Innehåll på sidan

Publicerad 1 mars 2002

Konkurrens, Rapportserie, 2002:2

Vårda och skapa konkurrens - Vad krävs för ökad konsumentnytta?

Konkurrensverket har analyserat möjligheterna att öka den konkurrensutsatta delen av den svenska ekonomin. I rapporten redovisas erfarenheter av att monopol öppnats för konkurrens.

Dessutom analyseras vad som krävs för att konkurrenslösningar i den offentliga sektorn ska motsvara samhällets och konsumenternas förväntningar. Verket har särskilt studerat äldreomsorgen. Det är inte möjligt att skapa fungerande konkurrens om det inte finns regelverk t.ex. konkurrens och upphandlingsregler, för att vårda konkurrensen och hindra att den sätts ur spel. Att vårda en marknad innebär även att regler inte onödigtvis hindra etablering av företag och tillväxt. I rapporten behandlas såväl konkurrensvårdande som konkurrenshämmande regler och behovet av regeländringar.

Hela rapporten som PDF

Klicka på länken nedan för att ladda ner hela rapporten

Antal sidor: 361

Ladda ner rapport
1,38 Mb