konkurrenslagen kunde tillämpas när det gällde anbudsriggningen av Vägverkets upphandlingar trots att även Vägverket deltagit i kartellen. NCC m.fl. överklagade domen.
 

2009-05-28
(MD 2009:11)
Fällde fem av företagen som överklagat domen för otillåtet prissamarbete och marknadsdelning. Ett företag friades. MD skärpte avgiften för ett av företagen med 50 miljoner kronor  men mildrade i viss mån avgiften för två andra företag. MD ålade de fem företagen att betala konkurrensskadeavgifter om sammanlagt 277 miljoner kronor.

2004-09-07
(MD 2004:21)
Fastställde tingsrättens domslut och lämnade därmed samtliga överklaganden utan bifall.
Handläggningen av ärendet återgick till Stockholms tingsrätt för avgörande av målet i sak.

Sveriges Annonsörer
Sveriges Annonsörer AB

2008-09-03
(Dnr 488/2008)
Konkurrensverket godtog Sveriges Annonsörers och Sveriges Annonsörer AB:s åtagande och yrkade i Stockholms tingsrätt att åtagandet skulle förenas med ett vite på 2 miljoner kronor vardera.

2008-12-30
(Ä 12046-08)
Stockholms tingsrätt ålade företagen vid vite på 2 miljoner kronor vardera att följa åtagandet.

 

AB Bil Bengtsson, Bildeve AB, Bilia Personbilar AB, Bil Månsson i Skåne AB, Göinge Bil AB, Johan Ahlberg Bil AB, Kristianstads Automobil AB och  Skånebil Personbilar AB.

2004-03-16
(Dnr 331/2004)
Yrkande om konkurrensskadeavgift på sammanlagt 71,3 miljoner kronor för olagligt prissamarbete och marknadsdelning.

2006-06-07
(T 4231-04)
Lämnade Konkurrensverkets yrkande utan bifall. Konkurrensverket överklagade domen till Marknadsdomstolen.

2008-09-11
(MD 2008:12)
Fällde företagen för otillåtet prissamarbete och marknadsdelning och ålade företagen att betala konkurrensskadeavgifter om sammanlagt drygt 21 miljoner kronor.

Assistancekåren Sweden AB och Föreningen MRF-Bärgarna

2004-10-01
(Dnr 895/2004)
Yrkande om konkurrensskadeavgift på sammanlagt drygt 1 miljon kronor.

2006-09-01
(T 15163-04)
Ogillade Konkurrensverkets talan. Konkurrensverket överklagade domen till Marknadsdomstolen.

2007-11-01
(MD 2007:23)
Marknadsdomstolen fastställde tingsrättens domslut

TDC i Uppsala AB och Uppsala Taxi 100 000 AB

2004-12-08
(Dnr 1097/2004)
Yrkande om konkurrensskadeavgift på sammanlagt 275 000 kronor

2006-12-01
(T- 3104-04)
Ogillade Konkurrens­verkets talan. Domen har vunnit laga kraft.

 

Reitan Servicehandel Sverige AB

2006-02-06
(Dnr 130/2006)
Konkurrensverket godtog Reitans åtagande och yrkade i Stockholms tingsrätt att åtagandet skulle förenas med ett vite på 3 miljoner kronor.

2006-03-24
(Ä 3237-06)
STR ålade Reitan vid vite på 3 miljoner kronor att följa åtagandet. 

 

Eco-Boråstapeter

2005-12-13
(Dnr 993/2005)
Konkurrensverket godtog Eco-Boråstapeters åtagande och yrkade i Stockholms tingsrätt att åtagandet skulle förenas med ett vite på 1 miljon kronor.

2006-02-28
(Ä 33203-05)
STR ålade Eco-Boråstapeter vid vite på 1 miljon kronor att följa åtagandet. 

 

Nynäs Refining AB och Vopak Logistics Nordic AB

2004-12-15
(Dnr 1113/2004)
Konkurrensverket godtog Nynäs och Vopaks åtagande och yrkade i Stockholms tingsrätt att åtagandet skulle förenas med ett vite på 4 miljoner kronor vardera. 

