Innehåll på sidan

Publicerad 12 februari 2010

Konkurrens, Uppdragsforskning, 2010:1

Ett lagförbud för myndigheter att bedriva konkurrensutsatt näringsverksamhet

På uppdrag av Konkurrensverket har docent Henrik Jordahl utrett kriterier för undantag från en förbudsregel för myndigheter att bedriva näringsverksamhet på konkurrensutsatta marknader. Det är författaren som svarar för slutsatser och bedömningar i rapporten.

Hela rapporten som PDF

Klicka på länken nedan för att ladda ner hela rapporten

Antal sidor: 43

Ladda ner rapport
863,85 Kb