Företagskoncentrationer

Här hittar du Patent- och marknadsdomstolens (tidigare Stockholms tingsrätt) och Patent- och marknadsöverdomstolens (tidigare Marknadsdomstolen) beslut och domar i konkurrenslagsärenden och de beslut Konkurrensverket fattade innan ärendena gick till domstolsavgörande. Du hittar också Konkurrensverkets beslut om åläggande, avgiftsföreläggande, åtagande samt avskrivningsbeslut där vi har tagit ställning i sak eller som vi bedömer har ett allmänintresse.

Domar, stämningsansökningar och åtaganden

Företag/aktörKonkurrens­verket (KKV)Patent- och marknads­domstolen (PMD), tidigare Stockholms tingsrätt (STR)Patent- och marknads­över­dom­stolen (PMÖD), tidigare Marknads­dom­stolen (MD)

Arla Foods AB, Norrmejerier Ekonomisk förening, Falköpings Mejeri ekonomisk förening

Läs pressmeddelande om beslutet

Läs pressmeddelande om domstolens avslag av överklagande

2019-04-30
(Dnr 661/2018)
Beslut om förbud mot att genomföra en koncentration (förvärv av Svensk Mjölk AB) förenat med vite om 150, 40 respektive 10 miljoner kronor.

2020-01-15
(PMÄ 7206-19)
Företagen överklagade beslutet till PMD som konstaterade att koncentrationen inte kan genomföras på grund av skiljedom. PMD skrev därför av ärendet.

 

Logstor/Powerpipe

Läs pressmeddelande om stämningsansökan

Läs pressmeddelande om överklagande

2016-02-16
(Dnr 118/2016)
Konkurrensverket yrkade att Logstor vid vite om 250 miljoner kronor skulle förbjudas att förvärva ensam kontroll över Powerpipe. 

2016-08-04
(T 1805-16)
Tingsrätten avslog yrkandet. Konkurrensverket överklagade
domen.

2016-11-24
(PMT 7499-16)
PMÖD fastställde tingsrättens dom. 

Kronfågel Holding AB, Lagerberg i Norjeby AB

Läs mer i faktabladet

Läs pressmeddelande om stämningsansökan

2016-01-22
(Dnr 52/2016)
Konkurrensverket yrkade att Kronfågel vid vite om 100 miljoner kronor skulle förbjudas att förvärva ensam kontroll över Lagerberg.

2016-03-16
(T-830/16)
Målet avskrevs efter att Konkurrensverket återkallat sin talan, då parterna valde att inte fullfölja transaktionen.

 

Orkla ASA/Cederroth Intressenter AB

Läs mer i faktabladet

Läs pressmeddelande om stämningsansökan

2015-07-08
(Dnr 514/2015)
Konkurrensverket yrkade i första hand att parterna skulle åläggas att avyttra Cederroths varumärke Allévo, i andra hand att affären skulle förbjudas.

2015-12-29
(Dnr 549/2016)
Konkurrensverket godkände köpare av varumärket Allévo.

2015-07-29
(T 9162-15)
Efter stämning inkom parterna med åtaganden som motsvarade Konkurrensverkets förstahandsyrkande. Stockholms tingsrätt biföll därefter Konkurrensverket talan och ålade parterna att avyttra varumärket Allévo.

 

Swedbank Franchise AB och Svensk Fastighetsförmedling AB

2014-06-17
(Dnr 426/2014)
Konkurrensverket yrkade att Swedbank Franchise vid vite om 250 miljoner kronor skulle förbjudas att förvärva ensam kontroll över Svensk Fastighetsförmedling.

2014-12-16
(T 3629-14)
Stockholms tingsrätt biföll Konkurrensverkets talan och förbjöd koncentrationen.

Swedbank Franchise och Svensk Fastighetsförmedling överklagade tingsrättens dom

2015-03-12
Efter att huvudförhandling i MD avslutades den 26 februari 2015 valde Swedbank att låta köpet av Svensk Fastighetsförmedling återgå. Dom skulle ha meddelats den 7 april 2015.

ASSA Sverige AB, Prokey AB

2013-07-12
(Dnr 437/2013)
Yrkade att ASSA Sverige vid vite om 100 miljoner kronor
skulle förbjudas att förvärva
ensam kontroll över Prokey.