2005-11-24
(Ä 31532-04)
Lämnade Konkurrensverkets yrkande utan bifall på grund av att företagen inte kunde anses ha gjort ett åtagande. Nynäs fick rätt till ersättning av allmänna medel för sina rättegångs-kostnader med 12 000 kronor. 

 

Schneider Electric Sverige AB
 
  

2005-09-22
(Dnr 784/2005)
Konkurrensverket godtog Schneider Electrics åtagande och yrkade i Stockholms tingsrätt att åtagandet skulle förenas med ett vite på 3 miljoner kronor.

2005-11-11
(Ä 25680-05)
STR ålade Schneider Electrics vid vite på 3 miljoner kronor att följa åtagandet.

 

Svenska försäkringsmäklares förening (Sfm)

2004-04-15
(Dnr 727/2003)
Meddelade icke-ingripandebesked för Försäkringsförbundets rekommendation till samtliga försäkrings­bolag att inte offerera eller träffa avtal med försäkrings­tagare eller mäklare om storleken på försäkrings-mäklarens ersättning. Sfm överklagade beslutet.

 

2005-06-30
(MD 2005:25)
Delade Konkurrensverkets bedömning.

YIT Building Systems AB och Keyvent AB (Ventilationskartellen)
  
 

2003-07-07
(Dnr 635/2003)
Yrkande att YIT och Keyvent skulle krävas på 23 miljoner kronor respektive 390 000 kronor i konkurrens­skadeavgift för otillåtet prissamarbete vid tre upphandlingar av ventilations­entreprenader.

2005-03-15
(T 11660-03)
Biföll delvis KKV:s talan. Bestämde konkurrrensskade­avgiften till 150 000 för Keyvent AB. YIT Building System AB behövde inte betala någon konkurrens-skadeavgift eftersom tingsrätten beviljade bolaget eftergift

 

Norsk Hydro AB, OK-Q8, Preem Petroleum AB, AB Svensk Shell och Statoil Detaljhandel AB
(Bensinkartellen)
 

 
  
 

2000-06-29
(Dnr 608/2000)
Yrkande om konkurrens­skadeavgift på sammanlagt 650 miljoner kronor för olagligt samarbete om rabatter på bensinmarknaden.

2003-04-29
(T 9902-00)
Biföll delvis Konkurrensverkets talan och fastställde konkurrensskade­avgiften till sammanlagt 52 miljoner kronor samt förpliktade staten att svara för en del av bolagens rättegångskostnader. Samtliga parter överklagade domen.

2005-02-22
(MD 2005:7)
Biföll Konkurrensverkets överklagande i den del som gällde överträdelsen av konkurrenslagen och fastställde konkurrensskade­avgiften till 112 miljoner kronor. Avslog överklagandet i den del som gällde statens ansvar för en del av bolagens rättegångs/-kostnader (17 miljoner kronor).

VVS-Installatörerna

 
  
 

2004-02-22
(Dnr 498/2002)
Åläggande vid vite enligt 23 § konkurrenslagen att upphöra med rekommenderade prislistor. VVS-installatörerna överklagade åläggandet.

 

2005-02-09
(MD 2005:5)
Avskrev målet vad gällde frågan om undantag och fastställde Konkurrensverkets beslut om åläggande.

Peter Möller med flera
 
  
 

2004-05-05
(Dnr 792/2003)
Avslog ansökan om icke-ingripandebesked och anmälan för undantag för avtal om överlåtelse av aktier samt en konkurrens/-klausul som ingick i avtalet. Gimranäs AB överklagade beslutet.

 

2004-09-09
Avskrev ärendet till följd av att möjligheterna att ansöka om icke-ingripandebesked och anmäla ett avtal för undantag har upphört.

Fri Mat 2000 Ekonomisk förening
 

 
  
 
  

2004-01-12
(Dnr 744/2002)
Avslog ansökan om icke-ingripandebesked för samarbetsavtal inom dagligvaru­handeln. Medlemmarna i Fri Mat överklagade beslutet.

 

2004-09-09
Avskrev ärendet till följd av att möjligheten att ansöka om icke-ingripandebesked har upphört.

Swedish Match Distribution AB, Swedish Match AB
  
  
  

2002-06-19
(Dnr 207/2002)
Meddelade icke-ingripande­besked för Swedish Match Distribution AB:s förfarande att inte sluta avtal om hantering av ordermottagning, försäljning, fakturering, redovisning m.m. med snustillverkare som är konkurrenter till Swedish Match AB. Gustavus Holding AB överklagade beslutet.

 

 

2004-04-29
Avskrev ärendet eftersom Gustavus Holding AB återkallat sitt överklagande på grund av att parterna hade träffat förlikning.

Svenska Däckföreningen
 
  
 
 

2002-11-21
(Dnr 540/2002)
Avslog ansökan om icke-ingripandebesked och beviljade inte undantag för gemensam serviceprislista.

 

2003-07-03
(MD 2003:23)
Lämnade överklagandet utan bifall.

Swedish Match North Europe AB 
   
  

2002-06-19
Automatiskt undantag enligt 13 § KL för ett standardavtal avseende utlåning av snuskylar till återförsäljare samt avskrivning av anmälan om icke-ingripande besked. Gustavus Holding AB överklagade beslutet.

 

2003-06-11
(MD 2003:19)
Överklagandet avvisades. Beslut om avskrivning av anmälan om icke-ingripande får bara överklagas av ett företag som berörs av beslutet. Undantag som följd av 13 § KL förutsätter inte något beslut för sin giltighet och överklagandet kan därför inte tas upp till prövning.

Taxi Trafikförening u.p.a. och Taxi Stockholm 15 00 00 AB
  
  
  

2001-01-11
(Dnr 574/2001)
Beviljade förnyat undantag för samverkan avseende taxiverksamhet med gemensam beställnings­central. Stockholm Transfer Taxi AB överklagade beslutet.

 

2002-03-07
(MD 2002:6)
Fastställde KKV:s beslut.

Uponor Sverige, Svenska Wavin, KWH Pipe Sverige
  
   

1999-08-19
(Dnr 633/1999)
Yrkande om konkurrens­skadeavgift på sammanlagt 17,5 miljoner kronor för olagligt kartell­samarbete i syfte att hindra, begränsa eller snedvrida konkurrensen på marknaden för plaströr.

2001-12-18
(T 10594-99)
Biföll KKV:s talan. Bestämde konkurrensskade-avgiften till sammanlagt 10,6 miljoner kronor.

2003-01-24
(MD 2003:2)
Fastställde STR:s dom.

Swerock AB 
  
  
  
 

1999-06-22
(Dnr 1219/93)
Avslog ansökan om icke-ingripandebesked och beviljade inte undantag för avtal om att i gemensamt ägt bolag bedriva täktverksamhet.

 

2001-04-12
(MD 2001:11)
Ändrade KKV:s beslut och meddelade icke-ingripandebesked.

Interflora AB
  
  
  
 

1999-11-23
(Dnr 618/1999)
Åläggande att inte tillämpa en viss avtalsklausulen i samarbetsavtal mellan Interflora AB och medlemmarna i Interflorakedjan samt att informera medlemmarna i Interflorakedjan om att avtalsklausulen inte får tillämpas.

 

2001-01-30
(MD 2001:3)
Upphävde KKV:s beslut.

Västerbottens Taxi Aktiebolag samt dess delägare och transportörer 
  
  
  

1996-01-17
Avslog ansökan om icke-ingripandebesked och beviljade inte undantag för samordnat förfarande vid anbudsgivning avseende bud- och sjuktransporter samt flygtaxi.

1999-05-12
Fastställde KKV:s beslut avseende sjuktransporter; meddelade icke-ingripandebesked avseende flygtaxi och budtransporter (KKV hade medgivit ändring).

2000-11-07
(MD 2000:26)
Lämnade överklagandet utan bifall.

Taxi Beställningscentral i Linköping AB
  
 
  

1997-12-18
Avslog ansökan om förnyelse av beslut om undantag för samordnad taxiverksamhet.

(Överfört från STR till MD per den 1 juli 1998).