2013-10-03
(T10470-13)
Målet avskrevs efter att Konkurrensverket
återkallat sin
talan, då ASSA Sverige valde att inte
fullfölja köpet.

 

Com Hem AB och Canal Digital Kabel-TV AB (CDK)

2011-11-24
(Dnr 758/2011)
Konkurrensverket yrkade att Com Hem vid vite om 100 miljoner kronor skulle förbjudas att förvärva ensam kontroll över CDK.

2011-12-16
(T16663-11)
Målet avskrevs efter att Konkurrensverket återkallat sin talan, då CDK:s ägare Telenor AB valde att inte fullfölja försäljningen.

 

Åhléns AB och Department Stores Europe (DSE)

2009-10-01
(Dnr 524/2009)
Konkurrensverket yrkade att Åhléns vid vite om 100 miljoner kronor skulle förbjudas att förvärva ensam kontroll över DSE.

2009-12-01
(T-15331/09)
Målet avskrevs efter att Konkurrensverket återkallat sin talan, då parterna valde att inte fullfölja transaktionen.

 

OneMed AB

2008-07-03
(Dnr 162/2008)
Konkurrensverket godtog OneMeds förvärv av Simonsen Material AB efter åtaganden.

2008-10-30
(Dnr 596/2008)
Konkurrensverket yrkade att åtagandena skulle förenas med vite på 50 miljoner kronor vardera.

2008-12-19
(Dnr 679/2008)
Konkurrensverket godkände köpare av Simonsen Material AB.

2008-12-30
(Ä 14956-08)
Stockholms tingsrätt förenade åtagandena med vite på 30 miljoner kronor.

 

ASSA Abloy AB och Copiax AB

2008-09-08
(Dnr 489/2008)
Konkurrensverket yrkade att tingsrätten skulle förbjuda ASSA Abloys köp av Copiax.

2008-09-29
(T 12100-08)
Stockholms tingsrätt avvisade Konkurrensverkets talan. Konkurrensverket överklagade inte tingsrättens beslut.

 

SF Bio AB och Sandrew Metronome Sverige AB
  
  
  

2005-01-25
(Dnr 61/2005)
Konkurrensverket yrkade att tingsrätten skulle förbjuda SF Bios förvärv av Sandrew Metronome.

2005-06-09
(T 6633-05)
Målet avskrevs efter att Konkurrensverket återkallat sin talan, då parterna valde att inte fullfölja transaktionen. Tingsrätten gav SF Bio rätt till ersättning för sina rättegångskostnader. Konkurrensverket överklagade beslutet..

2005-10-28
(MD 2005:28)
MD lämnade Konkurrensverkets överklagande utan bifall och gav SF Bio rätt till ersättning för sina rättegångskostnader med 419 000 kronor (varav 400 000 kronor i tingsrätten).

Svenska Girot AB och Postgirot Bank AB

2001-02-13
(Dnr 159/2001)
Konkurrensverket yrkade att tingsrätten skulle förbjuda Svenska Girots förvärv av Postgirot.

2001-02-21
(T 1470-01)
Målet avskrevs efter att Konkurrensverket återkallat sin talan, då Postgirots ägare Posten AB valde att inte fullfölja försäljningen.

 

Optiroc Group AB och Stråbruken AB
 
   

1997-09-19
Yrkande om förbud mot Optirocs förvärv av Stråbruken.

1998-03-19
(T 8-1002-97)
Stockholms tingsrätt biföll inte Konkurrensverkets talan.

1998-07-03
(MD 1998:10)
MD fastställde tingsrättens dom.

Selecta AB, Servess AB och Servess i Stockholm AB

(Dnr 689/1996)
Yrkande om åläggande för Selecta att vid vite om xx kronor fullgöra vissa åtaganden.

1997-01-24
(T 8-712-96)
STR ålade Selecta att vid vite av 500 000 kronor att fullgöra åtagandet.

 

 

Horisontella konkurrensbegränsande samarbeten

Vertikala konkurrensbegränsande samarbeten

Missbruk av dominerande ställning

Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet

Övriga beslut och domar