2000-10-24
(MD 2000:23)
Ändrade KKV:s beslut och beslutade om förnyat undantag.

Taxi Jönköping AB och delägarna i Taxi Jönköping AB
  
 
  

1997-04-21
Avslog ansökan om förnyelse av beslut om undantag för samordnad taxiverksamhet.

(Överfört från STR till MD per den 1 juli 1998).

2000-05-04
(MD 2000:10)
Godtog KKV:s bedömning i sak, men beviljade ett avvecklingsundantag.

AGA Gas
    

1996-11-13
Avslog ansökan om icke-ingripandebesked och beviljade inte undantag för agentavtal.

1999-01-08
(Ä 8-166-96)
Upphävde KKV:s beslut och meddelade icke-ingripandebesked.

2000-02-29
(MD 2000:6)
1) MD lämnade KKV:s yrkande om att domstolen, med ändring av STR:s beslut, skulle fastställa verkets beslut utan bifall.
2) MD upphävde STR:s beslut såvitt avser meddelande av icke-ingripandebesked och visade ärendet åter till KKV för vidare handläggning.

Stockholms Transfer Taxi AB
  
  
  

1999-04-29
(Dnr 274/1999)
KKV lämnade Stockholms Transfers ansökan, om att KKV med stöd av 21 § KL skulle återkalla ett beslut om icke-ingripande-
besked, utan bifall.

 

2000-01-25
(MD 2000:1)
Lämnade Stockholms Transfer Taxi AB:s överklagande utan bifall.

HB Ivars Trafikskola, Tage Vågelinds Trafikskola AB, Börjes Trafikskola Eftr., Ninas Trafikskola AB, PO:s Trafikskolan i Luleå AB
   

 

1998-12-09
(Dnr 913/1998)
Yrkande om konkurrens­skadeavgift för fem trafikskolor som samarbetat om priser m.m.

1999-10-27
(T 19576-98, deldom)
En av trafikskolorna som medgett talan ålades konkurrens­skadeavgift om 10 000 kr.

2000-05-16
(T 19576-98)
Ogillade KKV:s talan beträffande fyra trafikskolor.

 

Svenska Petroleum Institutet och dess medlemsföretag
  
  
  

1995-03-07
Avslog ansökan om icke-ingripandebesked för företagsspecifik statistik.

1998-12-08
(Ä 8-38-95)
Upphävde KKV:s beslut och meddelade icke-ingripandebesked.

1999-10-26
(MD 1999:20)
Fastställde STR:s beslut.

Lundgrens Maskinförnödenheter AB, Tricoflex S.A. Tricoflex Scandinavia AB
  
  

1999-06-21
(Dnr 505/1999)
Yrkande om konkurrens/-skadeavgift på 150 000, 75 000 resp. 50 000 kr. Bolagen hade överenskommit om att Tricoflexföretagen inte skulle leverera till Lundgrens konkurrent. –Bolagen medgav KKV:s talan.

1999-09-30
(T 8267-99)
Biföll KKV:s talan.

 

Taxi Västerås AB, Delägare i Taxi Västerås
  
 
  

1997-12-18
Avslog ansökan om förnyelse av beslut om undantag för samordnad taxiverksamhet med gemensam beställningscentral.

(Överfört från STR till MD per den 1 juli 1998).

1999-08-31
(MD 1999:16)
Ändrade KKV:s beslut och beslutade om förnyat undantag.

Uddevalla Taxi AB, Uddevalla Taxitransporter AB samt delägare och anslutna transportörer
  
 
 

1997-04-21
Avslog ansökan om förnyelse av beslut om undantag för samordnad taxiverksamhet.

(Överfört från STR till MD per den 1 juli 1998)
 1999-08-27

(MD 1999:15)
Lämnade överklagandet utan bifall.

Taxi Trafikförening u.p.a. och Taxi Stockholm 15 00 00 AB
  
 
  
 

1997-02-26
Beviljade undantag för samverkan avseende taxiverksamhet med gemensam beställnings/-central. Beslutet överklagades av taxiägare med enskild firma Deal Cab.

(Överfört från STR till MD per den 1 juli 1998).

1999-06-22
(MD 1999:14)
Fastställde KKV:s beslut.

Nordbanken AB, Svenska Handelsbanken AB, Den Danske Bank Aktieselskap, FöreningsSparbanken AB
  
 
 
 

1997-12-19
Avslog ansökan om icke-ingripandebesked  för samarbete mellan fyra banker inom Centralen för Elektroniska Korttransaktioner (CEKAB).

(Överfört från STR till MD per den 1 juli 1998).

1999-05-04
(MD 1999:12)
Ändrade KKV:s beslut och meddelade icke-ingripandebesked.

IL Returpapper AB,  Assi Domän Packaging AB, Fiskeby Board AB, SCA Packaging Obbola AB, SCA Mölnlycke AB, STORA Hylte AB, STORA Purchasing and Transport AB, Örebro Kartongbruk AB
 
  
 
  

1997-12-19
Avslog ansökan om icke-ingripandebesked men beviljade undantag för inköpssamarbete mellan pappersbruk.

(Överfört från STR till MD per den 1 juli 1998).

1999-04-22
(MD 1999:11)
Ändrade KKV:s beslut och meddelade icke-ingripande/-besked.

Taxisamordning i Skellefteå AB och Kommanditdelägarna i Taxisamordning I Skellefteå KB
  
 
  

1997-04-21
Avslog ansökan om icke-ingripandebesked för samordnad taxiverksamhet inom kommanditbolag.

(Överfört från STR till MD per den 1 juli 1998).

1999-04-20
(MD 1999:9)
Fastställde KKV:s beslut.

Dorma Sverige AB
  
  

1997-02-25
Avslog ansökan om icke-ingripandebesked/
undantag - stred mot
19 § - samt utfärdade åläggande vid vite.

(Överfört från STR till MD per den 1 juli 1998).

1999-03-18
(MD 1999:7)
Återförvisade ärendet avseende ansökan om icke-ingripandebesked/
undantag till KKV för prövning enligt 6 § sedan KKV upphävt sitt beslut om åläggande.

Sågverksföreningen SÅGAB
  
 
  
 

 

1998-09-21
(Dnr 570/1998)
Biföll ej ansökan om omprövning av ett överklagat beslut att inte meddela icke-ingripandebesked och inte bevilja undantag för prissamarbete.

 

1999-03-10
(MD 1999:5)
Fastställde KKV:s  beslut.

Nedre Norrlands Sågverksförening
  
 
 
  

1998-09-21
(Dnr 568/1998)
Biföll ej ansökan om att omprövning av ett överklagat beslut att inte meddela icke-ingripandebesked och inte bevilja undantag för prissamarbete.

 

1999-03-10
(MD 1999:4)
Fastställde KKV:s beslut.

Södra Skogsägarna
  
   

1996-06-25
Åläggande vid vite att upphöra med att, när föreningen svarar för försäljningen till tredje man, fastställa priser på sågtimmer och massaved som produceras hos föreningens medlemmar eller vidtaga andra åtgärder som får samma resultat.

1997-11-07
(Ä 8-89-96)
Upphävde KKV:s beslut.

1999-01-21
(MD 1999:1)
Fastställde STR:s beslut.

Preem Petroleum AB
  
 
  

1997-12-16
Avslog ansökan om icke-ingripandebesked och meddelade inte undantag för konkurrensklausul.

(Överfört från STR till MD per den 1 juli 1998).

1998-12-21
(1998:22)
Fastställde KKV:s beslut.

Stora Skog, Mo och Domsjö och Munksjö
  
   

1996-06-25
Avslog ansökan om icke-ingripandebesked och beviljade inte undantag för inköpssamarbete m.m. i ett gemensamt ägt bolag, Sydved AB.

1997-12-30
(Ä 8-90-96)
Godtog KKV:s bedömning i sak men beviljade ett avvecklingsundantag.

1998-12-18
(MD 1998:21)
Ändrade STR:s beslut endast på det sättet att tiden för avvecklingsundantaget förlängdes.

Svenska Statoil AB
  
 
 

1995-06-20
Avslog ansökan om icke-ingripandebesked och beviljade inte undantag för gemensam lagring av flygbränsle.

1998-10-29
(Ä 8-84-86-95)
Upphävde KKV:s beslut och meddelade icke-ingripandebesked.

 

Byggplast & Båtprylar Sverige AB och AB Hermann Gotthardt
  
  

1998-03-31
(Dnr 351/1998)
Yrkande om konkurrensskadeavgift på 40 000 kr vardera. Samarbete om att påverka leverantörer att inte leverera till detaljister.

1998-06-04
(T 8-370-98)
Biföll KKV:s talan.

 

EFO
  
 
 
 

1995-05-17
Meddelade undantag för inköpssamarbete avseende trädbränslen. Svenska Trädbränsleföreningen överklagade beslutet.

1998-02-17
(Ä 8-157-95)
Fastställde KKV:s beslut.

 

Boråstapeter
  
  

1997-06-09
Avslog ansökan om icke-ingripandebesked och beviljade inte undantag för försäljningssystem som begränsade återförsäljarnas handlingsfrihet.

1998-01-19
(Ä 8-92-97)
Ändrade KKV:s beslut och meddelade icke-ingripandebesked sedan företaget ändrat sitt avtal.

 

HSB:s Riksförbund
  
 

1994-05-24
Meddelade icke- ingripandebesked för HSB:s Riksförbunds förslag till nya normal- stadgar för HSB:s bostadsrätts­föreningar och HSB-föreningar. SBC ek. för. överklagade beslutet

1997-12-30
(Ä 8-60-94)
Fastställde KKV:s beslut. 
 

 

Cementa och Aalborg Portland
  
   

1995-05-12
Avslog ansökan om icke-ingripandebesked och beviljade inte undantag avseende samarbete i ett konsortium om leveranser av cement till Öresunds-förbindelsen.

1997-01-03
(Ä 8-68-95)
Ändrade KKV:s beslut och meddelade icke- ingripandebesked.

1997-10-08
(MD 1997:15)
Fastställde STR:s beslut.

Skandia och Trygg- Hansa
  
 
  

1995-08-29
Avslog ansökan om icke-ingripandebesked och beviljade inte undantag för avtal om försäkringsadmin-istration och kapitalförvaltning avseende bestånd av läkarförsäkringar.

1996-08-23
(Ä 8-123-95)
Ändrade KKV:s beslut och meddelade icke- ingripandebesked sedan företagen ändrat sitt avtal.

1997-06-12
(MD 1997:12)
Fastställde STR:s beslut.

Vivo Stockholm
  
   

1994-03-21
Avslog ansökan om icke-ingripandebesked och beviljade inte undantag för samarbete om kalkylhjälp inom Vivo Stockholm ek. för.

1996-04-09
(Ä 8-29-94)
Fastställde KKV:s beslut.

1997-06-10
(MD 1997:11)
Ändrade STR:s beslut och meddelade icke-ingripandebesked.

Petroleumhandelns Riksförbund och Petroleumhandelns Riksförbunds medlemmar
 
  
   

1995-05-22
Avslog ansökan om icke-ingripandebesked och beviljade inte undantag för samarbete vid förhandlingar rörande handelsmarginaler för försäljning av drivmedel.

1996-05-24
(Ä 8-74-95)
Meddelade icke-ingripandebesked för del av samarbetet.

1997-04-15
(MD 1997:8)
Upphävde STR:s beslut och fastställde KKV:s beslut.

Sydsvensk Färskpotatis
  
   

1995-06-29
Åläggande vid vite att upphöra med pris- och informationssamarbete. Beslutet överklagades avseende informations- samarbete.

1996-03-29
(Ä 8-97-95)
Upphävde KKV:s beslut.

1997-03-05
(MD 1997:5)
Fastställde STR:s beslut.

 

Avskrivningsbeslut (urval av allmänintresse)

Företag/aktörKonkurrensverket (KKV)

S & P Assurans Offentlig AB, Svedea AB, AIG Europe Limited UK filial i Sverige, Folksam ömsesidig sakförsäkring, Länsförsäkringar Mäklarservice Aktiebolag, Protector Försäkring Sverige – filial av Protector Forsikring ASA Norge, If Skadeförsäkring AB (publ), Trygg-Hansa Försäkring filial

2021-02-26
(Dnr 731/2016)
Konkurrensverket har utrett en misstanke om konkurrensbegränsande samarbete mellan ett antal företag i samband med upphandlingar av försäkringslösningar. Misstanken bestod i att företagen utbytt information med varandra på ett sådant sätt att de inte konkurrerade fullt ut om de kontrakt som upphandlades. Konkurrensverket har utrett misstanken och utredningen har inte visat att det förekommit direkta eller indirekta kontakter mellan konkurrenter som har varit ägnade att påverka konkurrentens beteende eller visats påverka konkurrentens agerande på ett konkurrensbegränsande sätt. Utredningen har därför inte visat att det uppkommit ett avtal eller samordnat förfarande mellan de aktuella företagen. Ärendet skrevs av.

Leverantörer av professionella hårvårdsprodukter

2020-09-15
(Dnr 232/2019)
Konkurrensverket har utrett en misstanke om konkurrensbegränsande samarbete mellan ett antal företag verksamma på marknaden för professionella hårvårdsprodukter. Den inledande misstanken grundade sig huvudsakligen på ett pressmeddelande som sju företag gemensamt låtit publicera på en branschorganisations webbplats. Uppgifter i utredningen gav Konkurrensverket anledning att misstänka att pressmeddelandet gav uttryck för en överenskommelse mellan sju konkurrenter om ett visst framtida agerande gentemot en annan konkurrent. Konkurrensverket har utrett misstanken och anser att det inte är visat att konkurrensbegränsande samordning skett. Ärendet skrevs av.

Prissättning av alkoholdrycker

2018-12-19
(Dnr 579/2018)
Konkurrensverket utredde om en indirekt samordning kring priser skulle ha skett eller inletts mellan de restauranger med mera som har serveringstillstånd i Gislaveds kommun. Bakgrunden var ett mejl som gått från Bygg- och miljöförvaltningen i Gislaveds kommun till samtliga tillståndshavare i kommunen. I mejlet fanns bland annat sammanställningar av olika genomsnittspriser och uppmaningar om att överväga prishöjningar. Konkurrensverket begärde in information och material av kommunen. Av detta framkom inte några indikationer på att agerandet lett till någon indirekt samordning kring priser på alkoholdrycker mellan de olika tillståndshavarna. Bygg- och miljöförvaltningen i Gislaveds kommun skickade också ut ett nytt mejl i vilken det tydliggjordes att tillståndshavarna inte kan/bör ta det ursprungliga mejlet till intäkt för att inleda någon form av samordning kring sin prissättning. Ärendet skrevs av.

Upphandling byggarbeten

2018-05-24
(Dnr 134/2018)
Konkurrensverket utredde om ett otillåtet anbudssamarbete skett i samband med en ramavtalsupphandling för bland annat byggarbeten som Landstinget Sörmland/FM-enheten21 genomförde under 2016. Bakgrunden till utredningen var att ett bolag som tidigare vunnit de kontrakt som särskilt granskades i utredningen inte gav in något anbud. Däremot gav ett nystartat bolag in ett anbud och vann kontrakten. Konkurrensverket noterade ett antal personkopplingar mellan de två bolagen. Konkurrensverket ålade moderbolaget till det bolag som inte gett in något anbud i upphandlingen att ge in kopior av vissa typer av korrespondens och dokument. Efter en genomgång av de svar och dokument som kommit in avskrevs ärendet. Detta eftersom dessa svar och dokument inte innehöll några indikationer på att det som skett i samband med upphandlingen kan falla under konkurrenslagens förbud mot konkurrensbegränsande samarbete.

Beläggningsarbeten

2018-02-09
(Dnr 610/2017)
Misstankarna rörde två företag som skulle ha samordnat sig i privata upphandlingar avseende beläggningsarbeten genom utbyte av strategisk information. Med hänsyn till omständigheter som kommit fram under utredningen som bl.a. rör de inblandade personernas övergång från det ena företaget till det andra skrevs ärendet av.

Electrolux Professional AB - storköksutrustning

2017-12-06
(Dnr 741/2016)
Ärendet gällde en misstänkt samordning av anbud mellan Electrolux Professional AB och dess exklusiva återförsäljare i samband med en ramavtalsupphandling avseende storköksutrustning. Under utredning tog Electrolux Professional fram nya riktlinjer för företagens agerande inför offentliga upphandlingar. Ärendet skrevs av med hänvisning till Konkurrensverkets prioriteringspolicy, bland annat eftersom det inte var uppenbart om, eller i vilken utsträckning, förfarandet i detta fall skadat konkurrensen eller konsumenterna.

Ishockeyspelaragenter

2017-07-07
(Dnr 723/2016)
Konkurrensverket utredde om det regelverk som gällde för svenska ishockeyspelaragenter stred mot konkurrenslagens förbud mot konkurrensbegränsande samarbeten. Av de etiska reglerna för agentverksamheten och reglementet för certifiering av spelaragenter följde, av dess ordalydelser, bland annat att en agent inte fick kontakta spelare som hade avtal med en annan spelaragent och att det, som ett krav för att bli certifierad agent, som huvudregel krävdes att man under minst två år arbetat med att biträda idrottsmän i ekonomiska angelägenheter. Efter att Konkurrensverket informerats om att dessa regler skulle justeras i en riktning som, sett till ordalydelsen, skulle öppna upp för konkurrens mellan spelaragenter och underlätta för potentiella spelaragenter att bli certifierade skrevs ärendet av.

Advokatsamfundet

2017-06-30
(Dnr 752/2016)
Ärendet rörde klagomål om överträdelse av konkurrensreglerna genom bojkott av klagandes tjänster. Ärendet skrevs av med hänvisning till Konkurrensverkets prioriteringspolicy.

Bauhaus och K-Rauta

2017-03-02
(Dnr 645/2016)
Misstankarna rörde samarbete om kampanjer inom byggvaruhandel. Det saknades stöd för att dessa kontakter utgjort en otillåten samordning.

Svensk Försäkring

Läs mer i faktabladet

2016-07-07
(Dnr 30/2015)
Ärendet skrevs av efter att Svensk Försäkring meddelat att de upphävt rekommendation om ersättning till oberoende försäkringsförmedlare.

Umeå Energi AB och Sundsvall Energi AB

2015-11-13
(Dnr 598/2014)
Misstanke om samordning av anbudspriser. Konkurrensverket fann inte bevis för att det skulle ha förekommit otillåtna kontakter mellan företagen i samband med upphandlingen.

Postnord Sverige AB och Bring Citymail Sweden

2015-11-04
(Dnr 584/2014)
Utredningen avsåg om ett sorteringsprogram som företagen tagit fram och tillämpade var ett konkurrensbegränsande samarbete. Ärendet skrevs av bl.a. eftersom sorteringsprogrammet inte påverkade fördelningen av volymer mellan företagen eller innehöll uppgifter om priser eller kunder.

Moelven Industrier AB, Setra Group m.fl.

2015-02-12
(Dnr 267/2013)
Ärendet avskrevs då Konkurrensverket inte fann belägg för att det förekommit ett konkurrensbegränsande informationsutbyte mellan företagen.

Svenska Bankföreningen

2014-11-13
(Dnr 674/2014)
Konkurrensverket avslutade utredningen efter att Bankföreningen beslutat att upphäva rekommendationer om amorteringar av bolån.

Svenska Kroppskulturförbundet, SKKF

Läs mer i faktabladet

2014-05-28
(Dnr 590/2013)
Ärendet skrev av då SKKF meddelat att man inte avser att stänga av eller bötfälla medlemmar som deltar i konkurrerande tävlingar.

Svenska Förläggarföreningen (SVF) och Svenska Bokhandlarföreningen (SVB) 

2013-11-20
(Dnr 260/2013)
Ärendet skrevs av efter att det planerade statistiksamarbetet förändrats. 

 

Vertikala konkurrensbegränsande samarbeten

Missbruk av dominerande ställning

Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet

Företagskoncentrationer

Övriga beslut och domar